Заетост, социални въпроси и приобщаване

United Kingdom

Спешни случаи

Позвънете на тел. 999 или 112

Услуга NHS 111


Лечение, покритие и разходи

Лекари

Зъболекари

  • Цялото необходимо зъболечение в рамките на Националната здравна служба (NHS) се предоставя при стандартна такса, която не подлежи на възстановяване. Открийте зъболекар близо до вас.

Болнично лечение (NHS)

  • С изключение на спешната помощ, болничното лечение се урежда чрез вашия общопрактикуващ лекар, зъболекар или оптик. Повечето видове лечение в болниците към Националната здравна служба (NHS) са безплатни, ако имате валидна Европейска здравноосигурителна карта. Открийте болница близо до вас.
  • Като посетител с валидна карта имате право да получите безплатно цялото необходимо медицинско лечение, предоставяно от държавата. Картата не покрива плановото лечение.

Рецепти

Линейка

  • Линейката е безплатна.

Въздушна спешна помощ

  • Няма налична информация.

Възстановяване на разходи

  • Във Великобритания най-често лечението е безплатно, така че няма система за възстановяване на разходи.
  • Когато се прилагат стандартни такси, например такси за зъболечение в рамките на Националната здравна служба (NHS), те не подлежат на възстановяване във Великобритания.
  • Ако е трябвало да заплатите за здравни услуги, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, когато се завърнете в страната си, за да поискате възстановяване на разходите.

Доплащане от пациента


Диализа, кислородо-/химиотерапия


Как се подава заявление за ЕЗОК


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Обединеното кралство, на които им се налага да се лекуват в чужбина

Екип за здравни грижи за британците в чужбина:

Тел.: 0191 218 1999 (от Обединеното кралство)

+44 191 218 1999 (от чужбина)

Ел. адрес: nhsbsa.ehicenquiries@nhsbsa.nhs.uk

Подайте заявление за ЕЗОК, която е била изгубена или открадната, когато се върнете в Обединеното кралство.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница