Заетост, социални въпроси и приобщаване

Хърватия

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 112.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
(Хърватска здравноосигурителна каса)
Margaretska 3, 10 000 Zagreb
Тел.: +385 1 4806 333


Лечение, покритие и разходи

Лекари

Зъболекари

 • Трябва да се прегледате при зъболекар, който има договор с Хърватската здравноосигурителна каса, тъй като предоставяното от него наложително зъболечение е безплатно.
 • За всяко посещение се заплаща такса от 10 куни.

Болница

 • Лечението е безплатно, ако болницата има договор с Хърватската здравноосигурителна каса.
 • Необходимо ви е направление от лекар от първичната медицинска помощ.
 • За ден престой в болница се заплаща такса от 100 куни. Максималната стойност на таксата за пациенти е 2000 куни.

Рецепти

 • Можете да закупите лекарства, предписани от лекар от първичната медицинска помощ, от аптека, която има договор с Хърватската здравноосигурителна каса.
 • За всяка рецепта се заплаща стандартна такса от 10 куни.

Линейка

 • Разходите за необходимо транспортиране с линейка се покриват.

Въздушна спешна помощ

 • Няма налична информация.

Възстановяване на разходи

 • Хърватската здравноосигурителна каса не възстановява разходи.
 • Ако е трябвало да заплатите за здравни услуги, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, когато се завърнете в страната си, за да поискате възстановяване на разходите.

Доплащане от пациента

ЕЗОК дава на всички здравно осигурени лица от държавите от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария достъп до здравно обслужване наравно с всички хърватски граждани, които са здравно осигурени.

За някои услуги ще ви бъде начислена такса. За тези услуги самите хърватски граждани със здравноосигурителни права също са длъжни да плащат (доплащане). В Хърватия осигурените лица, които получават здравни обезщетения в натура, трябва да заплатят 20% от разходите. Минималният размер на доплащането не може да бъде по-малък от:

 • 10 куни за преглед при лекар, който предоставя първични здравни грижи;
 • 100 куни на ден за болничен престой;
 • 10 куни за рецепта;
 • 25 куни за консултация със специалист;
 • 50 куни за специализирани диагнози, които не се класифицират като първична здравна грижа;
 • 50 куни за ортопедични и други помощни средства;
 • 25 куни на ден за рехабилитация;
 • 1000 куни за ортодонтски аксесоари;
 • 500 куни за ортодонтски аксесоари за лица над 65 години.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Ако сте от друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, вашата ЕЗОК ви дава право на диализа, кислородо- и химиотерапия.
 • За да си осигурите бърз достъп до лечение, погрижете се да се свържете навреме с доставчика на здравни услуги, преди да пристигнете в Хърватия. Запазете си час за определен ден.
 • Не забравяйте да вземете със себе си медицинската документация, съдържаща информация за лечението, което ви е необходимо.

Как се подава заявление за ЕЗОК


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

Информация за контакти за притежателите на ЕЗОК, издадена в Хърватия

Осигурено лице, изгубило своята ЕЗОК, трябва да се свърже веднага с най-близкия офис на Хърватската здравноосигурителна каса.

За повече информация:

ncp-croatia@hzzo.hr

Тел.: +385 1 644 90 90

Национална точка за контакт (НТК) Хърватска здравноосигурителна каса

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница