Заетост, социални въпроси и приобщаване

Italy

Спешни случаи


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Можете да използвате вашата валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), ако се преглеждате при лекар, който работи в рамките на националната здравна служба (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) или има договор с нея (accreditamento).
 • Частните лекари не са длъжни да приемат ЕЗОК.
 • Кабинетите на общопрактикуващите лекари са отворени от понеделник до петък. Работното време на тези кабинети варира, но по принцип работят сутрин и следобед. Освен при спешни случаи, те не работят през почивните дни.
 • Дори при спешни случаи и оказване на помощ на болни в критично състояние, лечението се заплаща частично от пациента (това е неговият дял, който се нарича ticket).
 • Разходите за такси за медицински услуги не се възстановяват в Италия. Когато се приберете във вашата страна, можете да поискате те да ви бъдат възстановени от здравноосигурителната институция, която ви е издала ЕЗОК.

Зъболекари

 • Зъболекарите в Италия практикуват частно и не са длъжни да приемат ЕЗОК, така че трябва да платите пълната сума за лечението си.
 • При изключителни и извънредни обстоятелства или в клиники в болници, работещи по договор със SSN и предоставящи услуги за спешно зъболечение, може да получите достъп до стоматологични услуги с вашата ЕЗОК. Въпреки това ще трябва да платите част от разходите за лечението.

Болнично лечение

 • Преди да заминете, проверете в здравноосигурителната институция, която ви е издала ЕЗОК, дали имате право на лечение по време на престоя ви в Италия. В най-добрия случай следва да получите писмено потвърждение от нея.
 • Поискайте от местния орган в областта на здравеопазването (Azienda sanitaria locale или ASL) списък на болниците, които работят в рамките на SSN или имат договор с нея.
 • Представете валидна ЕЗОК в болницата и се уверете преди края на престоя си, че картата ви е била приета.

Рецепти

 • Можете да купите някои лекарства без рецепта — попитайте в аптеката. В такъв случай не ви е необходима ЕЗОК.
 • За някои рецепти трябва да платите само част от таксата за рецептата, докато за други се плаща пълната такса. Във всеки случай ще трябва да платите предварително дори ако покажете вашата ЕЗОК. Ако не сте сигурен, попитайте аптекаря.
 • Винаги представяйте вашата ЕЗОК, когато искате рецепта от лекар, който работи в рамките на SNN или има договор с нея. Представяйте картата си и на аптекаря, когато купувате лекарства, продавани само с рецепта.
 • За повечето лекарства с рецепта трябва да заплатите пълната цена, дори ако представите вашата ЕЗОК. Разходите ви могат да бъдат възстановени от компетентната институция, когато се завърнете в страната си.
 • Таксите за рецепти не се възстановяват в Италия. За възстановяване на разходите се обърнете към вашата национална здравноосигурителна институция, когато се върнете у дома.
 • Разходите за продаваните без рецепта лекарства не се възстановяват.

Линейка

 • При спешни случаи линейката е безплатна, ако е на SSN или на здравна служба, която има договор с нея.
 • При случаи, които не са спешни, може да ви се наложи да платите част от разходите или всички разходи за транспорт.
 • Разходите за линейка не подлежат на възстановяване в Италия. Когато се приберете във вашата страна, поискайте те да ви бъдат възстановени от здравноосигурителната институция, която ви е издала ЕЗОК.

Въздушна спешна помощ

 • При спешни случаи въздушната спешна помощ е безплатна, ако линейката е на SSN или на здравна служба, която има договор с нея.
 • При случаи, които не са спешни, може да ви се наложи да платите всички разходи за транспорт.
 • Разходите за линейка не подлежат на възстановяване в Италия. Когато се приберете във вашата страна, поискайте те да ви бъдат възстановени от здравноосигурителната институция, която ви е издала ЕЗОК.

Възстановяване на разходи

 • В Италия не се възстановяват такси.
 • Когато се налага да платите такса (която се нарича ticket), нямате право на възстановяване на разходите за нея.
 • Ако ви се е наложило да платите за здравни услуги, свържете се със своята национална здравноосигурителна институция след завръщането си у дома, за да поискате възстановяване на разходите.

Доплащане от пациента

 • Може да ви се наложи да платите част от разходите за лекарството (нарича се ticket).
 • За посещения на лекар, когато случаят не е спешен (нарича се visita occasionale), се заплаща такса.
 • Размерът на таксата зависи от вида на лечението и региона, в който се намирате.
 • Може да ви се наложи да платите за спешна медицинска помощ, ако не ви приемат в болница. Повече информация можете да получите от най-близкия местен орган в областта на здравеопазването.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

Потърсете информация няколко седмици преди да заминете, за да сте сигурен, че ще получите необходимото лечение и знаете какви ще бъдат разходите за него. Свържете се с най-близкия местен орган в областта на здравеопазването в района, където ще отседнете.


Как се подава заявление за ЕЗОК

 • На лицата, които нямат право да бъдат регистрирани в италианската здравна система, не се издава ЕЗОК.
 • Лицата, които ще пребивават временно в Италия, трябва да поискат от компетентната институция в тяхната страна да им издаде ЕЗОК, преди да дойдат в Италия.
 • Картата се издава автоматично на лицата, които имат право на това (ако имат право на пребиваване в Италия).
 • Имате право на ЕЗОК, ако сте регистриран в един от местните органи (ASL) в рамките на националната здравна система.

Лекари/болници,приемащи ЕЗОК

Моля, свържете се с местните органи в областта на здравеопазването за повече информация.


Изгубена или открадната карта

За контакти за притежатели на ЕЗОК, издадени от компетентните институции в техните страни

 • Ако загубите картата си или ви я откраднат, незабавно съобщете за това в полицията.
 • Освен това трябва да поискате от компетентната институция, която ви е издала ЕЗОК, удостоверение за временно заместване, което да представяте в Италия, за да получите достъп до горепосочените здравни услуги.
 • При спешни случаи това удостоверение може да се изпрати по факса или електронната поща до най-близкия местен орган в областта на здравеопазването или болница в Италия.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница