Заетост, социални въпроси и приобщаване

Португалия

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 112
 • Позвънете на тел. 808 24 24 24 (SNS 24 – Centro de Contacto)
 • Можете да отидете направо в
  • обществени здравни центрове (Centros de Saúde)
  • денонощни центрове за здравно обслужване (Serviços de Atendimento Permanente)
  • болници (при спешни случаи)
 • Уебсайт на националната здравна служба (на португалски)

Лечение, покритие и разходи

Лекари / Зъболекари / Болнично лечение

 • Като цяло, общественото здравеопазване е безплатно. В някои отделни случаи обаче е възможно да трябва да се заплати стандартна такса.
 • Съществуват ограничен брой обществени зъболекарски услуги и в зависимост от лечението се заплаща стандартна такса. Определени групи, включително децата, имат достъп до базово зъболечение, което се покрива частично по линия на националната програма за промоция на оралното здраве. Тази програма се прилага само по отношение на местните лица и ползващите услугите на националната здравна служба.

Рецепти

 • Част от разходите за лекарства, включени в официалния списък на лекарствата, субсидирани от здравната служба, се поемат от държавата. Останалата част се заплаща от вас предварително. Нейната стойност варира между 10 % и 85 % от цената.
 • Аптеките обикновено са отворени от понеделник до петък от 9:00 до 13:00 ч. и от 15:00 до 19:00 ч. В събота те са отворени от 9:00 до 13:00 ч.
 • Във всяка аптека има списък на аптеките, предоставящи 24-часово обслужване.

Линейка

 •  Транспортирането с линейка при спешни случаи е включено в здравното обслужване, защото се поема от лекуващата болница. Наличен е и превоз при неспешни случаи. Той може да се използва в някои ситуации, например за да отиде пациентът от мястото на пребиваване до отделението, където ще премине процедура по хемодиализа, или когато пациентът не разполага с алтернативно средство за превоз.

Въздушна спешна помощ

 • Няма налични данни.

Възстановяване на разходи

 • По време на вашия престой в Португалия разходите ви не могат да бъдат възстановени.
 • Ако ви се наложи да платите за своето лечение, свържете се със своята национална здравноосигурителна институция след завръщането си у дома, за да поискате възстановяване на разходите.

Доплащане от пациента

 • Като цяло здравните услуги в рамките на португалското обществено здравеопазване са безплатни, макар че в някои случаи е възможно да трябва да се заплати стандартна такса.
 • Понякога се начисляват стандартни такси, за да се избегне излишното прибягване до услугите на общественото здравеопазване.
 • Децата на възраст до 18 години и бременните жени са освободени от тези такси. Има и някои други случаи, когато не се начислява такса.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Тези видове лечение по принцип трябва да бъдат уговорени преди пътуването между осигуреното лице и болницата/отделението, където се извършва лечението, за да се гарантира, че лечението ще бъде достъпно по време на престоя на осигуреното лице в Португалия.
 • Изисква се рецепта или епикриза, потвърждаваща наличието на хронично заболяване.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, свържете се със съответния регионален здравен орган (ARS), който може да ви предостави списък на доставчиците на здравно обслужване, които имат договор с националната здравна служба.


Как се подава заявление за ЕЗОК


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Португалия

Instituto da Segurança Social, IP

Unidade de Coordenação Internacional

Avenida 5 de Outubro, 175

1069-451 Lisboa

Тел.: + 300 511 045

www.seg-social.pt/pedido-cartao-europeu-seguro-doenca

Електронна поща: ISS-Internacionais@seg-social.pt

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница