Заетост, социални въпроси и приобщаване

Iceland

Бележка: За постоянно пребиваващите в другите скандинавски страни (Дания, Финландия, Норвегия и Швеция) е достатъчно да покажат валидна национална лична карта, за да докажат правото си на достъп до държавно здравно обслужване в Исландия.

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 112

Sjukratryggingar Islands
(Исландска здравноосигурителна каса)
Тел.: +354 515 0002
Ел. адрес: international@sjukra.is


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Общи медицински грижи се предоставят в здравни центрове в цяла Исландия, които са отворени от 8:00 ч. до 16:00 ч. Ако ви е нужна консултация с лекар в извънработно време, в повечето области има дежурен лекар/медицинска сестра.
 • Ще трябва да заплатите стандартна такса. Тя не подлежи на възстановяване в Исландия, но можете да поискате разходите ви да бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна.
 • Лечението е безплатно за деца до 18 години.
 • Вечер и през почивните дни в Рейкявик можете да бъдете лекувани в центъра „Læknavaktin“. Тел.: 1770
 • За медицински съвети и посещения по домовете в извънработно време се обадете на тел. 1770

Зъболекари

 • Зъболечението е достъпно в зъболекарски кабинети в повечето области на Исландия.
 • По принцип се заплаща стандартна такса. Тя не подлежи на възстановяване в Исландия, но можете да поискате разходите ви да бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна.
 • Деца на възраст под 18 години плащат годишна такса от 2500 исландски крони.
 • На частично възстановяване на разходите право имат лицата, които получават държавни пенсии и обезщетения за инвалидност. Трябва да докажете, че имате право на това.

Болнично лечение

 • Само в спешни случаи ще бъдете незабавно приети в болница.
 • По принцип лечението по време на болничен престой (стационарно лечение) не се заплаща.
 • Ще трябва да заплатите такса за амбулаторно лечение. Тя не подлежи на възстановяване в Исландия, но можете да поискате разходите ви да бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна.

Рецепти

 • Можете да отидете във всяка аптека (APÓTEK) в Исландия.
 • Ако вашата рецепта е обхватата от правилата за доплащане в Исландия, ще трябва да поискате разходите ви да бъдат възстановени от исландската здравноосигурителна каса или от касата във вашата страна, когато се върнете там.
 • Разходите за лекарства варират от 0 % до 100 % в зависимост от стандартни категории за изписвани с рецепта медикаменти.
 • Разходите за лекарства не подлежат на възстановяване в Исландия, но можете да поискате те да ви бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна.

Линейка

 • За линейка се заплаща стандартна и неподлежаща на възстановяване такса.
 • Ако не покажете вашата Европейска здравноосигурителна карта, ще заплатите пълната цена.
 • Тя не подлежи на възстановяване в Исландия, но можете да поискате разходите ви да бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна.

Въздушен медицински транспорт

 • Важат същите условия като при транспортирането с линейка.

Възстановяване на разходи

 • В Исландия стандартните пациентски такси не подлежат на възстановяване. Останалите искания за възстановяване на разходи следва да се изпращат в офиса на Sjúkratryggingar Íslands в Рейкявик.
 • Ако се наложи да заплатите за лечение, изпратете оригиналните разписки, искането си и доказателство, че отговаряте на условията (тоест копие от вашата европейска здравноосигурителна карта или друго доказателство, че сте здравно осигурен), на вашата национална здравноосигурителна каса, след като се върнете у дома. Оттам ще се свържат със Sjúkratryggingar Íslands.
 • Не забравяйте да запазите копие от всеки документ, който изпращате.

Доплащане от пациента

В Исландия доплащането варира, както е посочено в раздела „Лечение, осигуряване и разходи“ в зависимост от вида на лечението и на групата, към която принадлежи дадено лице:

 • деца на възраст до 18 години;
 • пенсионери,
 • лица, получаващи обезщетения за инвалидност.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Вашата ЕЗОК покрива предоставянето на кислородна терапия, диализа и химиотерапия.
 • Трябва да уредите и направите резервация за лечението предварително. Направете това достатъчно дълго преди заминаването си.
 • Особено важно е да се уверите, че сте избрали държавен доставчик на здравни грижи. Лечение, извършвано от частни доставчици на здравни грижи, не се покрива от вашата ЕЗОК.
 • За контакти във връзка с диализа: Landspitali University Hospital (на исландски), Отделение за диализа, Eiriksgata 5, 101 Рейкявик Тел. +354 543 6311 Факс: +345 543 4806
 • Контакти във връзка с кислородна терапия: Súrefnisþjónustan, Landspitali University Hospital, Unit A-3, Fossvogur, Reykjavík. Лица за контакти: Stella Hrafnkelsdóttir, RN BSc Nurse eller Rósa Karlsdóttir, Rn BSc Nurse, Тел.: +354 543 6049 / +354 543 6040, Факс: +354 543 6019
 • За контакти за други видове лечение: Icelandic Health Insurance's International Department, Vínlandsleið 16,113 Reykjavík, Тел.: +354 515 0002

Как се подава заявление за ЕЗОК


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК

 • В Исландия всички здравни центрове са обществени
 • В Исландия всички болници са обществени
 • Почти всички специалисти имат договор с правителството, така че работят в рамките на публичната система за здравеопазване.
   

Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Исландия

Sjukratryggingar Islands (Здравно осигуряване в Исландия)
Тел.: +354 515 0002
Ел. адрес: international@sjukra.is

Споделете тази страница