Заетост, социални въпроси и приобщаване

united kingdom

Спешни случаи

Позвънете на тел. 999 или 112

Услуга 111 на Националната здравна служба (NHS)

 

Използване на ЕЗОК в Обединеното кралство

Какво трябва да направите

Ако посещавате Обединеното кралство от страна от ЕС и се разболеете или се нуждаете от спешна медицинска помощ по време на престоя си в Англия, можете да използвате валидна, издадена от вашата страна по произход Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) за достъп до здравно обслужване.

Ще трябва да носите със себе си вашата ЕЗОК, ако имате право да я използвате в Обединеното кралство.

Европейската здравноосигурителна карта не замества пътническата застраховка. Тя няма да е валидна за никакви частни медицински грижи, планово лечение, репатриране, загуба или кражба на имущество. Препоръчваме ви също така да имате пътническа или здравна застраховка, която покрива продължителността на вашия престой.

Спешна медицинска помощ в Англия

Тази информация се отнася до получаването на здравни грижи в Англия.

Начинът за достъп до здравно обслужване в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия може да е различен от този в Англия.

NHS управлява система на здравеопазване, основана на пребиваването. Това означава, че посетителите на Англия може да трябва да заплатят за здравно обслужване на NHS в зависимост от обстоятелствата, в които се намират.

Някои услуги, като например помощта в спешно отделение (A&E) и посещенията при общопрактикуващ лекар (GP), са безплатни за всички.

Спешното лечение или лечение, което не може да бъде безопасно отложено до напускане на страната и завръщането у дома, винаги ще бъде предоставено, а въпросът със заплащането ще бъде уреден по-късно. Само лекар може да реши дали лечението ви е спешно или незабавно необходимо.


Лечение, покритие и разходи

Общопрактикуващи лекари (GP)

Зъболекари

  • Цялото необходимо зъболечение в рамките на Националната здравна служба (NHS) се предоставя при стандартна такса, която не подлежи на възстановяване. Открийте зъболекар близо до вас.

Болнично лечение (NHS)

  • С изключение на спешната помощ, болничното лечение се урежда чрез вашия общопрактикуващ лекар, зъболекар или оптик. Повечето видове лечение в болниците към Националната здравна служба (NHS) са безплатни, ако имате валидна Европейска здравноосигурителна карта. Открийте болница близо до вас.
  • Като посетител с валидна карта имате право да получите безплатно цялото необходимо медицинско лечение, предоставяно от държавата. Картата не покрива плановото лечение.

Рецепти

Линейка

  • Линейката е безплатна.

Възстановяване на разходи

  • Във Великобритания най-често лечението е безплатно, така че няма система за възстановяване на разходи.
  • Когато се прилагат стандартни такси, например такси за зъболечение в рамките на Националната здравна служба (NHS), те не подлежат на възстановяване във Великобритания.
  • Ако е трябвало да заплатите за здравни услуги, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, когато се завърнете в страната си, за да поискате възстановяване на разходите.

Доплащане от пациента


Диализа, кислородо-/химиотерапия


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК

 

Здравно покритие за лица, пребиваващи в Обединеното кралство, които посещават ЕС

Ако посещавате държава от ЕС от Обединеното кралство, за достъп до необходимо от медицинска гледна точка лечение можете да използвате Глобална здравноосигурителна карта на Обединеното кралство (GHIC) или Европейска здравноосигурителна карта, издадена в Обединеното кралство.

Разлики между наличните карти

Съществуват 2 вида здравно покритие за лицата, осигурени в Обединеното кралство. Можете да кандидатствате за:

  • Глобална здравноосигурителна карта на Обединеното кралство (GHIC) или
  • Европейска здравноосигурителна карта на Обединеното кралство (ЕЗОК на Обединеното кралство), ако имате права съгласно Споразумението за оттегляне.

За повечето хора Глобалната здравноосигурителна карта на Обединеното кралство (GHIC) заменя съществуващата Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) при подаването на ново заявление.

Допълнителна информация за това как да кандидатствате за ЕЗОК или GHIC

Как да използвате картата си

Можете да използвате картата си, за да получите достъп до необходимо от медицинска гледна точка държавно здравно обслужване, когато посещавате страна от ЕС.

Необходимо от медицинска гледна точка здравно обслужване означава здравно обслужване, което не може разумно да бъде отложено, докато се завърнете в Обединеното кралство. Дали е необходимо лечение се решава от доставчика на здравно обслужване в страната, която посещавате.

Допълнителна информация за страните, в които вашата карта е валидна

Ако имате ЕЗОК

Ако разполагате с ЕЗОК, издадена преди оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, тя ще остане валидна до посочения върху нея срок на валидност. Можете да кандидатствате за нова карта до 6 месеца преди изтичането на срока на валидност на настоящата си карта.

Ако сте в чужбина и не носите картата си с вас

Ако пътувате до ЕС без вашата съществуваща ЕЗОК, GHIC или нова ЕЗОК на Обединеното кралство и се нуждаете от лечение по време на посещението си, можете да получите удостоверение за временно заместване (УВЗ), за да докажете правото си на необходимо от медицинска гледна точка здравно обслужване.

УВЗ ще ви осигури същото покритие като съществуваща ЕЗОК, GHIC или нова ЕЗОК на Обединеното кралство, докато се върнете у дома.

За да кандидатства за УВЗ, свържете се с Екипа за здравни грижи за британците в чужбина.


Изгубена или открадната карта

Координати за връзка за притежателите на ЕЗОК, издадена в Обединеното кралство, на които им се налага да се лекуват в чужбина.

Екип за здравни грижи за британците в чужбина:
Тел.: 0191 218 1999 (от Обединеното кралство)
+44 191 218 1999 (от чужбина)

Подайте заявление за ЕЗОК, която е била изгубена или открадната, когато се върнете в Обединеното кралство.

Свързани новини

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница