Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Dánsko

Upozornění

 • Obyvatelé Finska, Islandu, Norska a Švédska mohou v Dánsku čerpat veřejné zdravotní služby po předložení platného průkazu totožnosti a dokladu o trvalé adrese v některé ze severských zemí.
 • Státní příslušníci zemí mimo EU mohou v Dánsku používat evropský průkaz zdravotního pojištění pouze pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
  • Jedná se o spolupojištěného rodinného příslušníka pojištěného občana Unie.
  • Jedná se o rezidenta Finska, Islandu, Norska nebo Švédska.
  • Jedná se o osobu bez státní příslušnosti podle článku 1 Úmluvy OSN o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954.
  • Jedná se o uprchlíka podle článku 1 Úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951.

Mimořádné situace

 • Linka 112 (nepřetržitý provoz)

Mimo ordinační hodiny
– informace o možnosti ošetření ve zdravotních zařízeních mimo stanovené ordinační hodiny

Všeobecné informace o zdravotní péči v Dánsku
Co dělat v případě nemoci

Můžete též kontaktovat:
Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority
EU Health Insurance
Islands Brygge 67
2300 Copenhagen S
tel: +45 72 26 94 90
e-mail: stps@stps.dk
web: www.stps.dk


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Ošetření u lékařů, kteří spadají pod systém státní zdravotní péče, je zdarma.
 • U specialisty je nutné předložit doporučení praktického lékaře.
 • Vyhledat nejbližšího praktického lékaře (praktiserende læge) nebo specialistu (behandlere) – seznam poskytovatelů zdravotní péče (dánsky)

Zubaři

 • Zubní péče je levnější u dentistů, kteří spadají pod systém státní zdravotní péče.
 • Některé preventivní zákroky a plomby hradí pojišťovna až do výše 40 %.
 • Zubní protézy, korunky atp. pojišťovna nehradí.
 • Vyhledat nejbližšího zubaře (tandlæge) – seznam poskytovatelů zdravotní péče (dánsky)

Nemocniční péče

 • V naléhavých případech se můžete dostavit na pohotovost (skadestue nebo Akutmodtagelse/Akutklinik) kterékoli státní nemocnice.
 • Kde hledat urgentní nemocniční péči (informace v angličtině nebo dánštině). V některých regionech musíte pohotovost předtím, než se tam vydáte, telefonicky informovat.
 • Nejedná-li se o akutní případ, budete potřebovat doporučení lékaře (praktického lékaře nebo specialisty).
 • Ošetření je poskytováno zdarma, pokud jste mladší 18 let nebo pokud se prokážete platným evropským průkazem zdravotního pojištění.

Lékařské předpisy

 • Léky na předpis si můžete vyzvednout v kterékoli lékárně. Vyhledat nejbližší lékárnu (apotek)
 • Při prvním pořízení léku na předpis v Dánsku dostanete kartičku se zvláštním kódem.
 • Tu předkládejte při každém dalším nákupu léků, jelikož se zohledňuje při výpočtu ceny.
 • Kolik z nákladů vám uhradí pojišťovna, se bude odvíjet od toho, jaké množství za rok spotřebujete. Pojišťovna náklady proplácí pouze v případě, že přesáhnou pevně stanovenou hranici (v roce 2022 to činí 1 020 DKK za rok).

Sanitka

 • Záchrannou službu si přivoláte na lince 112.
 • Záchranná služba vyjíždí v naléhavých případech zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Na tuto službu se nevztahují žádná zvláštní pravidla.

Proplácení nákladů

Pokud za ošetření musíte zaplatit plnou částku, můžete si náklady nechat od daného státního zdravotního zařízení proplatit tak, že kontaktujete místní úřad (kommune) dané správní oblasti. Ten vám léčebné výlohy proplatí nebo vám poradí, jak požádat o proplacení vzniklých nákladů.

Vyhledat místní úřad (pouze dánsky)

 • Na úřadě budete muset předložit originály všech dokladů o zaplacení, případně předpisů a doporučení lékaře.
 • Dále je třeba předložit evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Nezapomeňte poskytnout číslo svého účtu (včetně mezinárodního formátu IBAN a kódů SWIFT / BIC).

Pokud jste o proplacení nákladů na zdravotní péči nepožádali během pobytu v Dánsku, požádejte o to po návratu domů svou zdravotní pojišťovnu.


Finanční spoluúčast

Nemocniční ošetření i návštěvy u praktického lékaře nebo specialisty (máte-li doporučení od praktického lékaře) jsou zdarma.

Zubaři

U některých zákroků vám pojišťovna proplatí až 40 % nákladů. Zubní protézy, korunky atp. pojišťovna nehradí.

Léky

 • Hrazená částka se vypočítává na základě vaší roční spotřeby předepsaných léků.
 • Náklady se proplácejí až po dosažení pevně stanovené částky (v roce 2021 to činí 1 010 DKK za rok). (pacientům do 18 let se proplácí minimálně 60 % nákladů).
 • Při prvním pořízení léku na předpis v Dánsku cizinci dostávají kartičku se zvláštním kódem. Tu je nutné předložit při každém nákupu léků, aby bylo možné vypočítat částku, která vám bude proplacena zpět.
 • Sazby pro proplácení nákladů na léky zakoupené mimo Dánsko najdete na stránkách dánské agentury pro léčiva (Lægemiddelstyrelsen).

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Pokud víte, že budete během pobytu v Dánsku potřebovat využít nemocniční péči, je třeba si ji sjednat s dostatečným předstihem.
 • Ošetření v soukromých zařízeních je hrazeno pouze v případě, že máte doporučení ze státní nemocnice.
 • Státní nemocnice má právo odmítnout zajistit léčbu z kapacitních důvodů.
 • Máte-li dotazy týkající se nákladů na dopravu, kontaktujte příslušnou nemocnici.

Jak o vydání průkazu požádat?

O evropský průkaz zdravotního pojištění si můžete zažádat sami přes stránky:


Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Dánsku

 • Dočasný náhradní průkaz vám vydá Udbetaling Danmark.
 • V naléhavých případech vám jej tento úřad do zahraničí zašle faxem.

Obracejte se na:

Udbetaling Danmark
International Health Insurance
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Denmark
tel. +45 70 12 80 81
e-mail: udbetalingdanmark@atp.dk

Související zprávy

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku