Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Estonia

Kam volat v naléhavých případech

Asistenční služba (praktičtí lékaři)

Eesti Haigekassa
(Státní fond zdravotního pojištění)
Tel.: +372 669 6630
E-mail: info@haigekassa.ee


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Vyšetření u praktického lékaře je zdarma.
 • U specialisty (např. kardiologa, psychiatra nebo gynekologa) vám bude účtován poplatek.
 • Výjimku tvoří tyto případy:
  • pacient má doporučení od praktického lékaře a specialistu navštíví ve stejné nemocnici
  • těhotné pacientky
  • děti do 2 let věku
  • naléhavá zdravotní péče s následnou hospitalizací
 • V takových případech je ošetření zdarma. Kromě toho můžete využít služeb soukromých lékařů či poliklinik, v nichž však budete muset uhradit plnou výši nákladů.

Zubaři

 • Zdravotní pojišťovna proplácí zubní péči dospělým pojištěncům do výše 40 EUR za rok. To se vztahuje v zásadě na nezbytnou stomatologickou péči. Lze čerpat pouze u zubních lékařů, kteří mají smlouvu se státním systémem zdravotního pojištění. 
 • Pacienti do 19 let věku mají zubní péči zdarma.
 • Další info (v angličtině)

Nemocniční péče

Za nemocniční pobyt v délce do 10 dnů se platí denní poplatek.

Poplatek se nevztahuje na:

 • těhotné ženy (ošetření související s těhotenstvím či porodem)
 • intenzivní péči
 • pacienty do 18 let věku, kterým je v rámci hospitalizace poskytována specializovaná nemocniční péče

Léky na předpis

 • U některých léků hradíte pouze část ceny, a to v závislosti na vaší diagnóze, druhu léku, vašem věku a dalších faktorech.
 • Pokud lék není na oficiálním seznamu hrazených léků (v estonštině), budete muset jeho cenu uhradit v plné výši. Tyto náklady se v Estonsku neproplácejí. O jejich proplacení si můžete zažádat po návratu domů u vaší zdravotní pojišťovny.

Převod sanitou

 • Záchranná služba vyjíždí v naléhavých případech zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Letecká záchranná služba vyjíždí zdarma pouze v naléhavých případech na území Estonska.

Proplácení nákladů

 • V Estonsku neexistuje systém proplácení nákladů na lékařskou péči. Z celkových nákladů je vám vždy účtována pouze určitá část, kterou pacient ze zákona povinně hradí a která se již neproplácí.
 • Pokud jste museli za léčení v Estonsku zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

 • Domácí návštěva praktického lékaře – do 5 eur
 • Konzultace u specialisty (včetně zubních lékařů) – do 5 eur
 • Nemocniční poplatek – do 2,50 eur/den, maximálně 25 eur za celý pobyt

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

K dispozici ve dvou hlavních nemocnicích


Jak o vydání průkazu požádat?


Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Estonsku

Eesti Haigekassa (Estonský fond zdravotního pojištění)
Tel.: +372 669 6630
E-mail: info@haigekassa.ee

Sdílet tuto stránku