Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

united kingdom

Kam volat v naléhavých případech

Volejte linku 999 nebo 112

Služba NHS 111

 

Používání evropského průkazu zdravotního pojištění ve Spojeném království

Co je třeba udělat

Pokud během návštěvy či krátkodobého pobytu ve Spojeném království onemocníte nebo musíte neočekávaně vyhledat lékařskou pomoc, můžete pro přístup ke zdravotní péči použít platný evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) vydaný ve vaší zemi.

Ten je třeba před čerpáním lékařské péče předložit, abyste prokázali, že na ni máte nárok.

Evropský průkaz zdravotního pojištění však nenahrazuje cestovní pojištění. Nevztahuje se na soukromou zdravotní péči, plánované zákroky či léčbu a nekryje ani náklady na cestu zpět domů či případné odcizení či ztrátu osobních věcí. Doporučujeme vám proto sjednat si rovněž cestovní pojištění či takové zdravotní pojištění, z něhož vám budou případné náklady uvedeného typu kryty po celou dobu vašeho pobytu.

Neodkladná zdravotní péče během pobytu v Anglii

Následující informace se týkají čerpání zdravotní péče v Anglii.

Ve Skotsku, Walesu či Severním Irsku může být situace odlišná.

Systém zdravotní péče NHS je organizován podle bydliště pacienta. To znamená, že osoby, které jsou v Anglii pouze na návštěvě či dočasně, si zdravotní péči v rámci NHS budou muset pravděpodobně uhradit samy, a to v závislosti na jejich konkrétní situaci.

Některé služby, například příjem na pohotovost či úrazové oddělení (v angl. A&E neboli accident and emergency) či vyšetření u praktického lékaře, jsou poskytovány zdarma.

Úhrada neodkladné péče nebo zákroku, u něhož nelze čekat na návrat pacienta domů, se řeší později. O neodkladnosti či bezprostřední nezbytnosti lékařského ošetření či zákroku rozhoduje výhradně klinický lékař.


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Praktičtí lékaři (GPs)

  • Služby primární péče poskytované praktickými lékaři (GPs neboli general practitioners), kteří spadají pod státní systém zdravotní péče NHS (National Health Service), jsou poskytovány zdarma. Vyhledat nejbližšího praktického lékaře

Zubaři

  • Za veškeré nezbytné zákroky zubních lékařů, kteří poskytují služby v rámci státního systému zdravotní péče NHS, se platí standardní poplatek, který nelze nárokovat zpět. Vyhledat nejbližšího zubaře

Nemocniční péče (NHS)

  • S výjimkou ošetření na pohotovosti musí hospitalizaci doporučit praktický lékař (GP), zubař či oční specialista. Pokud jste držitelem evropského průkazu zdravotního pojištění, budete mít většinu ošetření ve státních nemocničních zařízeních (NHS) zdarma. Vyhledat nejbližší nemocnici
  • Jste-li držitelem evropského průkazu zdravotního pojištění, máte nárok na bezplatné lékařské vyšetření v naléhavých případech, a to ve státním zdravotním zařízení. Průkaz vás však neopravňuje k čerpání plánované, tedy nikoli naléhavé lékařské péče.

Lékařské předpisy

Převoz sanitkou

  • Nezbytné výjezdy záchranné služby jsou zdarma.

Proplácení nákladů

  • Ve Spojeném království pacient za lékařské ošetření zpravidla neplatí, a proto neexistuje systém proplácení nákladů.
  • Pokud vám bude například za lékařský předpis nebo za ošetření u zubaře pracujícího v rámci státního systému NHS naúčtován standardní poplatek, jeho proplacení ve Spojeném království nárokovat nelze.
  • Pokud jste museli za léčení zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast


Dialýza, oxygeno- a chemoterapie


Zdrav. zařízení přijímající průkaz

 

Krytí zdravotních nákladů rezidentů Spojeného království v zemích EU

Pokud žijete ve Spojeném království a vycestujete do některé ze zemí Evropské unie, můžete v případě nezbytné lékařské péče předložit buď průkaz UK GHIC (UK Global Health Insurance Card), tedy průkaz o zdravotním pojištění vydaný ve Spojeném království, nebo UK EHIC (UK European Health Insurance Card), tj. evropský průkaz zdravotního pojištění Spojeného království.

Rozdíly mezi průkazy UK GHIC a UK EHIC

Osoby se zdravotním pojištěním sjednaným ve Spojeném království mají k dispozici dva typy průkazů. Mohou požádat o vydání:

  • průkazu UK GHIC (UK Global Health Insurance Card), tj. průkazu pojištěnce s globálním zdravotním pojištěním
  • průkazu UK EHIC (tj. evropského průkazu zdravotního pojištění Spojeného království), pokud se na ně vztahují práva vyplývající z dohody o vystoupení Spojeného království z EU

Pro většinu rezidentů Spojeného království platí, že průkaz EHIC bude při žádosti o nový průkaz nahrazen průkazem UK GHIC.

Další informace o tom, jak zažádat o vydání průkazu EHIC nebo GHIC

Jak průkaz používat

Na základě průkazu máte nárok na čerpání nezbytné zdravotní péče ve státních zařízeních v zemích EU.

Nezbytnou zdravotní péčí se míní lékařské ošetření či zákrok, s nímž nelze na základě rozumného zvážení situace čekat do doby, kdy se pacient vrátí zpět do Spojeného království. O neodkladnosti péče rozhoduje poskytovatel zdravotní péče v zemi, kde se pacient nachází.

Další informace o zemích, kde je možné průkaz uplatnit

Držitelé platného evropského průkazu zdravotního pojištění

Pokud vám byl evropský průkaz zdravotního pojištění vydán ještě před vystoupením Spojeného království z EU, zůstává v platnosti do doby na něm uvedené. O nový průkaz si můžete zažádat maximálně 6 měsíců před uplynutím platnosti průkazu stávajícího.

Co dělat, když si průkaz zapomenete doma

Pokud v zahraničí zjistíte, že jste si s sebou průkaz EHIC, UK GHIC nebo UK EHIC nevzali, můžete zažádat o vystavení dočasného náhradního potvrzení (Provisional Replacement Certificate), které dokládá váš nárok na nezbytnou zdravotní péči v EU.

Toto potvrzení vám zaručuje totéž krytí zdravotních nákladů, jako váš průkaz zdravotního pojištění (tedy EHIC, UK GHIC nebo nový UK EHIC) až do vašeho návratu do Spojeného království.

O dočasné náhradní potvrzení můžete zažádat Oddělení NHS pro péči v zahraničí (NHS Overseas Healthcare Services).


Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného ve Spojeném království

Oddělení pro péči v zahraniční:
Telefon: 0191 218 1999 (při volání ze Spojeného království)
+44 191 218 1999 (při volání ze zahraničí)

V případě ztráty nebo odcizení průkazu si po návratu do Spojeného království můžete zažádat o vystavení průkazu nového.

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku