Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Iceland

Upozornění: Obyvatelům Dánska, Finska, Norska a Švédska stačí při čerpání péče v islandských státních zdravotnických zařízeních předložit platný průkaz totožnosti vydaný v některé z uvedených zemí.

Kam volat v naléhavých případech

Sjukratryggingar Islands
(orgán zdravotního pojištění)
tel.: +354 515 0002
E-mail: international@sjukra.is


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Zdravotní střediska, která najdete na celém území Islandu, bývají otevřena od 8 do 16 hodin. Pokud potřebujete konzultaci mimo ordinační hodiny, ve většině oblastí je možné se obrátit na pohotovost.
 • Bude vám účtován paušální poplatek. Tento poplatek se na Islandu neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.
 • Osoby mladší 18 let mají ošetření zdarma.
 • V noci a o víkendech zajišťuje zdravotní péči v oblasti Reykjavíku středisko „Læknavaktin“. tel.: 1770
 • S žádostmi o radu nebo o návštěvu lékaře u vás doma se obracejte na linku 1770.

Zubaři

 • Zubní péče je dostupná ve stomatologických ordinacích na většině území Islandu.
 • Obvykle se platí paušální poplatek. Tento poplatek se na Islandu neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.
 • Děti do věku 18 let platit roční poplatek ve výši 2 500 ISK.
 • Na částečné proplacení mají nárok důchodci a invalidé. V každém z uvedených případů je třeba nárok řádně doložit.

Nemocniční péče

 • Příjem bez objednání se provádí pouze v naléhavých případech.
 • Za hospitalizaci se zpravidla neplatí.
 • Za ambulantní ošetření je účtován poplatek. Tento poplatek se na Islandu neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Léky na předpis

 • Léky na předpis vám vydají v kterékoli lékárně („APÓTEK“).
 • Pokud se na váš předpis vztahuje spoluúčast, budete muset požádat o proplacení islandskou zdravotní pojišťovnu nebo po návratu domů požádat o proplacení.
 • Doplatek se pohybuje od 0 % do 100 % ceny léku, podle oficiálně stanovených kategorií.
 • Tyto poplatky se na Islandu neproplácejí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Převoz sanitkou

 • Za sanitku se účtuje paušální poplatek, který se neproplácí.
 • Pokud nepředložíte evropský průkaz zdravotního pojištění, bude vám účtována plná cena.
 • Tento poplatek se na Islandu neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Letecká záchranná služba

 • Platí stejné podmínky jako u vozů záchranné služby.

Proplácení nákladů

 • Standardní poplatky se na Islandu neproplácejí. S žádostmi o proplacení ostatních nákladů na léčbu se obracejte na kancelář Sjúkratryggingar Íslands v Reykjaviku.
 • Pokud budete muset za lékařské služby na Islandu zaplatit, zašlete po návratu domů originály účtenek a doklad o způsobilosti (tj.kopii svého evropského průkazu zdravotního pojištění nebo jiný doklad vašeho zdravotního pojištění) své zdravotní pojišťovně. Vaše zdravotní pojišťovna se pak musí obrátit na Sjúkratryggingar Íslands.
 • Před odesláním si nezapomeňte pořídit kopie všech důležitých dokladů.

Finanční spoluúčast

Výše spoluúčasti je na Islandu různá, viz „Lékařské ošetření a náklady", a to v závislosti na tom, o jaký typ léčby se jedná a do jaké kategorie pacient spadá:

 • děti mladší 18 let,
 • důchodci,
 • invalidé.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění se vztahuje i na oxygenoterapii, dialýzu a chemoterapii.
 • Tyto zdravotní služby je však třeba sjednat předem. Doporučujeme se s příslušným zařízením spojit co nejdříve před odjezdem na Island.
 • Obzvláště důležité je při tom zkontrolovat, zda pracoviště, které bude léčbu zajišťovat, spadá pod státní systém zdravotní péče nebo s ním má smlouvu. Léčba zajišťovaná soukromými poskytovateli kryta evropským průkazem není!
 • Potřebujete-li zajistit dialýzu, kontaktujte: Landspitali University Hospital (v islandštině), Dialysis unit, Eiriksgata 5, 101 Reykjavik. tel. +354 543 6311, fax.: +345 543 4806
 • Potřebujete-li zajistit oxygenoterapii, kontaktujte: Súrefnisþjónustan, Landspitali University Hospital, Unit A-3, Fossvogur, Reykjavík. Kontaktní osoby: Stella Hrafnkelsdóttir nebo Rósa Karlsdóttir, tel.: +354 543 6049 / +354 543 6040, fax: +354 543 6019
 • Ohledně ostatních typů léčby kontaktujte: Icelandic Health Insurance's International Department, Vínlandsleið 16,113 Reykjavík, Tel.: +354 515 0002

Jak o vydání průkazu požádat?


Zdrav. zařízení přijímající průkaz

 • Všechna zdravotní střediska na Islandu spadají pod státní zdravotní systém,
 • totéž platí pro nemocnice a
 • péči v rámci státního zdravotního sytému mohou poskytovat i téměř všichni tamější specialisté.
   

Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného na Islandu

Sjukratryggingar Islands (fond zdravotního pojištení)
tel.: +354 515 0002
e-mail: international@sjukra.is

Sdílet tuto stránku