Заетост, социални въпроси и приобщаване

Швейцария

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 144

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Общ институт съгласно Федералния закон за здравното осигуряване)
Тел.: +41 32 625 30 30
Ел. адрес: info@kvg.org


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Можете да се прегледате при всеки лекар, регистриран към швейцарската здравноосигурителна схема.
 • По принцип ще трябва да заплатите пълната стойност на лечението и услугите и да поискате възстановяване на разходите след това (вж. възстановяване).

Лекари по дентална медицина

 • Вашата ЕЗОК не покрива зъболечение освен в случай на инцидент, сериозно заболяване на дъвкателната система или друго тежко заболяване според швейцарското право.

Болнично лечение

 • При спешен случай отидете в спешното отделение на някоя обществена болница.
 • За лечение, което не е спешно, ще ви трябва направление от лекар за лечение в обществена болница.
 • Ако ви приемат в болница, фактурата за лечението ще бъде изпратена на Gemeinsame Einrichtung KVG.
 • Gemeinsame Einrichtung KVG заплаща разходите за лечение в обществени болници.
 • Ако решите да се лекувате в частна болница или в получастно или частно отделение на обществена болница, ще трябва да заплатите разликата.

Рецепти

 • Разходите за предписани лекарства се възстановяват, ако лекарствата са включени в официалните списъци с лекарства, покрити от здравното осигуряване.

Линейка

 • В рамките на системата за здравно осигуряване се заплащат до 50 % от разходите, като максималната сума е 500 швейцарски франка за календарна година. Ще трябва вие да заплатите остатъка.
 • Останалите разходи не се възстановяват в Швейцария.

Въздушен медицински транспорт и спешна помощ

 • Системата за здравеопазване заплаща 50 % от разходите за спешна помощ, като максималната сума е 5000 швейцарски франка за календарна година. Ще трябва вие да заплатите остатъка.
 • Останалата част от разходите не се възстановява в Швейцария.

Възстановяване на разходи

 • Ако трябва да плащате за грижи, можете да изпратите оригиналната фактура, копие от вашата ЕЗОК и личната си карта на

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Общ институт съгласно Федералния закон за здравното осигуряване)
Industriestrasse 78
CH-4600 Olten
Тел.: +41 32 625 30 30
Ел. адрес: info@kvg.org

 • Приложете информация за вашата банкова сметка (кодове IBAN и BIC, адрес), за да може средствата да ви бъдат преведени бързо и безплатно.
 • Ако не можете да изпратите заявление за възстановяване на разходите по време на престоя си, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция при завръщането си във вашата страна.

Доплащане от пациента

 • Ще трябва да платите стандартна такса за всеки 30-дневен период на лечение (в момента 92 швейцарски франка за възрастни и 33 франка за лица до 18 години включително).
 • За болнично лечение възрастните заплащат допълнително по 15 швейцарски франка дневно. Лицата на възраст под 18 години, студентите (до 25 години) и жените, които получават услуги във връзка с раждане, са освободени от болничната такса.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

Свържете се с болница или лекар там, където ще отседнете, много преди пътуването, за да се запишете за лечение.

Как се подава заявление за ЕЗОК

Информация за контакти за притежателите на ЕЗОК, издадена в Швейцария

За да кандидатствате за ЕЗОК, моля, свържете се директно с вашата швейцарска здравноосигурителна институция (KVG).

Лекари/болници,приемащи ЕЗОК

 • Няма връзка към списък на лекарите и болниците в Швейцария, които приемат ЕЗОК
 • Адреси и информация за контакти с доставчици на здравно обслужване са достъпни на адрес www.spitalfinder.ch и www.doctor.ch.

Изгубена или открадната карта

Информация за притежателите на ЕЗОК, издадена в Швейцария

 • Вашата здравноосигурителна институция (KVG) ще ви издаде удостоверение за временно заместване.

 • При спешни случаи удостоверението за временно заместване може да ви бъде изпратено по факс или по електронна поща в страната, в която пребивавате.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница