Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Greece

Kam volat v naléhavých případech

Linka 166

Kontakt

řecký státní orgán odpovědný za zdravotní služby (EOPYY) (v řečtině)

Tel. +30 210 8110 903 / +30 210 8110 904 / +30 210 8110 905 ... +30 210 8110 931 (všechny klapky od 903 po 931)

E-mail: ehic@eopyy.gov.gr

Dotazy týkající se zdravotní péče v rámci EU:

Tel. +30 210 8110 916+30 210 8110 918 / +30 210 8110 541+30 210 8110 919 / +30 210 8110 925


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • V lékařsky naléhavých případech se obracejte na lékaře spadající pod státní zdravotní systém (zařízení PEDY nebo ambulantní služby ESY) nebo na soukromého lékaře, kteří mají uzavřenou smlouvu s EOPYY – ošetří vás bezplatně. Soukromí lékaři, kteří mají smlouvu s EOPYY, smí za měsíc poskytnout 200 konzultací zdarma. Nad tuto hranici musí pacienti za konzultaci zaplatit. Předem se proto raději zeptejte, jaké máte možnosti.
 • Stačí pouze předložit evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Za návštěvu soukromého lékaře, který nemá smlouvu s EOPYY, se platí.

Zubaři

 • Zubní ošetření je většinou zdarma POUZE v  zařízeních PEDY nebo ESY, pokud jsou k dispozici. Stačí pouze předložit evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Systém EOPYY smlouvy se soukromými zubaři nemá.
 • Za návštěvu soukromého zubního lékaře se platí.

Nemocniční péče

 • Nemocniční péče je ve veřejných/státních nemocnicích poskytována zdarma. Obvykle budete potřebovat doporučení od lékaře. Na příjmu v nemocnici předložte svůj evropský průkaz zdravotního pojištění a průkaz totožnosti / cestovní pas. 
 • Pokud bude péče poskytována na soukromé klinice, která má uzavřenou smlouvu s EOPYY, budete muset uhradit část nákladů na hospitalizaci, všechny poplatky za lékaře a anesteziologa, příplatky za dovybavení pokoje a případně další náklady v závislosti na typu zákroku.
 • Rozhodnete-li se pro hospitalizaci na soukromé klinice, která nemá uzavřenou smlouvu s EOPYY, nebudete moci evropský průkaz zdravotního pojištění využít a budete muset zaplatit veškeré náklady.

Léky na předpis

 • Pokud si váš zdravotní stav vyžaduje, abyste brali léky, váš ošetřující lékař vám vystaví elektronický předpis. Léky můžete zakoupit v kterékoli soukromé lékárně, kde musíte předložit evropský průkaz zdravotního pojištění. Lékařský předpis musí být opatřen razítkem a řádně podepsán.
 • Za každý vydaný elektronický předpis se účtuje nevratný poplatek ve výši 1 eura.

Převoz sanitkou

 • Pokud potřebujete převoz sanitkou, volejte linku 166 a bude vám zajištěn převoz do nemocnice, která má zrovna službu. Přepravu zajišťuje národní středisko první pomoci (EKAV) a v naléhavých případech je poskytována zdarma.

Letecká záchranná služba

 • V naléhavých případech je zdarma.
 • Zajišťuje ji národním středisko první pomoci (EKAV).

Proplácení nákladů

 • NEPROPLÁCÍ se léčba, kterou poskytli soukromí poskytovatelé zdravotní péče, kteří nemají uzavřenou smlouvu s EOPYY.
 • Spoluúčast / finanční příspěvek pacientů se NEPROPLÁCÍ.
 • Pokud jste museli za lékařskou péči zaplatit, jelikož jste u sebe neměli příslušný doklad o nároku na tuto péči, požádejte po návratu domů svou zdravotní pojišťovnu, aby posoudila, zda máte na proplacení výdajů nárok. Nezapomeňte si schovat veškerou dokumentaci včetně úředních faktur, stvrzenek, lékařských zpráv, orazítkovaných lék. předpisů  podepsaných ošetřujícím lékařem atd.

Finanční spoluúčast

 • Rozhodnete-li se pro léčbu na soukromé klinice, která má uzavřenou smlouvu s EOPYY, budete muset uhradit část nákladů na hospitalizaci (30 % za diagnostické vyšetření nebo 10 % za denní hospitalizaci), všechny poplatky za lékaře a anesteziologa, příplatky za dovybavení pokoje a případně další náklady v závislosti na typu zákroku.
 • Ve většině případů činí příspěvek pacienta na předepsané léky 25 %, avšak pro některé skupiny pacientů (jako např. pacienty s chronickým onemocněním) jsou léky zdarma nebo za snížený poplatek.
 • diagnostických testů na soukromých klinikách nebo v soukromých laboratořích, které mají uzavřenou smlouvu s EOPYY, činí příspěvek pacienta 15 % nákladů na vyšetření.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Zdarma po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění.
 • Je třeba dohodnout před odjezdem do země.
 • Obracejte se na pracoviště, která spadají pod zdravotní systém PEDY nebo mají uzavřenou smlouvu s EOPYY.
 • Za ošetření/léčbu na soukromých klinikách nebo v nemocnicích, které nemají uzavřenou smlouvu s EOPYY, se platí.

Jak o vydání průkazu požádat?

Máte pojištění v rámci řeckého systému sociálního zabezpečení EFKA?

Formulář najdete na jejich internetových stránkách.


Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Řecku

Máte pojištění v rámci řeckého systému sociálního zabezpečení EFKA?

Obracejte se na pracovníky EFKA (Unit for European Health Insurance Card)
(Dříve kromě jiného pod názvem IKA, OAEE, ETAA nebo OGA)
Telefon: +30 2105228858 / +30 2105274388
Fax: +30 2105243477
E-mail: ekaa.greece@efka.gov.gr
Adresa: Ag. Konstantinou 5, 10430 Athens, Greece

Sdílet tuto stránku