Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Italy

Kam volat v naléhavých případech


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Můžete použít platný evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), pokud se chystáte navštívit lékaře, který náleží do zákonem zřízeného systému zdravotní péče (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) nebo s ním má uzavřenu dohodu („accreditamento“).
 • Soukromé ordinace nemají povinnost evropský průkaz zdravotního pojištění akceptovat.
 • Všeobecní lékaři ordinují od pondělí do pátku. Ordinační hodiny se liší, ale jsou obvykle ráno a odpoledne. O víkendech ordinační hodiny nejsou, funguje pohotovost.
 • Dokonce i v případě pohotovostní a kritické péče provedené ošetření částečně hradí pacient (jedná se o individuální účast zvanou ticket).
 • Poplatky účtované za lékařské služby se v Itálii neproplácejí. Nárok na proplacení uplatněte po návratu domů u zdravotní pojišťovny, která vám vydala průkaz EHIC.

Zubaři

 • Zubní lékaři jsou soukromí a nemají povinnost akceptovat evropský průkaz zdravotního pojištění, takže za návštěvu budete muset zaplatit v plném rozsahu.
 • Za výjimečných a naléhavých okolností nebo na klinikách v systému SSN, které poskytují neodkladné zubní ošetření, máte přístup k zubní zdravotní péči. Část nákladů však budete muset uhradit.

Nemocniční péče

 • Před odjezdem se informujte se u zdravotní pojišťovny, která vám průkaz vydala, zda máte nárok na ošetření během vašeho pobytu v Itálii. Optimální je si od pojišťovny obstarat písemné potvrzení.
 • Na místním zdravotním orgánu („Azienda sanitaria locale“ nebo „ASL“) si vyzvedněte seznam nemocnic, které patří do systému SSN nebo s ním mají dohodu.
 • V nemocnici předložte platný evropský průkaz zdravotního pojištění a zjistěte ještě před koncem vašeho pobytu, zda byl váš evropský průkaz zdravotního pojištění akceptován.

Léky na předpis

 • Některá léčiva lze zakoupit bez lékařského předpisu – informujte se v lékárně. V tomto případě není evropský průkaz zdravotního pojištění potřebný.
 • U některých předpisů je nutné zaplatit část poplatku, u jiných je třeba zaplatit plnou cenu. V každém případě (i když předložíte průkaz EHIC) je nutné zaplatit na místě. Nejste-li si jisti, informujte se v lékárně.
 • Když žádáte o předpis u lékaře, který patří do systému SNN nebo s ním má smlouvu, je vždy třeba předložit evropský průkaz zdravotního pojištění. Předložte jej rovněž v lékárně, když nakupujete léky na předpis.
 • Plná cena by měla být zaplacena za většinu předepsaných léků i v případě, že předložíte svůj evropský průkaz zdravotního pojištění. Příslušná instituce vám po návratu do vaší země může proplatit náklady.
 • Během pobytu v Itálii vám tyto poplatky neproplatí. O to můžete požádat po návratu domů požádat svoji zdravotní pojišťovnu.
 • Volně prodejné léky – prodávané bez předpisu – se neproplácejí.

Záchranná služba

 • V naléhavých případech je zdarma, pokud záchranná služba patří do systému SSN nebo zdravotnických služeb, jež s ním uzavřely dohodu.
 • ostatních případech pacient hradí plnou cenu nebo její část.
 • Během pobytu v Itálii vám tyto poplatky neproplatí. O to můžete požádat po návratu domů požádat zdravotní pojišťovnu, která vám vydala průkaz EHIC.

Letecká záchranná služba

 • V naléhavých případech je zdarma, pokud záchranná služba patří do systému SSN nebo zdravotnických služeb, jež s ním uzavřely dohodu.
 • ostatních případech pacient hradí plnou cenu nebo její část.
 • Během pobytu v Itálii vám tyto poplatky neproplatí. O to můžete požádat po návratu domů požádat zdravotní pojišťovnu, která vám vydala průkaz EHIC.

Proplácení nákladů

 • V Itálii se neproplácejí žádné poplatky.
 • V žádném z případů, kdy musíte zaplatit poplatek, zvaný ticket, nemáte na proplacení nárok.
 • Pokud jste museli zaplatit za lékařskou péči, požádejte o proplacení výdajů u své zdravotní pojišťovny po návratu domů.

Finanční spoluúčast

 • V souvislosti s ošetřením budete pravděpodobně muset zaplatit paušální/jednotlivý poplatek (zvaný ticket).
 • U návštěv lékaře, které nejsou naléhavé (zvané visita occasionale), se hradí poplatek.
 • Jeho výše se bude odvíjet od typu ošetřeníregionu, kde se nacházíte.
 • Je možné, že pokud po naléhavém ošetření nebudete hospitalizováni, budete za něj muset zaplatit jako za pohotovostní zákrok. Nejbližší místní zdravotní orgán vám podá další informace.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

Několik týdnů před cestou si ověřte dostupnost péče, aby se zajistilo, že obdržíte odpovídající léčbu a že vám budou známy náklady. Obraťte se na nejbližší místní zdravotní orgán v oblasti, kde se budete zdržovat.


Jak o vydání průkazu požádat?

 • V případě osob, které nejsou (a nemají nárok být) registrovány v italském zdravotnictví, se evropský průkaz zdravotního pojištění  nevydává.
 • Osoby dočasně pobývající v Itálii by měly požádat svou příslušnou instituci o evropský průkaz zdravotního pojištění, ještě než jejich dočasný pobyt v Itálii začne.
 • Průkaz bude automaticky vydán osobám, které na něj mají nárok (za předpokladu, že mají právo pobytu v Itálii).
 • Na evropský průkaz zdravotního pojištění máte nárok, pokud jste již zaregistrováni u některého z italských místních orgánů (ASL) tamějšího státního systému zdravotní péče.

Zdrav. zařízení přijímající průkaz

Místní zdravotní orgán vám podá další informace.


Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného příslušnými institucemi v jejich zemi

 • Pokud průkaz ztratíte nebo vám jej odcizí, obraťte se na policii.
 • Rovněž byste měli požádat příslušnou instituci, která evropský průkaz zdravotního pojištění vydala, o dočasné náhradní potvrzení, které by mělo být v Itálii předloženo za účelem přístupu k výše uvedeným službám zdravotní péče.
 • V naléhavých případech vám jej mohou zaslat faxem nebo e-mailem na nejbližší místní zdravotní orgán.

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku