Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Slovinsko

Kam volat v naléhavých případech

Linka 112

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS
(Slovinská zdravotní pojišťovna)
Tel.: +386 1 30 77 300
E-mail: DI@zzzs.si


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

  • Chcete-li ve Slovinsku čerpat lékařskou péči, která bude kryta evropským průkazem zdravotního pojištění, vyhledejte lékaře, který má smlouvu se slovinskou zdravotní pojišťovnou ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije).
  • Za ošetření budete muset pravděpodobně zaplatit paušální poplatek.

Zubaři

  • Chcete-li ve Slovinsku čerpat lékařskou péči, která bude kryta evropským průkazem zdravotního pojištění, vyhledejte zubaře, který má smlouvu se slovinskou zdravotní pojišťovnou ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS).

Nemocniční péče

  • S výjimkou naléhavých případů vás do nemocnice mohou přijmout pouze na doporučení lékaře.

Léky na předpis

  • Hrazená částka se bude odvíjet od předepsaného léku. Tyto náklady se ve Slovinsku neproplácejí.

Převoz sanitkou

  • V naléhavých případech vyjíždí záchranná služba zdarma (naléhavost výjezdu musí potvrdit lékař).
  • Jinak pacient hradí až 90 % nákladů.

Letecká záchranná služba

Informace nejsou k dispozici.

 


Proplácení nákladů

  • Ve Slovinsku neexistuje systém proplácení nákladů na lékařskou péči.
  • Pokud jste museli za léčení ve Slovinsku zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

Informace o zdravotních službách, na které se vztahují dodatečné poplatky, jsou k dispozici v angličtině na internetových stránkách slovinské zdravotní pojišťovny v části „Coverage and costs“.


Dialýza, oxygeno- a chemoterapie


Jak o vydání průkazu požádat?


Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného ve Slovinsku

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

(Slovinská zdravotní pojišťovna – ZZZS)

Služba za poslovanje s karticami (kancelář pro výdej průkazů zdravotního pojištění)

Tel.: +386 1 30 77 466
E-mail: kzz@zzzs.si

Sdílet tuto stránku