Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

United Kingdom

Kam volat v naléhavých případech

Linka 999 nebo 112

Služba NHS 111


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

Zubaři

 • Za veškeré nezbytné zákroky zubních lékařů, kteří poskytují služby v rámci státního systému zdravotní péče NHS, se platí standardní poplatek, který nelze nárokovat zpět. Vyhledat nejbližšího zubaře

Nemocniční péče (NHS)

 • S výjimkou ošetření na pohotovosti musí hospitalizaci doporučit praktický lékař (GP), zubař či oční specialista. Pokud jste držitelem evropského průkazu zdravotního pojištění, je většina ošetření ve státních nemocničních zařízeních (NHS) zdarma. Vyhledat nejbližší nemocnici
 • Jste-li držitelem evropského průkazu zdravotního pojištění, máte nárok na bezplatné lékařské vyšetření v naléhavých případech, a to ve státním zdravotním zařízení. Průkaz vás však neopravňuje k čerpání plánované, tedy nikoli naléhavé lékařské péče.

Léky na předpis

Záchranná služba

 • Záchranná služba vyjíždí zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Informace nejsou k dispozici.

Proplácení nákladů

 • Ve Spojeném království pacient za lékařské ošetření zpravidla neplatí, a proto neexistuje systém proplácení nákladů.
 • Pokud vám bude například za lékařský předpis nebo za ošetření u zubaře pracujícího v rámci státního systému NHS naúčtován standardní poplatek, jeho proplacení ve Spojeném království nárokovat nelze.
 • Pokud jste museli za léčení ve Spojeném království zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

 • Ve Velké Británii vám bude léčba obvykle poskytnuta zdarma, ale je třeba předložit evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Zubaři spadající pod systém NHS si účtují paušální poplatek.
 • V Anglii je poplatek účtován také za předpis na léky, který se platí v lékárně. V Severním Irsku, Skotsku a Walesu jsou lékařské předpisy vystavovány zdarma.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie


Jak o vydání průkazu požádat?


Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného ve Spojeném království

Oddělení pro péči v zahraniční:

Telefon: 0191 218 1999 (ze Spojeného království)

+44 191 218 1999 (ze zahraničí)

E-mail: nhsbsa.ehicenquiries@nhsbsa.nhs.uk

V případě ztráty nebo odcizení si můžete zažádat o vystavení nového průkazu po návratu do Spojeného království.

Sdílet tuto stránku