Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Slovensko

Integrovaný záchranný systém

Linka 112

Kam volat v naléhavých případech

Linka 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Úřad pro dohled nad zdravotní péčí)
Žellova 2
829 24 Bratislava 25
Tel.: +421 2 20 856 226


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Chcete-li být při čerpání lékařské péče kryti evropským průkazem zdravotního pojištění, obracejte se na lékaře, který poskytuje služby v rámci státního systému zdravotní péče.
 • Za lékařské ošetření bývá účtován poplatek. Tento poplatek se na Slovensku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Zubaři

 • Chcete-li být při čerpání lékařské péče kryti evropským průkazem zdravotního pojištění, obracejte se na zubaře, který poskytuje služby v rámci státního systému zdravotní péče.
 • Stomatologická pohotovost bývá poskytována zdarma. Lišit se však může cena použitého materiálu, za který se někdy připlácí.
 • Za všechny ostatní zubařské zákroky vám bude účtován poplatek. Tento poplatek se na Slovensku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Nemocniční péče

 • V akutním případě vás ošetří na pohotovosti nebo úrazovém oddělení kterékoli státní nemocnice. Doporučení lékaře není třeba.
 • Péče i léky bývají poskytovány zdarma. Za komplikovanější zákroky může být účtován vyšší poplatek. Tento poplatek se na Slovensku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Léky na předpis

 • Za každý recept zaplatíte paušální poplatek.
 • Pokud lék není hrazen ze státního systému zdravotního pojištění, může se stát, že budete muset část jeho ceny uhradit. Tento poplatek se na Slovensku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.
 • Seznam státem dotovaných léků je k dispozici v lékárnách.

Převoz sanitkou

 • V naléhavých případech zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Linka 18155
 • V naléhavých případech zdarma.

Proplácení nákladů

 • Na Slovensku systém proplácení nákladů na lékařskou péči neexistuje.
 • Pokud jste museli za zdravotní péči na Slovensku zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

Pobyt doprovodu pacienta v nemocnici

 • Zaplatí 3,30 eur za den.
 • Pobyt může být zdarma, jedná-li se o:
  • kojící matku nemocného dítěte
  • doprovod dítěte do věku 3 let
  • doprovod onkologického pacienta do věku 18 let.

Léky, zdravotnické prostředky a dietetické produkty

 • Lékárny si za zpracování předpisů a kupónů na lékařské produkty účtují 0,17 eur.
 • Tento paušální poplatek se neúčtuje, pokud pojištěná osoba:
  • předloží kopii předpisu (při návštěvě více než jedné lékárny)
  • předloží předpis na léky či dietetické produkty, které si pojištěnec hradí v plné výši sám
  • předloží předpis na očkovací látky, které jsou povinné
  • obdržela Janského plaketu (nebo vyšší vyznamenání)
  • předloží elektronický zdravotní záznam (e-kartu), kde je předpis uveden

Pohotovost

V závislosti na druhu pohotovostní služby a poskytované zdravotní péči:

 • V případě ambulantní pohotovostní služby nebo zubní pohotovostní služby je pojištěnci účtována částka 2 eura, kromě akutních případů, kdy je pojištěná osoba okamžitě převzata do nemocniční péče.
 • V případě pevné pohotovostní služby doma nebo v jiném běžném prostředí pojištěné osoby činí poplatek 10 eur.
 • V případě nemocniční pohotovostní služby zaplatí pojištěnec poplatek 2 eura, pokud:
  • se návštěva uskuteční mezi 16:00 a 22:00 hod. v pracovní dny a 7:00 a 22:00 hod. o víkendu či o svátcích v regionu, kde se neposkytuje ambulantní pohotovostní služba
  • nebo pokud byl pojištěnec do nemocnice odeslán okamžitě po poskytnutí ambulantní pohotovostní služby
 • V ostatních případech nemocniční pohotovostní služby zaplatí pojištěnec poplatek 10 eur.

Všechny výše uvedené typy pohotovostní služby jsou zdarma, pokud se poskytovaná zdravotní péče týká těchto případů:

 • ambulantní nebo nemocniční pohotovostní služba souvisí s nehodou neprodleně poté, co se udála, s výjimkou případů, kdy k ní došlo v důsledku nadměrného požití alkoholu, nebo pokud byla jiná návyková látka či léčivý přípravek použit jinak, než to doporučil lékař
 • nemocniční pohotovostní služba a zdravotní péče byly poskytovány déle než 2 hodiny
 • ambulantní nebo nemocniční pohotovostní služba vede k hospitalizaci
 • ambulantní nebo nemocniční pohotovostní služba je poskytována nezletilému v zařízení, o kterém rozhodl soud nebo služba na ochranu dětí, a o zdravotní péči požádala sociální služba
 • pojištěná osoba obdržela Janského plaketu (nebo vyšší vyznamenání)

Přeprava pacientů

 • Za přepravu sanitkou je účtován paušální poplatek ve výši 0,10 eur za kilometr.
 • Tento poplatek není účtován, pokud pojištěnec:
  • dojíždí na chronickou dialýzu nebo podstupuje transplantaci
  • podstupuje onkologickou nebo kardiochirurgickou léčbu
  • je těžce postižený a závislý na dopravě soukromými vozidly
  • je transportován z jedné nemocnice do druhé na základě požadavku poskytovatele nemocničních zdravotnických služeb
  • obdržel Janského plaketu (nebo vyšší vyznamenání)

Ostatní

Za poskytnutí dokumentace pro lékařské záznamy se hradí poplatek ve výši 2 eura.


Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Na dialýzu, oxygenoterapii i chemoterapii máte na Slovensku nárok po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění.
 • Terapii si musíte domluvit ještě před příjezdem na Slovensko s některým poskytovatelem spadajícím pod veřejný zdravotní systém.
 • Bude třeba předložit lékařskou zprávu, kterou prokážete, že terapii skutečně potřebujete.
 • Seznam poskytovatelů, kteří tyto služby poskytují v rámci systému veřejné zdravotní péče, najdete na internetových stránkách jednotlivých institucí podle místa pobytu:
 • Seznam dialyzačních center (pouze slovensky)

Jak o vydání průkazu požádat?


Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného na Slovensku

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Úřad pro dohled nad zdravotní péčí)
Žellova 2
829 24 Bratislava 25
Tel.: +421 2 20 856 226

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku