Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Nizozemsko

Kam volat v naléhavých případech

Linka 112

Organizace Zilveren Kruis
tel.: +31 33 445 68 70
e-mail: gbr@zilverenkruis.nl


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění lze k získání bezplatné péče využít pouze u lékařů, kteří poskytují služby v rámci nizozemského státního systému zdravotního pojištění.

Zubní lékaři

 • Na státní, tedy bezplatnou zubní péči mají nárok pouze děti.
 • Ostatní si musí ošetření zubním lékařem hradit sami, protože v Nizozemsku nejsou náklady na zubaře kryté pojištěním.
 • Pokud je daný zákrok kryt z pojištění ve vaší domovské zemi, požádejte o proplacení zdravotní pojišťovnu.

Nemocniční péče

 • Při příjmu v nemocnici (na pohotovosti) se musíte prokázat evropským průkazem zdravotního pojištění.

Lékařské předpisy

 • V některých případech se za léky doplácí. Informace o výši částky vám podají v lékárně.
 • Pokud vám některé částky v Nizozemsku neproplatí, obraťte se po návratu domů s žádostí o jejich proplacení na svou zdravotní pojišťovnu.

Záchranná služba

 • Výjezd záchranné služby je zdarma, pokud lékař potvrdí, že byl nezbytný.

Letecká záchranná služba

 • Letecká záchranná služba je využívána v nutných případech.

Proplácení nákladů

 • S žádostí o proplacení se obracejte na organizaci Zilveren Kruis.

Zilveren Kruis, Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR Apeldoorn
tel.: + 31 33 445 68 70
e-mail: gbr@zilverenkruis.nl

 • Pokud jste o proplacení nestihli požádat během pobytu v Nizozemsku, požádejte o to po návratu domů svou zdravotní pojišťovnu.
 • Ta by měla kontaktovat organizaci Zilveren Kruis. Máte nárok na proplacení v takové výši, kterou by Zilveren Kruis hradila podle nizozemských předpisů tamějšímu poskytovateli péče.

Finanční spoluúčast

Pacient musí uhradit část nákladů na:

 • některé léky,
 • péči o matku a dítě,
 • dopravu,
 • rehabilitaci,
 • zdravotnické prostředky,
 • určitý typ dlouhodobé péče.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Budete potřebovat doporučení praktického lékaře nebo specialisty.
 • Pokud se do Nizozemska chystáte za účelem plánované léčby či vyšetření, musíte si od své zdravotní pojišťovny vyžádat formulář S2.

Jak o vydání průkazu požádat?

O vydání evropského průkazu zdrav. pojištění požádejte svou zdravotní pojišťovnou.


Zdrav. zařízení přijímající průkaz

Všichni nizozemští poskytovatelé zdravotní péče včetně nemocnic by měla evropský průkaz zdravotního pojištění akceptovat.


Ztráta průkazu

Kontaktní informace pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Nizozemsku

V případě ztráty evropského průkazu zdrav. pojištění se obraťte na svou zdravotní pojišťovnu.

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku