Заетост, социални въпроси и приобщаване

Малта

Спешна помощ
Обадете се на тел. 112

Компетентна институция
Министерство на здравеопазването — отдел за здравна политика
Тел.: +356 25952400
Ел. адрес: entitlement.health@gov.mt

За въпроси относно здравно обслужване по време на престоя ви в Малта, моля, свържете се с:
Department for Policy in Health — Health Care Funding
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Тел.: +356 2595 2400
ел. адрес: entitlement.health@gov.mt
Уебсайт: www.ehic.gov.mt


Лечение, покритие и разходи

Ако докато пребивавате временно в Малта имате нужда от спешно/наложително медицинско обслужване, моля, представете валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Картата ви дава достъп до държавно медицинско обслужване в посочените по-долу обществени здравни центрове.

Ако планирате да останете по-дълго в Малта (например като командирован работник или пенсионер), трябва да получите формуляр S1 от вашата страна и да го регистрирате в компетентната здравна институция в Малта. След като регистрирате формуляра S1, ще получите удостоверение за права. Трябва да представяте това удостоверение, когато се нуждаете от държавно медицинско обслужване.

Медицински услуги

 • В държавните болници и здравни центрове медицинската помощ е безплатна за всички здравноосигурени или имащи здравна застраховка лица при представяне на валидни документи.
 • За да използвате услугите, предоставяни в тези здравни заведения, трябва да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или удостоверение за временно заместване.
 • Ако не представите един от тези документи, ще трябва да платите за услугите, предоставяни от държавните здравни центрове в Малта.
 • Държавни здравни центрове в Малта

Зъболекари

 • При спешни случаи се предлага безплатно зъболечение в болницата Mater Dei в Мсида и в здравните центрове.
 • Рутинни и неспешни зъболекарски услуги се предлагат от частни зъболекари. За тях ще трябва вие да платите. Разходите не подлежат на възстановяване.

Болнично лечение

 • При изключително спешни случаи медицинска помощ се предлага в:
  • болница Mater Dei, Мсида – +356 2545 0000
  • многопрофилната болница Gozo на о. Гозо – +356 2156 1600
 • При изключително спешни случаи
  • позвънете на тел. 112 за линейка или
  • отидете направо в спешното отделение на болница Mater Dei или на многопрофилната болница Gozo.

Рецепти

 • Лекарствата, предписани за периода на стационарно лечение или за първите 3 дни след изписването ви от болница, са безплатни.
 • След изтичането на този период ще трябва да заплатите пълната цена на предписаните ви лекарства. Тези разходи не подлежат на възстановяване.

Линейка

 • При спешни случаи превозът с линейка се покрива от Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Въздушен медицински транспорт

 • Няма налична информация.

Търсачка на сайта за здравна информация


Възстановяване на разходи

 • Ако искате да ви бъдат възстановени разходи, направени по време на престоя ви в Малта за медицинско обслужване, предоставено по линия на обществената система на здравеопазване, моля, свържете се с:

Ministry for Health
Department for Policy in Health - Health Care Funding
Directorate Health Care Funding
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Тел.: +356 2595 2400
ел. адрес: entitlement.health@gov.mt


Доплащане от пациента

 

В Малта държавните здравни услуги са безплатни за всички лица със здравноосигурителни права при представяне на валидни документи.


Диализа, кислородо-/химиотерапия

Ако по време на престоя ви се налага да се ползвате от някои от изброените услуги, трябва да се свържете със съответните доставчици на услуги, за да направите необходимото още преди да пристигнете в Малта.

 • Бъбречна диализа — свържете се с болницата Mater Dei: Бъбречно отделение — приемна: +356 2545 6090; Отделение за хемодиализа: +356 2545 6079 / +356 2545 6080; Отделение за перитонеална диализа: +356 2545 6096
 • Кислородна терапия — свържете се с болницата Mater Dei: Фармацевтични услуги – +356 2545 6514
 • Химиотерапия – свържете се с г-н Антони Мамо, онкологичен център – приемна: +356 2545 2360 / 1 

Как се подава заявление за ЕЗОК

Можете да подадете заявление за ЕЗОК чрез следните уебсайтове


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

Информация за контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Малта

 • Ако не можете да представите своята ЕЗОК, трябва да се свържете с компетентната институция във вашата страна, за да ви издаде удостоверение за временно заместване, което ще можете да представите на доставчика на здравното обслужване.
 • Ако не можете да подадете заявление по време на престоя си, свържете се с компетентната здравна институция, след като се върнете в страната си, за да бъде обработено заявлението ви.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница