Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Malta

V naléhavých případech volejte
linku 112

Za oblast veřejného zdraví odpovídá
ministerstvo zdravotnictví, oddělení pro politiku v oblasti zdraví
tel.: +356 25952400
E-mail: entitlement.health@gov.mt

Má-li dotazy týkající se nároku na zdravotní péči během pobytu na Maltě, obracejte se na:
Department for Policy in Health - Health Care Funding
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Tel: +356 2595 2400
e-mail: entitlement.health@gov.mt
Webové stránky: www.ehic.gov.mt


Léčba – co pojištění kryje a co ne

V případě nezbytného lékařského ošetření během dočasného pobytu na Maltě předložte evropský průkaz zdravotního pojištění. Ten vás opravňuje k čerpání zdravotní péče ve státních zařízeních uvedených níže.

Pokud plánujete na Maltě delší pobyt (například tam máte být vysláni zaměstnavatelem nebo se tam chcete usadit na důchod), zažádejte si ve své zemi o vydání formuláře S1 a zaregistrujte se u příslušného zdravotního orgánu na Maltě. Po zaregistrování prostřednictvím formuláře S1 vám bude vystaveno potvrzení o nároku na péči (certificate of entitlement). Při každé návštěvě zdravotnického zařízení na Maltě jej budete muset předložit.

Lékařská péče

Zubaři

 • Zubní pohotovost je poskytována zdarma v nemocnici Mater Dei Hospital ve Msidě a ve zdravotních střediscích.
 • Běžné, neakutní zákroky provádějí soukromé zubní ordinace. Náklady na ně si pacient hradí sám. Tyto náklady se neproplácejí.

Nemocniční péče

 • Pohotovost zajišťuje
 • naléhavých případech
  • volejte linku 112 (záchranná služba) nebo
  • jeďte přímo na pohotovost do nemocnice Mater Dei ve Msidě nebo do Všeobecné nemocnice v Gozu.

Léky na předpis

 • Léky předepsané během hospitalizace a na první tři dny po propuštění jsou zdarma.
 • Po třech dnech vám budou léky účtovány v plné výši. Takto vzniklé náklady se neproplácejí.

Záchranná služba

 • V případě nouze je přeprava záchrannou službou do nemocnice kryta evropským průkazem zdravotního pojištění.

Letecká záchranná služba

 • Informace nejsou k dispozici.

Vyhledávání zdravotnických zařízení


Proplácení nákladů

 • Chcete-li si nechat proplatit náklady za zdravotní péči poskytnutou ve státním zařízení na Maltě, obraťte se na:

Ministry for Health
Department for Policy in Health - Health Care Funding
Directorate Health Care Funding
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Tel: +356 2595 2400
e-mail: entitlement.health@gov.mt


Finanční spoluúčast

Státní zdravotní péče na Maltě je poskytována zdarma všem oprávněným osobám po předložení platného dokladu.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

Pokud budete během svého pobytu na Maltě nuceni těchto služeb využít, obraťte se na jejich poskytovatele ještě před odjezdem na Maltu.


Jak o vydání průkazu požádat?

O evropský průkaz zdravotního pojištění můžete zažádat online na těchto internetových stránkách.


Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Kontakt pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného na Maltě

 • Pokud evropský průkaz zdravotního pojištění z nějakého důvodu nemáte, obraťte se na příslušnou instituci (obvykle zdravotní pojišťovnu), která by vám měla zaslat dočasné potvrzení.
 • Pokud o proplacení nestihnete požádat během pobytu, obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Sdílet tuto stránku