Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

finland

Upozornění

 • Obyvatelé Dánska, Islandu, Norska a Švédska mohou čerpat veřejnou zdravotní péči ve Finsku po předložení platného průkazu totožnosti a doložení trvalého bydliště v dané severské zemi, a to za stejných podmínek jako místní obyvatelé.

Tísňové volání

 • Linka 112
 • V případě nouze se můžete obrátit na místní zdravotní středisko nebo nejbližší nemocnici.

Finsko má dva úřední jazyky: finštinu a švédštinu. Většina místních obyvatel včetně lékařů i zdravotnického personálu mluví i anglicky.


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Po předložení platného evropského průkazu zdravotního pojištění máte na nutné ošetření nárok v kterémkoli státním zdravotnickém zařízení. Na kterého lékaře se obrátit vám v případě potřeby poradí personál místního zdravotního střediska.
 • Budete muset předložit platný evropský průkaz zdravotního pojištění a dále cestovní pas nebo jiný průkaz totožnosti. Pouze tak vám bude za ošetření účtována stejná částka jako místním obyvatelům.
 • Za ošetření ve zdravotním středisku budete muset zaplatit paušální poplatek podle pevného ceníku.
 • Osoby mladší 18 let mají obvykle ošetření zdarma.
 • Pokud se rozhodnete navštívit soukromého lékaře nebo soukromou kliniku, ošetření uhradíte v plné výši. O proplacení ošetření, které je z lékařského hlediska nezbytné, můžete následně zažádat u pojišťovny Kela nebo vaší zdravotní pojišťovny.

Zubaři

 • Po předložení platného evropského průkazu zdravotního pojištění máte na nutné ošetření nárok v kterémkoli státním zdravotnickém zařízení. Potřebujete-li navštívit zubního lékaře, kontaktujte místní zdravotní středisko.
 • Budete muset předložit platný evropský průkaz zdravotního pojištění a dále cestovní pas nebo jiný průkaz totožnosti. Pouze tak vám bude za ošetření účtována stejná částka jako místním obyvatelům.
 • Za ošetření ve zdravotním středisku budete muset zaplatit paušální poplatek podle pevného ceníku. Existují rovněž poplatky za různé druhy ošetření/léčby, které se svou výší liší (přibližně 8–220 EUR).
 • Osoby mladší 18 let mají obvykle zubní ošetření zdarma.
 • Pokud se rozhodnete navštívit soukromého zubaře nebo soukromou zubní kliniku, ošetření uhradíte v plné výši. O proplacení ošetření, které je z lékařského hlediska nezbytné, můžete následně zažádat u pojišťovny Kela nebo vaší zdravotní pojišťovny.

Nemocniční péče

 • Pro příjem do nemocnice budete potřebovat doporučení lékaře. V naléhavých případech se můžete dostavit na pohotovost kterékoli státní nemocnice.
 • Je třeba předložit platný evropský průkaz zdravotního pojištění a cestovní pas nebo jiný průkaz totožnosti.
 • Za hospitalizaci se zpravidla platí denní poplatek.
 • Osobám mladším 18 let se denní poplatek účtuje maximálně za 7 dní v kalendářním roce.
 • Za ambulantní péči se platí poplatek.
 • Pokud budete přijati do soukromé nemocnice, budete muset náklady uhradit v plné výši. O proplacení ošetření, které je z lékařského hlediska nezbytné, můžete následně zažádat u pojišťovny Kela nebo vaší zdravotní pojišťovny.

Lékařské předpisy

 • Ve Finsku můžete zakoupit léky na základě tištěného nebo elektronického předpisu, který byl vydán v jiné zemi EU nebo EHP nebo ve Švýcarku, pouze v případě, že je daný lék ve Finsku povolen k prodeji.
 • V lékárně budete muset za lék zaplatit v plné výši.
 • Lékárník vám vydá doklad o zaplacení. Z lékařského hlediska nezbytnou péči si následně můžete nechat proplatit od pojišťovny Kela.

Záchranná služba

 • Po předložení platného evropského průkazu zdravotního pojištění máte nárok na zásah záchranné služby. Průkaz předložíte její posádce.
 • Za výjezd záchranné služby se účtuje poplatek.

Letecká záchranná služba

 • Po předložení platného evropského průkazu zdravotního pojištění máte nárok na zásah letecké záchranné služby. Průkaz předložíte její posádce.
 • Nutnost převozu leteckou záchrannou službou se vyhodnotí během telefonátu na linku 112.
 • Za leteckou záchrannou službu se účtuje poplatek.

Proplácení nákladů

 • Ze systému státního zdravotního pojištění je hrazena:
  • část zdravotní péče čerpané u soukromých lékařů, a to podle pevně stanovených tabulek,
  • část cestovních nákladů spojených s vyšetřením a léčbou,
  • léky předepsané lékařem.
 • Základní poplatky, které pacient zaplatí obecním zdravotním střediskům či nemocnicím, se neproplácejí.
 • Žádost o proplacení nákladů se podává u pojišťovny Kela na formuláři SV 127(e), který je obvykle k dispozici na soukromých zdravotnických pracovištích. Je rovněž možno si ho stáhnout na internetových stránkách pojišťovny Kela.
 • Žádost vyplňte a podepište. Je třeba uvést adresu vašeho bydliště, datum a bankovní spojení (jméno majitele účtu, číslo účtu včetně jeho mezinárodního formátu IBAN a identifikačního kódu banky BIC).
 • K žádosti, kterou zasíláte pojišťovně Kela, přiložte kopie příslušných dokumentů: doklad o zaplacení příslušného poplatku v soukromé ordinaci, za ošetření a léčbu předepsanou lékařem, dále váš evropský průkaz zdravotního pojištění a váš pas či jiný průkaz totožnosti.
 • Pojišťovna Kela vám pak náklady proplatí přímo na účet.
 • Žádost o proplacení je třeba zaslat do šesti měsíců od úhrady.
 • Podrobnosti o proplácení najdete na internetových stránkách pojišťovny Kela.

Informační linka – proplácení nákladů na lékařskou péči
Tel.: +358 20 634 0200 (ve finštině)
Tel.: +358 20 634 0300 (ve švédštině)
Tel.: +358 20 634 0200 (v angličtině)

Pokud jste za ošetření zaplatili na místě a nestihli jste o proplacení nákladů zažádat během pobytu ve Finsku, obraťte se po návratu domů na svou zdravotní pojišťovnu.


Finanční spoluúčast

 • Státní sociální a zdravotnické služby ve Finsku jsou:
  • zdarma nebo
  • za poplatek, který je stejný pro všechny, nebo
  • za poplatek stanovený na základě příjmu a rodinné situace.
 • Maximální výši poplatků za obecní zdravotní služby stanoví právní předpisy. Obce se mohou rozhodnout, že budou vybírat nižší poplatky nebo budou základní služby poskytovat zdarma. Nemohou však za služby vybírat vyšší poplatky, než jsou skutečné náklady na danou službu.
 • U poplatků za služby ve státních zařízeních je stanovena maximální souhrnná částka za celý rok. Pokud ji pojištěnec překročí, nemusí do konce roku již platit žádné poplatky. Toto pravidlo se nevztahuje na krátkodobou ústavní péči. Více informací najdete na internetových stránkách ministerstva sociálních věcí a zdravotnictví.
 • Poplatky a platby za soukromou péči: Pojišťovna Kela proplácí část nákladů na ošetření/léčbu soukromým lékařem podle pevně stanoveného sazebníku. Sazebník je zveřejněn na internetových stránkách pojišťovny Kela (pouze ve finštině). Maximální výše nárokovatelného poplatku uvedeného v sazebníku je často nižší než částka skutečně účtovaná.
 • Náklady na zdravotní služby poskytovatelů z veřejného sektoru nebo za období, kdy je pacient v péči státní nemocnice nebo zařízení ústavní péče (např. v domově pro seniory), se neproplácejí.
 • Pojišťovna Kela rovněž proplácí léky na předpis.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

Pokud tento druh léčby potřebujete, obraťte se předem na zdravotnické zařízení (např. na nemocnici), v němž chcete léčbu podstoupit.


Jak o vydání průkazu požádat?

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění je k dispozici všem pojištěncům finského systému zdravotního pojištění a osobám, za jejichž náklady na zdravotní péči Finsko odpovídá.
 • O průkaz si můžete zažádat

Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Kontakt pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného ve Finsku

Obraťte se na zahraniční oddělení pojišťovny Kela
Tel.: +358 20 634 0200
Fax: +358 20 634 1599
E-mail: inter.helsinki@kela.fi

Související zprávy

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku