Заетост, социални въпроси и приобщаване

Portugal

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 112
 • Позвънете на тел. 808 24 24 24 (SNS 24 – Centro de Contacto)
 • Можете да отидете направо в
  • обществени здравни центрове (Centros de Saúde)
  • денонощни центрове за здравно обслужване (Serviços de Atendimento Permanente)
  • болници (при спешни случаи)
 • Уебсайт на националната здравна служба (на португалски)

Лечение, покритие и разходи

Лекари / Зъболекари / Болнично лечение

 • Като цяло, общественото здравеопазване е безплатно. В някои отделни случаи обаче е възможно да трябва да се заплати стандартна такса.
 • Съществуват ограничен брой обществени зъболекарски услуги и в зависимост от лечението се заплаща стандартна такса. Определени групи, включително децата, имат достъп до базово зъболечение, което се покрива частично по линия на националната програма за промоция на оралното здраве. Тази програма се прилага само по отношение на местните лица и ползващите услугите на националната здравна служба.

Рецепти

 • Част от разходите за лекарства, включени в официалния списък на лекарствата, субсидирани от здравната служба, се поемат от държавата. Останалата част се заплаща от вас предварително. Нейната стойност варира между 10 % и 85 % от цената.
 • Аптеките обикновено са отворени от понеделник до петък от 9:00 до 13:00 ч. и от 15:00 до 19:00 ч. В събота те са отворени от 9:00 до 13:00 ч.
 • Във всяка аптека има списък на аптеките, предоставящи 24-часово обслужване.

Линейка

 •  Транспортирането с линейка при спешни случаи е включено в здравното обслужване, защото се поема от лекуващата болница. Наличен е и превоз при неспешни случаи. Той може да се използва в някои ситуации, например за да отиде пациентът от мястото на пребиваване до отделението, където ще премине процедура по хемодиализа, или когато пациентът не разполага с алтернативно средство за превоз.

Въздушен медицински транспорт

 • Няма налична информация.

Възстановяване на разходи

 • По време на вашия престой в Португалия разходите ви не могат да бъдат възстановени.
 • Ако ви се наложи да платите за своето лечение, свържете се със своята национална здравноосигурителна институция след завръщането си у дома, за да поискате възстановяване на разходите.

Доплащане от пациента

 • Като цяло здравните услуги в рамките на португалското обществено здравеопазване са безплатни, макар че в някои случаи е възможно да трябва да се заплати стандартна такса.
 • Понякога се начисляват стандартни такси, за да се избегне излишното прибягване до услугите на общественото здравеопазване.
 • Децата на възраст до 18 години и бременните жени са освободени от тези такси. Има и някои други случаи, когато не се начислява такса.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Тези видове лечение по принцип трябва да бъдат уговорени преди пътуването между осигуреното лице и болницата/отделението, където се извършва лечението, за да се гарантира, че лечението ще бъде достъпно по време на престоя на осигуреното лице в Португалия.
 • Изисква се рецепта или епикриза, потвърждаваща наличието на хронично заболяване.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, свържете се със съответния регионален здравен орган (ARS), който може да ви предостави списък на доставчиците на здравно обслужване, които имат договор с националната здравна служба.


Как се подава заявление за ЕЗОК


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Португалия

Северен регион

Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte)

Rua de Santa Catarina, 1288

4000 – 447 Porto

Тел.: +351 220 411 000

Ел. адрес: arsn@arsnorte.min-saude.pt

Централен регион

Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro)

Alameda Júlio Henriques S/n

Apartado 1087

3001 – 553 Coimbra

Тел.: +351 239 796 800

Ел. адрес: secretariado.ca@arscentro.min-saude.pt

Лисабон и Долината на Тежу

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT)

Av. Estados Unidos da América, N.° 77

1749 – 096 Lisboa

Тел.: +351 218 424 800

Ел. адрес: geral@arslvt.min-saude.pt

Регион Алентежу

Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARS Alentejo)

Largo do Jardim do Paraíso, N.º 1

7000 – 864 Évora

Тел.: +351 266 758 770

Ел. адрес: arsa@arsalentejo.min-saude.pt

Алгарве

Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS Algarve)

E.N. 125 Sítio das Figuras, lote 1, 2º andar

8005 – 145 Faro

Тел.: +351 289 889 900

Ел. адрес: arsalgarve@arsalgarve.min-saude.pt

Мадейра

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.

Avenida Luís de Camões, 57

9004 – 514 Funchal

Тел.: +351 291 705 600

Ел. адрес: sri@srs.pt

Азорски острови

Direção Regional de Saúde dos Açores

Solar dos Remédios

9701 – 855 Angra do Heroísmo

Тел.: +351 295 204 200

Ел. адрес: sres-drs@azores.gov.pt

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница