Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Lithuania

Kam volat v naléhavých případech

Linka 03 nebo 112

Valstybinė ligonių kasa – VLK (Státní zdravotní pojišťovna)
tel.: +370 5 236 4100
e-mail: vlk@vlk.lt

Informace o zdravotní péči poskytované v Litvě držitelům evropského průkazu zdravotního pojištění


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Pokud chcete čerpat zdravotní péči, která bude po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění kryta, musíte se obrátit na zdravotnické zařízení, které má smlouvu s některou z regionálních zdravotních pojišťoven.
 • Po předložení pasu a evropského průkazu zdravotního pojištění je léčba poskytována zdarma.

Zubaři

 • Obracejte se na zubaře, kteří mají smlouvu s některou z regionálních zdravotních pojišťoven. Ošetření tak budete mít zdarma.
 • Účtován vám bude použitý materiál (např. na plomby).
 • Zhruba 80 % litevských zubařů provozuje soukromou praxi. Jimi naúčtované částky se neproplácejí.

Nemocniční péče

 • V akutním případě vás ošetří na pohotovosti nebo úrazovém oddělení kterékoli státní nemocnice. Na příjmu budete muset předložit pas a evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • V ostatních případech se vyžaduje doporučení lékaře. Pokud se nejedná o naléhavý případ a nemáte doporučení, náklady vám budou účtovány v plné výši.

Léky na předpis

Záchranná služba

 • Záchranná služba vyjíždí zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Informace nejsou k dispozici.

Proplácení nákladů

 • Z celkových nákladů na péči vám bude účtována pouze určitá část.
 • Ta se pak již v Litvě neproplácí.
 • Pokud jste museli za léčbu v Litvě zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení těchto nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

 • V Litvě neexistuje systém finanční spoluúčasti pacientů za lékařské služby.
 • Pacient pouze hradí část nákladů na státem dotované léky. Výše finanční spoluúčasti závisí na typu léku. Neměla by překročit buď 4,11 eur, nebo 20 % referenční ceny státem dotovaného léku.
 • Kolik vám bude zdravotní pojišťovnou proplaceno, záleží na typu léku a onemocnění.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění se v Litvě vztahuje i na dialýzu a chemoterapii.
 • Tyto typy léčby je však třeba si sjednat ještě před odjezdem.

Jak o vydání průkazu požádat?

 • Informace nejsou pro Litvu k dispozici.

Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Litvě

Valstybinė ligonių kasa – VLK (Státní zdravotní pojišťovna)

tel.: +370 5 236 4100

e-mail: vlk@vlk.lt

 

Vilniaus teritorinė ligonių kasa (regionální zdravotní pojišťovna ve Vilniusu)

tel.: +370 5 2661364

e-mail: vitlk@vlk.lt

 

Kauno teritorinė ligonių kasa (regionální zdravotní pojišťovna v Kaunasu)

tel.: +370 37 300578

e-mail: kainf@vlk.lt

 

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa (regionální zdravotní pojišťovna v Klajpedě)

tel.: +370 46 380473

e-mail: kltlk@vlk.lt

 

Šiaulių teritorinė ligonių kasa (regionální zdravotní pojišťovna v Šiauliai)

tel.: +370 41 520346

e-mail: sitlk@vlk.lt

 

Panevėžio teritorinė ligonių kasa (regionální zdravotní pojišťovna v Panevėžysu)

tel.: +370 45 596192

e-mail: patlk@vlk.lt

Sdílet tuto stránku