Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Švédsko

Upozornění: Obyvatelům Dánska, Finska, Islandu a Norska stačí při čerpání zdravotní péče ve švédských státních zařízeních předložit platný průkaz totožnosti vydaný v některé z uvedených zemí.

Kam volat v naléhavých případech

 • Linka 112
 • 1177 – veřejná poradenská linka pro otázky týkající se zdravotní péče.
  • Její pracovníky lze kontaktovat po internetu nebo telefonicky.
  • Linka je k dispozici nepřetržitě.
  • Zdravotníci na lince 1177 zodpoví vaše dotazy, posoudí závažnost problému, poradí vám a případně doporučí další pomoc.
  • S pracovníky linky se domluvíte anglicky.
  • Telefonní číslo: 1177
  • Internetová adresa: www.1177.se – informace v několika jazycích.

Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

Po předložení platného evropského průkazu zdravotního pojištění máte nárok na ošetření v kterémkoli státním zdravotním zařízení.

 • Obracejte se na lékaře, kteří spadají pod státní systém zdravotní péče.
 • Předložit budete muset platný evropský průkaz zdravotního pojištění a pas či občanský průkaz.
 • Za akutní nebo základní léčbu zaplatíte s platným evropským průkazem pouze paušální poplatek, stejně jako občané Švédska. Tyto poplatky se ve Švédsku neproplácejí a jejich výše se liší.
 • Mladiství do 20 let ve většině oblastí za léčbu neplatí.
 • Pokud průkaz nepředložíte, budete muset uhradit veškeré náklady sami.

Soukromí lékaři vám péči na základě evropského průkazu zdravotního pojištění zpravidla neposkytnou. Někteří však se státní systémem spolupracují a průkazy akceptují. Před návštěvou lékaře nebo nemocničního zařízení si proto ověřte, zda u nich můžete průkaz použít a vyhnout se tak zbytečným nákladům.

Zubní lékaři

Většina zubařů vás poskytne ošetření v rámci státního systému pojištění.

 • Pokud předložíte platný průkaz evropského zdravotního pojištění, výkon hradíte do limitu 3000 švédských korun celý. Z částek od 3001 do 15 000 švédských korun hradíte 50% a z částek převyšujících 15 001 švédských korun hradíte 15 %.
 • Osoby mladší 24 let mají nemocniční léčbu zdarma.
 • Další informace vám poskytnou pracovníci Švédské agentury sociálního zabezpečení (Försäkringskassan) na tel. čísle +46 771 524 524.

Nemocniční péče

 • Hospitalizace je většinou zdarma, platí se jen denní paušální poplatek.
 • Za ambulantní péči se hradí paušální poplatek. Tyto poplatky se ve Švédsku neproplácejí a jejich výše se liší.
 • Platí se též za návštěvu specialisty.

Předpisy na léky

 • Pokud v lékárně předložíte platný evropský průkaz zdravotního pojištění, bude vám účtován pouze základní cena.
 • Sazby se liší.

Záchranná služba

 • Záchranná služba vyjíždí ve většině oblastí zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Letecká záchranná služba je ve většině oblastí zdarma.

Proplácení nákladů

 • Systém proplácení nákladů na lékařskou péči ve Švédsku neexistuje.
 • Po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění by vám měly být účtovány pouze standardní částky jako ostatním pacientům. Ty se neproplácejí.
 • Pokud jste museli za léčení ve Švédsku zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

 • Míra spoluúčasti na nákladech se při návštěvě praktického lékaře pohybuje od 150 do 300 švédských korun. U specialistů je spoluúčast o něco vyšší: od 200 do 420 švédských korun. Tyto platby se hradí pouze v případě základní péče, tedy nikoli při hospitalizaci.
 • U pacientů, kteří takovou péči potřebují častěji, je stanoven cenový strop, což znamená, že celkem nehradí více než 2 200 švédských korun za rok.
 • Maximální výše spoluúčasti je stanovena i u hospitalizace a činí 100 švédských korun na den.
 • Mladiství do 20 let jsou ve většině regionů léčeni zdarma.
 • Péče o matku a novorozence v porodnici je zdarma za všech okolností.
 • V některých krajích a regionech se platí menší poplatek za sanitku a leteckou záchranku.
 • Informace o spoluúčasti v soukromých zdravotnických zařízeních nejsou k dispozici.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

Budete-li žádat o zajištění oxygenoterapie či chemoterapie, budete potřebovat doporučení od lékaře.

Jak o vydání průkazu požádat?

Stránky, na kterých můžete zažádat o evropský průkaz zdrav. pojištění (pouze ve švédštině)


Zdrav. zařízení přijímající průkaz

 • Centrální veřejná databáze lékařů a zdrav. zařízení, které akceptují evropský průkaz zdravotního pojištění, ve Švédsku neexistuje.
 • Pacienti se mohou obracet na pracovníky národní poradenské linky 1177, kteří jim poskytnou informace o místních poskytovatelích zdrav. péče, jež průkaz akceptují.

Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného ve Švédsku

Försäkringskassan (Švédská agentura sociálního zabezpečení)
tel: +46 771 524 524 (klientská linka)

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku