Заетост, социални въпроси и приобщаване

Литва

Спешни случаи

Позвънете на тел. 112
 

Valstybinė ligonių kasa - VLK (Национална здравноосигурителна каса)
Тел.: +370 20 634 4100
Ел. адрес: vlk@vlk.lt

Информация за здравното обслужване, достъпно за хора с Европейска здравноосигурителна карта в Литва

 


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Можете да използвате вашата Европейска здравноосигурителна карта при консултация с лекар, който работи в здравна институция, имаща споразумение с някоя от регионалните здравноосигурителни каси.
 • Лечението е безплатно, ако покажете своята Европейска здравноосигурителна карта и паспорта си.

Зъболекари

 • Зъболечението е безплатно, ако се обърнете към зъболекар, който работи с някоя от териториалните здравноосигурителни каси.
 • Ще трябва да заплатите използваните материали — например пломби.
 • Около 80 % от зъболекарите в Литва имат частна практика, което означава, че заплатените за техните услуги суми не се възстановяват.

Болнично лечение

 • Можете да посетите спешното отделение на всяка болница в Литва. Покажете своята Европейска здравноосигурителна карта и паспорта си, когато ви приемат в болницата.
 • Когато случаят не е спешен, е нужно направление от лекар. Ако искате да се лекувате в болница без направление и случаят ви не е спешен, ще трябва да заплатите пълните разходи.

Рецепти

 • Част от разходите за предписани субсидирани лекарства се покриват от националната здравноосигурителна каса (Valstybinė ligonių kasa - VLK). Вие трябва да заплатите останалите разходи. Ще трябва да платите пълната цена на всяко лекарство, което не е включено в националната ценова листа на изписваните с рецепта медикаменти.

Линейка

 • Превозът с линейка е безплатен при спешни случаи.

Въздушна спешна помощ

 • Няма налични данни.

Възстановяване на разходи

 • Ще трябва да платите само своя дял от разходите за лечение.
 • Тези разходи не подлежат на възстановяване в Литва.
 • Ако сте платили за здравни грижи, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, когато се върнете в страната си, за да поискате възстановяване.

Доплащане от пациента

 • За здравни услуги не се доплаща.
 • Пациентът покрива част от цената на субсидираните лекарства. Доплащането зависи от вида на лекарството. То не трябва да превишава 4,11 евро или 20 % от референтната цена на субсидираното лекарство.
 • Равнището на възстановяване на разходите зависи от заболяването и лекарството.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Вашата ЕЗОК покрива предоставянето на бъбречна диализа и химиотерапия в Литва.
 • За да ползвате такива услуги, трябва да уредите и резервирате необходимото лечение предварително.

Как се подава заявление за ЕЗОК

 • Няма налична информация за Литва

Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Литва

Информация за връзка с регионалните здравноосигурителни каси:

Регионална здравноосигурителна каса във Вилнюс

Ž. Liauksmino str. 6, 01101 Vilnius, Lithuania Тел.: + 370 5  232 2222

Факс: (+370 5) 279 1424 Електронна поща: vitlk@vlk.lt, https://ligoniukasa.lrv.lt

Регионална здравноосигурителна каса в Каунас

Aukštaičių str. 10, 44147 Kaunas, Lithuania Тел.: + 370 5  232 2222

Факс: (+370 37) 320636 Електронна поща: kainf@vlk.lt, https://ligoniukasa.lrv.lt

Регионална здравноосигурителна каса в Клайпеда

Pievų Tako str. 38, 92236 Klaipėda, Lithuania Тел.: + 370 5  232 2222

Факс: (+370 46) 381481 Електронна поща: kltlk@vlk.lt, https://ligoniukasa.lrv.lt

Регионална здравноосигурителна каса в Шиаулиай

Vilniaus str. 273, 76332 Šiauliai, Lithuania Тел.: + 370 5  232 2222

Факс: (+370 41) 526528 Електронна поща: sitlk@vlk.lt

Регионална здравноосигурителна каса в Паневежис

Respublikos str. 66, 35158 Panevėžys, Lithuania Тел.: + 370 5  232 2222

Факс: (+370 45) 583789 Електронна поща: patlk@vlk.lt, https://ligoniukasa.lrv.lt

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница