Заетост, социални въпроси и приобщаване

Лихтенщайн

Спешни случаи

Позвънете на тел. 144 или 112

Amt für Gesundheit (Служба за обществено здраве) (на немски)
Тел.: +423 236 7340
Ел. адрес: info@ag.llv.li

 


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Можете да използвате своята Европейска здравноосигурителна карта при консултация с лекар, работещ в рамките на обществената система за здравеопазване. Списък на тези лекари е достъпен на адрес http://www.lkv.li. Тези прегледи са безплатни, а на лекарите се заплаща директно от осигуровката (вижте по-горе).
 • Ако се прегледате при лекар, който няма договор с държавната схема, ще трябва да заплатите пълните разходи.

Зъболекари

 • В Лихтенщайн няма държавно зъболечение, така че ще трябва да заплатите всички разходи като частно лечение.

Болнично лечение

 • В Лихтенщайн има само една болница.
 • По принцип Службата за обществено здраве (Amt für Gesundheit) трябва да одобри приемането ви в нея освен при спешни случаи.

Рецепти

Линейка

 • Превозът с линейка до лечебно заведение, имащо договор с федерацията на здравноосигурителните каси, се покрива.

Въздушна спешна помощ

 • Използването на въздушна спешна помощ се покрива до определен праг. Ще трябва да заплатите разходите над този праг.

Възстановяване на разходи

 • Освен таксата за осигуряване, пациентите обикновено заплащат само своята част от разходите. Тези суми не подлежат на възстановяване.
 • Ако се прегледате при лекар, който няма договор с държавната схема в Лихтенщайн, ще трябва да заплатите пълните разходи.

Доплащане от пациента

 • Пациентите с Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) на възраст над 20 години трябва да платят стандартна такса за всеки 30-дневен период на лечение (в момента 115 швейцарски франка за възрастни и 80 франка за лица, които са достигнали обичайната възраст за пенсиониране).
 • Службата за обществено здраве ще изиска плащането на тази такса от осигуреното лице, след като получи фактурите за предоставените услуги. Стандартната такса се изисква дори при престой, по-кратък от месец.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

Моля, свържете се с Amt für Gesundheit (Служба за обществено здраве). Оттам ще ви предоставят информация за вашия случай.

Как се подава заявление за ЕЗОК

Можете да поискате да ви бъде издадена ЕЗОК от вашата здравноосигурителна каса

Лекари/болници,приемащи ЕЗОК

На тази страница можете да намерите различни връзки, включително към сайтове на болници

Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Лихтенщайн

Amt für Gesundheit (Служба за обществено здраве)

Тел.: +423 236 7340

Ел. адрес: info@ag.llv.li

 

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница