Заетост, социални въпроси и приобщаване

Унгария

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 104 или 112

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
(Национален институт за управление на здравноосигурителната каса)
Тел.: +36 1 350 1618 
Ел. адрес: nemzetk@neak.gov.hu


Лечение, покритие и разходи

За да можете да използвате вашата Европейска здравноосигурителна карта, трябва да посетите здравен специалист, който има договор с Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK — Национален институт за управление на здравноосигурителната каса). Можете да го разпознаете по следното описание: „A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató“ (здравна служба, която има договор с държавната система за социална сигурност).

Лекари

 • За да можете да използвате вашата Европейска здравноосигурителна карта, трябва да посетите лекар, който има договор с Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK — Национален институт за управление на здравноосигурителната каса). Прегледите са безплатни.
 • За да ви прегледа специалист обаче, ви е нужно направление от лекар.

Зъболекари

 • С вашата Европейска здравноосигурителна карта можете да се прегледате при зъболекар, имащ договор с националния институт за управление на здравноосигурителната каса NEAK.
 • Зъболекарите, работещи по договор с NEAK, могат да предоставят при необходимост следните безплатни услуги:
  • спешно здравно обслужване;
  • някои видове лечение, предоставяни въз основа на направление от специалист;
  • някои видове лечение за запазване на зъбите;
  • дентална хирургия;
  • лечение на болести на венците.
 • Всички останали видове зъболечение са платени, освен за лица на възраст под 18 г. или над 62 г., бременни жени и майки, които са родили преди не повече от 90 дни.
 • Преди лечението да започне, прочетете информацията, предоставена от доставчика на здравни услуги, или се информирайте по телефона за таксите (понякога информацията може да е достъпна и на други езици освен на унгарски, но това не е правно задължително).
 • По принцип разходите за материали са за сметка на пациента.

Болнично лечение

 • Нужно ви е направление от лекар, освен при спешни случаи.
 • По принцип лечението в болници, имащи договор с националния институт за управление на здравноосигурителната каса NEAK, е безплатно.
 • Болниците изискват такси за допълнителни услуги като настаняване при по-луксозни условия или специална храна.

Рецепти

 • За предписаните лекарства се заплаща.
 • В зависимост от лекарството може да заплатите част от цената или цялата цена. Тя не подлежи на възстановяване в Унгария, но можете да поискате разходите ви да бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна.

Линейка

 • В Унгария транспортирането с линейка на националната служба за спешна медицинска помощ е безплатно.

Въздушна спешна помощ

 • В Унгария националната служба за спешна медицинска помощ може да осигури необходим от медицинска гледна точка въздушен транспорт.

Възстановяване на разходи

 • В Унгария няма възстановяване на разходи, тъй като от вас ще се иска да заплатите само този дял от разходите за здравно обслужване, за който разходи не се възстановяват по принцип.
 • Ако е трябвало да заплатите за здравно обслужване, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, когато се завърнете в страната си, за да поискате възстановяване на разходите.

Доплащане от пациента

Национален институт за управление на здравноосигурителната каса

Диализа, кислородо-/химиотерапия


Как се подава заявление за ЕЗОК


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Унгария

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
(Национален институт за управление на здравноосигурителната каса)
Тел.: +36 1 350 1618 
Ел. адрес: nemzetk@neak.gov.hu

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница