Заетост, социални въпроси и приобщаване

Швеция

Забележка: За граждани на другите скандинавски страни (Дания, Финландия, Исландия, Норвегия) е достатъчно само да покажат валидна национална лична карта, за да могат да ползват обществените здравни услуги в Швеция.

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 112
 • 1177, национална служба за здравни съвети:
  • онлайн и по телефона
  • 24 часа дневно, 365 дни в годината.
  • На тел. 1177 медицински сестри ще отговорят на въпросите ви, ще определят нуждаете ли се от по-нататъшни грижи, ще ви дадат съвет и/или ще препоръчат друг вид здравно обслужване.
  • На този телефон могат да ви обслужат и на английски.
  • Телефон: 1177
  • Уебсайт: www.1177.se — информацията е достъпна на няколко езика

Лечение, покритие и разходи

Лекари

Европейската здравноосигурителна карта ви дава право на лечение във всяко обществено здравно заведение.

 • Трябва да се прегледате при лекар, който е свързан със системата за обществено здравно осигуряване.
 • Ще трябва да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта и валиден документ за самоличност.
 • Ако имате валидна карта, имате право да платите субсидирана такса за необходимо от медицинска гледна точка лечение също както гражданите на Швеция. Таксите не подлежат на възстановяване и могат да бъдат различни.
 • Пациенти на възраст под 20 години се лекуват безплатно в повечето области.
 • Без Европейска здравноосигурителна карта ще трябва сами да заплатите всички разходи по лечението си.

По принцип частното здравно обслужване не е обхванато от Европейската здравноосигурителна карта, но в някои случаи частните лекари са свързани със системата за обществено здравно осигуряване и я приемат. Преди да се прегледате при даден лекар или в дадена болница, уверете се, че те приемат картата, за да избегнете неочаквани разходи.

Зъболекари

Повечето зъболекари могат да ви лекуват в рамките на обществената система за здравеопазване.

 • Ако имате валидна карта, заплащате пълните разходи до 3000 шведски крони. От 3001 до 15 000 шведски крони заплащате 50 % от разходите, а над 15 001 шведски крони — 15 % от разходите.
 • Лечението на лица под 24 години е безплатно.
 • За повече информация, моля, обърнете се към Шведската социалноосигурителна агенция (Försäkringskassan) на тел.: +46 771 524 524.

Болнично лечение

 • По принцип стационарното лечение е безплатно, с изключение на дневната стандартна такса, която не подлежи на възстановяване.
 • За извънболнично лечение заплащате субсидирана такса. Таксите не подлежат на възстановяване и могат да бъдат различни.
 • Услугите на специалисти се заплащат.

Рецепти

 • Ще трябва да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта в аптеката, за да платите субсидирана цена.
 • Таксите могат да варират.

Линейка

 • Линейката е безплатна в повечето области.

Въздушна спешна помощ

 • Въздушната спешна помощ е безплатна в повечето области.

Възстановяване на разходи

 • В Швеция няма система за възстановяване на разходи.
 • Ако имате Европейска здравноосигурителна карта, трябва да заплатите само стандартната пациентска такса, която не подлежи на възстановяване.
 • Ако е трябвало да заплатите за здравни грижи, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, когато се завърнете в страната си, за да поискате възстановяване на разходите.

Доплащане от пациента

 • Доплащането варира от 150 до 300 шведски крони, ако посетите общопрактикуващ лекар. Равнището на доплащане е малко по-високо, ако посетите специалист — от 200 до 420 шведски крони. Тези доплащания са само за първични извънболнични здравни грижи.
 • За пациентите, които се нуждаят от здравни грижи по-често, има ценови таван — никой не бива да плаща повече от 2200 шведски крони на година.
 • Има и максимално равнище на доплащане за болнично лечение: 100 шведски крони на ден.
 • В повечето окръзи и региони здравното обслужване е безплатно за лица под 20 години.
 • Здравното обслужване, свързано с майчинство, винаги е безплатно.
 • В някои окръзи и региони трябва да заплатите по-малка такса за линейка и услуга с хеликоптер.
 • Няма информация за доплащане при здравно обслужване в частни лечебни заведения.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

Трябва да имате направление, за да бъде извършена диализа, кислородна терапия и химиотерапия.

Как се подава заявление за ЕЗОК

Страница, на която можете да подадете заявление за ЕЗОК (само на шведски)


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК

 • Няма обща централизирана база данни с имената на лекарите и болниците в Швеция, които приемат ЕЗОК.
 • Пациентите могат да се обадят на тел. 1177 — в националната служба за здравни съвети, за да получат информация за доставчиците на здравно обслужване, които приемат ЕЗОК.

Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Швеция

Шведска социалноосигурителна агенция, Försäkringskassan
Тел.: +46 771 524 524 (обслужване на клиенти)

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница