Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Czech Republic

Kam volat v naléhavých případech

Health Insurance Bureau
Kancelář zdravotního pojištění
Tel.: +420 236 033 411
E-mail: info@kancelarzp.cz


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění můžete k čerpání zdravotní péče použít pouze u lékaře, který má uzavřenu smlouvu s některou zdravotní pojišťovnou (jedná se o většinu lékařů, nicméně v turistických místech se setkáte i s nesmluvními lékaři).
 • U lékaře je třeba podepsat tzv. potvrzení o nároku (certificate of entitlement), na jehož základě budou provedené výkony naúčtovány české státní zdravotní pojišťovně.
 • Lékař vám poskytne kopii tohoto potvrzení a zároveň vám sdělí, zda je třeba dalšího lékařského zákroku či vyšetření, případně jaké léky byste měli brát.
 • Delší pobyt v ČR
  • Plánujete-li v České republice pobýt déle, můžete se zaregistrovat u některé z českých zdravotních pojišťoven. Bude vám vystaveno potvrzení o registraci (certificate of registration) s platností na délku vašeho pobytu.
  • Tento dokument je třeba předložit při každé návštěvě lékaře, i tehdy, předepisuje-li vám lék.

Zubaři

 • Standardní péče je poskytována zdarma.
 • V případě nadstandardního zákroku nebo použití nadstandardních materiálů (např. kompozitní výplně, protézy) vám bude naúčtován poplatek.

Nemocniční péče

 • Nemocniční péče je poskytována zdarma.

Léky na předpis

Převoz sanitkou

 • Při předložení evropského průkazu zdravotního pojištění vyjíždějí vozy záchranné služby zdarma.
 • Pokud průkaz nepředložíte, budete muset výjezd uhradit sami a o proplacení vzniklých nákladů požádat záchrannou službu na základě evropského průkazu zdravotního pojištění či náhradního průkazu později.
 • Na výjezdy horské služby se evropský průkaz zdrav. pojištění nevztahuje.

Letecká záchranná služba

 • Letecká záchranná služba je zdarma.

Proplácení nákladů

 • Měly by vám být účtovány pouze standardní poplatky hrazené rezidenty České republiky.
 • V České republice o proplacení žádat nelze.
 • Pokud za ošetření nebo léky budete muset zaplatit, zažádejte si po návratu domů o proplacení u své zdravotní pojišťovny.

Finanční spoluúčast

 • Za využití pohotovostní služby, včetně akutní stomatologické péče, se platí paušální poplatek ve výši 90 Kč.
 • Je možné, že vám budou účtovány ještě další částky za léky.

 


Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Budete-li během pobytu v České republice potřebovat některou z těchto zdravotních služeb, je třeba se na jejich poskytovatele (tj. lékař, nemocnice apod.) obrátit ještě před odjezdem do ČR.
 • Bližší informace získáte ještě před odjezdem do ČR u kterékoli české státní zdravotní pojišťovny.

Jak o vydání průkazu požádat?

Evropský průkaz zdravotního pojištění se vydává automaticky všem občanům ČR. Pokud průkaz ztratíte, kontaktujte zdravotní pojišťovnu.

Zdrav. zařízení přijímající průkaz

 

Seznam smluvních poskytovatelů zdravotní péče, kteří akceptují evropský průkaz zdravotního pojištění, najdete na internetových stránkách zdravotních pojišťoven:


Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v České republice

Kancelář zdravotního pojištění
Tel.: +420 236 033 411
E-mail: info@kancelarzp.cz

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku