Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Slovensko

Integrovaný záchranný systém

Linka 112

Kam volat v naléhavých případech

Linka 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava 25
Tel: +421 2 20 856 226


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Chcete-li být při čerpání lékařské péče kryti evropským průkazem zdravotního pojištění, obracejte se na lékaře, kteří poskytují služby v rámci státního systému zdravotní péče.
 • Za lékařské ošetření bývá účtován poplatek. Tento poplatek se na Slovensku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Zubaři

 • Chcete-li být při čerpání lékařské péče kryti evropským průkazem zdravotního pojištění, obracejte se na zubaře, kteří poskytují služby v rámci státního systému zdravotní péče.
 • Stomatologická pohotovost bývá poskytována zdarma. Lišit se však může cena použitého materiálu, za který se někdy připlácí.
 • Za všechny ostatní zubařské zákroky vám bude účtován poplatek. Tento poplatek se na Slovensku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Nemocniční péče

 • V akutním případě vás ošetří na pohotovosti nebo úrazovém oddělení kterékoli státní nemocnice. Doporučení lékaře není třeba.
 • Péče i léky bývají poskytovány zdarma. Za komplikovanější zákroky může být účtován vyšší poplatek. Tento poplatek se na Slovensku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Léky na předpis

 • Za každý recept zaplatíte paušální poplatek.
 • Pokud lék není hrazen ze státního systému zdravotního pojištění, může se stát, že budete muset část jeho ceny uhradit. Tento poplatek se na Slovensku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.
 • Seznam státem dotovaných léků je k dispozici v lékárnách.

Převoz sanitkou

 • V naléhavých případech zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Linka 18155
 • V naléhavých případech zdarma.

Proplácení nákladů

 • Na Slovensku systém proplácení nákladů na lékařskou péči neexistuje.
 • Pokud jste museli za zdravotní péči na Slovensku zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

Pobyt doprovodu pacienta v nemocnici

 • Zaplatí 3,30 eur za den.
 • Pobyt může být zdarma, jedná-li se o:
  • kojící matku nemocného dítěte
  • doprovod dítěte do věku 3 let
  • doprovod onkologického pacienta do věku 18 let.

Léky, zdravotnické prostředky a dietetické produkty

 • Lékárny si za zpracování předpisů a kupónů na lékařské produkty účtují 0,17 eur.
 • Tento paušální poplatek se neúčtuje, pokud pojištěná osoba:
  • předloží kopii předpisu (při návštěvě více než jedné lékárny)
  • předloží předpis na léky či dietetické produkty, které si pojištěnec hradí v plné výši sám
  • předloží předpis na očkovací látky, které jsou povinné
  • obdržela Janského plaketu (nebo vyšší vyznamenání)
  • předloží elektronický zdravotní záznam (e-kartu), kde je předpis uveden.

Pohotovost

V závislosti na druhu pohotovostní služby a poskytované zdravotní péči:

 • V případě ambulantní pohotovostní služby nebo zubní pohotovostní služby je pojištěnci účtována částka 2 eura, kromě akutních případů, kdy je pojištěná osoba okamžitě převzata do nemocniční péče.
 • V případě pevné pohotovostní služby doma nebo v jiném běžném prostředí pojištěné osoby činí poplatek 10 eur.
 • V případě nemocniční pohotovostní služby zaplatí pojištěnec poplatek 2 eura, pokud:
  • se návštěva uskuteční mezi 16:00 a 22:00 hod. v pracovní dny a 7:00 a 22:00 hod. o víkendu či o svátcích v regionu, kde se neposkytuje ambulantní pohotovostní služba
  • nebo pokud byl pojištěnec do nemocnice odeslán okamžitě po poskytnutí ambulantní pohotovostní služby.
 • V ostatních případech nemocniční pohotovostní služby zaplatí pojištěnec poplatek 10 eur.

Všechny výše uvedené typy pohotovostní služby jsou zdarma, pokud se poskytovaná zdravotní péče týká těchto případů:

 • ambulantní nebo nemocniční pohotovostní služba souvisí s nehodou neprodleně poté, co se udála, s výjimkou případů, kdy k ní došlo v důsledku nadměrného požití alkoholu, nebo pokud byla jiná návyková látka či léčivý přípravek použit jinak, než to doporučil lékař
 • nemocniční pohotovostní služba a zdravotní péče byly poskytovány déle než 2 hodiny
 • ambulantní nebo nemocniční pohotovostní služba vede k hospitalizaci
 • ambulantní nebo nemocniční pohotovostní služba je poskytována nezletilému v zařízení, o kterém rozhodl soud nebo služba na ochranu dětí, a o zdravotní péči požádala sociální služba
 • pojištěná osoba obdržela Janského plaketu (nebo vyšší vyznamenání).

Přeprava pacientů

 • Za přepravu sanitkou je účtován paušální poplatek ve výši 0,10 eur za kilometr.
 • Tento poplatek není účtován, pokud pojištěnec:
  • dojíždí na chronickou dialýzu nebo podstupuje transplantaci
  • podstupuje onkologickou nebo kardiochirurgickou léčbu
  • je těžce postižený a závislý na dopravě soukromými vozidly
  • je transportován z jedné nemocnice do druhé na základě požadavku poskytovatele nemocničních zdravotnických služeb
  • obdržel Janského plaketu (nebo vyšší vyznamenání).

Ostatní

Za poskytnutí výpisu z lékařské dokumentace pro účely související s poskytováním zdravotní péče je účtován poplatek ve výši 2 eur.

Pokud pacient požaduje výpis za účelem, který nesouvisí s poskytováním zdravotní péče, má poskytovatel zdravotní péče právo účtovat vyšší poplatek. Jeho výše však musí být uvedena v ceníku.


Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Na dialýzu, oxygenoterapii i chemoterapii máte na Slovensku nárok po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění.
 • Terapii si musíte domluvit ještě před příjezdem na Slovensko s některým poskytovatelem spadajícím pod veřejný zdravotní systém.
 • Bude třeba předložit lékařskou zprávu, kterou prokážete, že terapii skutečně potřebujete.
 • Seznam poskytovatelů, kteří tyto služby poskytují v rámci systému veřejné zdravotní péče, najdete na internetových stránkách jednotlivých institucí podle místa pobytu:
 • Seznam dialyzačních center (pouze slovensky)

Jak o vydání průkazu požádat?


Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného na Slovensku

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava 25
Tel: +421 2 20 856 226

Související zprávy

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku