Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Poland

Kam volat v naléhavých případech

Linka 999 nebo 112
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – (Hlavní kancelář státního zdravotního fondu – mezinárodní oddělení)
Tel: +48 (22) 572 62 68
E-mail: ca17@nfz.gov.pl

NFZ infolinka: +48 800 190 590 (pouze v polštině)


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Naléhavé případy

V případě náhlého ohrožení života či zdraví poskytuje ošetření záchranná lékařská služba. Pomoc poskytovaná týmy záchranné služby v naléhavých případech je zdarma.

Ohledně ostatních zdravotnických služeb se obraťte na zařízení s logem Státního zdravotního fondu (NFZ), tzn. na poskytovatele zdravotní péče v rámci státního systému.

Lékaři – primární zdravotní péče

 • Ordinační hodiny bývají v pracovních dnech zpravidla od 8 do 18 hod.
 • Po 18 hod v pracovní dny, o víkendech a o svátcích je nepřetržitě dostupná péče zdravotnických služeb, které fungují na základě smlouvy NFZ o poskytování péče v noci a během dovolených.
 • Seznam jejich adres a telefonních čísel je uveden
  • na internetových stránkách NFZ (pouze polsky)
  • na klinikách a v ordinacích lékařů poskytujících primární péči na základě smlouvy se státním systémem NFZ

Zubní lékaři

 • Titíž zubní lékaři často poskytují péči jak soukromě, tak pro státní systém a může se stát, že v daný den právě nemusejí ordinovat v rámci státního systému. V ordinacích zubních lékařů by mělo být uvedeno, které dny a hodiny jsou jejich služby v rámci státního systému dostupné – informujte se předem.
 • Seznam bezplatných výkonů a materiálu je dán polskými zákony. Bývá k dispozici v ordinaci. Zubní lékaři si v případě těchto výkonů a materiálů nesmějí účtovat další poplatky. Za jakékoli ošetření a materiál, které na tomto seznamu nejsou, však budete muset zaplatit. Tyto náklady se v Polsku neproplácejí.

Nemocniční péče

 • K přijetí do nemocniční péče budete – s výjimkou případů náhlého onemocnění, úrazů a dalších nouzových situací– potřebovat doporučení lékaře.
 • Vyhledejte nemocnici, která má smlouvu s NFZ (většina polských nemocnic). Na budově bývá logo NFZ.
 • Informace při hledání vhodného lékaře vám též poskytnou regionální pobočky Státního zdravotního fondu a jejich internetové stránky (pouze v polštině).
 • Během pobytu v nemocnici jsou operace, diagnostická vyšetření, léky, zdravotní prostředky a předepsaná strava poskytovány zdarma.

Léky na předpis

 • V lékárně kromě předpisu předložte i evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • U nejběžnějších léků se platí paušální poplatek. Náklady na ostatní léky jsou propláceny částečně, přičemž výše částky se liší. Obecné informace o proplácení nákladů jsou k dispozici anglickypolsky na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví.
 • Některé léky (nejsou na seznamu proplácených léků) hradí pacienti v plné výši.

Proplácení nákladů

Pokud jste museli za léčení v Polsku zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

 • Služby poskytované ve zdravotních, pečovatelských nebo rehabilitačních zařízeních: Pacient hradí náklady na ubytování a stravu.
 • Lázeňská léčba: Pacient hradí část náklady na ubytování a stravu, v závislosti na kategorii ubytování a délce pobytu. Výši poplatků stanoví předpisy ministerstva zdravotnictví.
 • Doprava – máte nárok na přepravu vozidlem záchranné služby do nejbližšího zdravotního zařízení a zpět, vydá-li doporučení lékař mající smlouvu se zdravotní pojišťovnou nebo lékař státního zdravotního zařízení, a to v těchto případech:
  • Lékař rozhodl, že potřebujete okamžitý lékařský zákrok v nemocnici.
  • Máte sníženou mobilitu a nemůžete se do zdravotního zařízení dopravit městskou dopravou, ale potřebujete nepřetržitou péči.

V případě nehody nebo nouzové situace je pomoc poskytována bezplatně týmem záchranné služby.

V ostatních případech budete muset uhradit buď 60 % nebo 100 % nákladů.


Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

Musíte mít doporučení od lékaře, který poskytuje služby v rámci státního systému zdravotního pojištění vaší země.

Jak o vydání průkazu požádat?


Zdrav. zařízení přijímající průkaz

Seznam lékařů a nemocnic (pouze v polštině)

Ztráta průkazu

Kontakt pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Polsku

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) - Departament Współpracy Międzynarodowej
Tel: +48 (22) 572 62 68
E-mail: ca17@nfz.gov.pl

Sdílet tuto stránku