Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Spain

Tísňové volání

Volejte linku 112 

Ministerio de Sanidad (ministerstvo zdravotnictví)
Tel.: +34 901 400 100
E-mail: oiac@mscbs.es
Internetové stránky: www.mscbs.gob.es

 


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Návštěva u lékaře spadajícího pod státní systém zdravotnictví je zdarma. Upozornění: Stává se, že pracovníci hotelů a cestovních kanceláří cizincům doporučí soukromého lékaře, u kterého se za ošetření musí platit.
 • Pokud budete volat lékaře v naléhavé situaci, mějte u sebe evropský průkaz zdravotního pojištění a žádejte pokud možno ošetření v rámci státního systému zdravotnictví (španělsky: „asistencia sanitaria pública“, případně „asistencia del Sistema Nacional de Salud“).
 • Pokud budete požádáni o zaplacení předem, nejedná se o státní systém zdravotnictví a na náklady se nebude vztahovat ani evropský průkaz zdravotního pojištění.

Zubaři

 • Kromě velmi naléhavých případů primární péče není zubní lékařská péče ve Španělsku poskytována v rámci státního systému zdravotnictví.
 • Pojištění se vztahuje pouze na preventivní vyšetření a specifická ošetření u osob mladších 18 let.
 • Ostatní náklady pojišťovna neproplácí.

Nemocniční péče

 • S výjimkou naléhavých případů vás do nemocnice mohou přijmout pouze na doporučení lékaře.
 • Zdarma vás ošetří pouze ve státní nemocnici.
 • Budete muset předložit platný evropský průkaz zdravotního pojištění, jinak vám budou náklady účtovány jako soukromému pacientovi.
 • Náklady vzniklé v rámci soukromé péče se neproplácejí.

Léky na předpis

 • Léky předepsané lékařem v rámci státního zdravotního systému si můžete vyzvednout v kterékoli lékárně („farmacia“).
 • Pokud budete moci doložit, že jste důchodce z některého státu EU nebo z Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, zaplatíte zpravidla pouze část ceny léku.
 • Pokud budete potřebovat léky po propuštění z nemocničního ošetření, bude to zmíněno v propouštěcí zprávě. Tu předložte na zdravotním středisku („centro de salud“), kde vám lékař vystaví recept.

Záchranná služba

 • Záchranná služba vyjíždí zdarma, pokud ji provozuje státní poskytovatel nemocniční péče.

Letecká záchranná služba

 • Pro leteckou záchrannou službu neplatí žádná zvláštní pravidla.

Proplácení nákladů

 • Návštěva u lékaře spadajícího pod státní systém zdravotnictví je zdarma, náklady se tedy neproplácejí.
 • Pokud jste museli za léčení ve Španělsku zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

 • Přístup ke státní zdravotní péči, včetně pohotovosti a péče primární, speciální a nemocniční, je zdarma, bez spoluúčasti pacienta. Výjimkou jsou předpisy na léky.
 • Pacient hradí určitou část nákladů na léky, které předepíše poskytovatel státní zdravotní péče a které jsou financovány v rámci státního systému zdravotnictví. Jedná se o tento podíl:
  • 10 % pokud jste důchodce z jiné země EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska;
 • 50 % v ostatních případech.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Pokud potřebujete během pobytu ve Španělsku podstoupit některé z těchto vyšetření, je třeba si je sjednat a zarezervovat ještě před odjezdem. Doporučujeme si vyšetření zajistit s dostatečným předstihem.
 • Objednejte se u poskytovatele zdravotní péče, který spadá do státního systému. Na vyšetření v soukromých zdravotnických zařízeních se evropský průkaz zdravotního pojištění nevztahuje.
 • V případě léčení chemoterapií se obraťte na některé nemocniční zařízení.
 • Dialýzu zajišťují nemocnice nebo specializovaná střediska („centros de especialidades“).
 • Oxygenoterapii poskytují zdravotnická střediska („centros de salud“). Obrátit se můžete rovněž na specializovaná střediska („centros de especialidades“) nebo nemocnice.
 • Před odjezdem do Španělska kontaktujte státní zdravotní službu v autonomní oblasti, kde se budete zdržovat. Tam obdržíte příslušné informace a získáte seznam středisek, která tuto službu poskytují.
Zdravotnické organizace podle autonomních společenství

Jak o vydání průkazu požádat?

 • Další informace o tom, jak zažádat o vydání průkazu
 • Stáhněte si aplikaci týkající se sociálního zabezpečení pro Android nebo pro iPhone (pouze ve španělštině)

Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Kontaktní informace pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného ve Španělsku

Národní ústav sociálního zabezpečení (Instituto Nacional de la Seguridad Social – INSS)
Tel.: +34 901 16 65 65
Kontakt na Ústředí INSS v jednotlivých regionech

Instituto Social de la Marina (ISM)
Tel.: +34 917 00 66 00
Kontaktujte ústředí ISM v jednotlivých regionech.

Pro úředníky:

MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado)
Tel.: +34 91 273 95 00

Informační kanceláře pojišťovny pro španělské státní úředníky: MUFACE

Pro soudní úředníky:

Mutualidad General Judicial
Tel.: +34 915 860 300
Kontaktujte ústředí MUGEJU v jednotlivých regionech

Pro pojištěnce ISFAS:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
Tel.: +34 915 677 600
E-mail: isfasregistro@oc.mde.es

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku