Заетост, социални въпроси и приобщаване

Spain

Спешни случаи

Позвънете на тел. 112 

Ministerio de Sanidad (Министерство на здравеопазването)
Тел.: +34 901 400 100
Ел. адрес: oiac@mscbs.es
Уебсайт: www.mscbs.gob.es

 


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Общественото здравеопазване е безплатно. Имайте предвид, че понякога хотелите или туроператорите могат да ви препоръчат частен лекар, на когото ще трябва да заплатите.
 • Ако ви е необходим спешно лекар, се уверете, че разполагате с валидна Европейска здравноосигурителна карта, и поискайте да ползвате финансирани от държавата здравни услуги (asistencia sanitaria pública или asistencia del Sistema Nacional de Salud).
 • Ако поискат от вас да заплатите предварително, това означава, че не ви лекуват в рамките на общественото здравеопазване и вашата Европейска здравноосигурителна карта няма да бъде приета.

Зъболекари

 • С изключение на наистина извънредни случаи в рамките на първичната медицинска помощ зъболечението по принцип не е включено в обществената система.
 • Покриват се само профилактика и специални грижи за децата.
 • Разходите не подлежат на възстановяване.

Болнично лечение

 • За всяко болнично лечение, с изключение на спешните случаи, ви е необходимо направление от лекар.
 • Само обществените болници предлагат безплатно лечение.
 • Покажете своята Европейска здравноосигурителна карта при приемането ви в болницата, защото в противен случай ще трябва да заплатите като частен пациент.
 • Разходите за лечение от частнопрактикуващи лекари или частни болници не подлежат на възстановяване.

Рецепти

 • Във всяка аптека (farmacia) можете да получите лекарствата, предписани ви от лекар в системата на общественото здравеопазване.
 • Ако докажете, че сте пенсионер от страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, ще трябва да заплатите само част от разходите за лекарства (с някои изключения).
 • Ако ви е нужно лекарство, след като сте изписан от болница, това ще бъде посочено в болничния медицински доклад. Трябва да отидете с доклада в център за първична медицинска помощ (Centro de salud), където лекар ще ви издаде рецепта.

Линейка

 • Превозът с линейка е безплатен, когато тя е предоставена от обществена болница.

Въздушна спешна помощ

 • Няма конкретни правила.

Възстановяване на разходи

 • В Испания няма възстановяване на разходи, тъй като общественото здравеопазване е безплатно.
 • Ако е трябвало да заплатите за здравни услуги, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, когато се завърнете в страната си, за да поискате възстановяване на разходите.

Доплащане от пациента

 • С изключение на рецептите за лекарства, достъпът до обществената здравна система (включително първична и специализирана медицинска помощ, болнично лечение и спешно лечение) е безплатен и без доплащане.
 • По принцип трябва да заплатите част от цената на лекарствата, финансирани от обществената система и предписани от обществен доставчик на здравно обслужване:
  • 10 %, ако сте пенсионер от страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария;
 • 50 % в останалите случаи.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Ако се нуждаете от някой от тези видове лечение, трябва да го уредите и резервирате предварително. Направете това достатъчно дълго преди заминаването си.
 • Направете резервацията при обществен доставчик на здравно обслужване. Лечение, извършвано от частни доставчици на здравни услуги, не се покрива от вашата ЕЗОК.
 • За химиотерапия трябва да се свържете с болница.
 • За да ви бъде направена диализа, трябва да се свържете със специализиран център (Centro de especialidades) или болница.
 • За кислородна терапия трябва да се обърнете към здравен център (Centro de Salud). Това лечение може да бъде извършено също така от специализиран център (Centro de especialidades) или болница.
 • Преди да потеглите на път, моля, свържете се със службите за обществено здравеопазване на автономната област, в която ще отседнете. Те ще ви информират за процедурите и центровете, които са на разположение.
Автономни организации в областта на здравеопазването

Как се подава заявление за ЕЗОК

 • Повече информация за това как да подадете заявление за ЕЗОК на
 • Изтеглете социалноосигурителното приложение за Android или за iPhone (само на испански)

Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Испания

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Национален социалноосигурителен институт, INSS)
Тел.: +34 901 16 65 65
Свържете се с централните служби на INSS в провинциите на страната.

Instituto Social de la Marina (ISM)
Тел.: +34 917 00 66 00
Свържете се с централните служби на ISM в провинциите на страната.

За държавни служители:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
Тел.: +34 91 273 95 00

Моля, проверете на сайта на MUFACE, социалноосигурителната институция за испанските държавни служители, как да се свържете с информационната служба и със службите на MUFACE в провинциите.

За служители в съдебната администрация:

Mutualidad General Judicial
Тел.: +34 91 586 03 00
Свържете се с централните служби на MUGEJU в провинциите на страната.

За осигурените от ISFAS:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
Тел.: +34 91 567 76 00
Ел. поща: isfasregistro@oc.mde.es

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница