Заетост, социални въпроси и приобщаване

Гърция

Спешни случаи

Позвънете на тел. 166

За контакти

https://eu-healthcare.eopyy.gov.gr  (на гръцки и английски)

Тел. +30 210 8110 903 / +30 210 8110 904 / +30 210 8110 905 / можете да наберете телефонния номер до +30 210 8110 931

Електронна поща: ehic@eopyy.gov.gr

Запитвания във връзка със здравното осигуряване в ЕС:

Тел. +30 210 8110 916 / +30 210 8110 918 / +30 210 8110 541+30 210 8110 919 / +30 210 8110 925


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • При спешен случай или ситуация, изискваща медицински грижи, можете да се прегледате безплатно при лекар, работещ в рамките на държавната система за здравеопазване (отделения в рамките на PEDY или услуги за извънболнична помощ в рамките на ESY, или в частна лекарска практика, която има договор с EOPYY. Частните лекарски практики, които имат договор с EOPYY, имат лимит от 200 безплатни консултации на месец. Когато този лимит е надхвърлен, пациентите трябва да заплащат консултациите. Затова се препоръчва да отправите предварително запитване относно възможността за безплатни прегледи за притежатели на ЕЗОК.
 • Просто покажете своята ЕЗОК.
 • Ако посетите частна лекарска практика (която не е сключила договор с EOPYY), ще трябва да заплатите разходите.

Зъболекари

 • Спешното зъболечение по принцип е безплатно САМО в отделенията в рамките на PEDY или ESY, когато има такива. Просто покажете своята ЕЗОК.
 • EOPYY няма договор с частни зъболекари.
 • Ако посетите частен зъболекар, ще трябва да заплатите разходите.

Болнично лечение

 • Болничното лечение е безплатно в обществените / държавните болници. Обикновено лекарите издават направления за болнично лечение. Представете вашата ЕЗОК или вашето удостоверение за временно заместване и документ за самоличност на регистратурата. 
 • Когато лечението е предоставено в сключила договор с EOPYY частна клиника, ще поискат от вас да заплатите част от болничните разходи, всички такси за лекаря и анестезиолога, избора на стая с повече удобства и всички други евентуални разходи в зависимост от извършената хирургическа интервенция.
 • Ако решите да постъпите в частна клиника, която няма договор с EOPYY, няма да можете да използвате вашата ЕЗОК и ще се наложи да заплатите всички разходи.

Рецепти

 • Ако състоянието ви изисква медикаментозно лечение, вашият лекуващ лекар може да ви предостави електронна рецепта за него. Можете да купите лекарствата във всяка аптека, като представите вашата ЕЗОК или вашето удостоверение за временно заместване и надлежно подписаната и подпечатана рецепта.
 • За всяка електронна рецепта се заплаща такса от 1 евро, която не подлежи на възстановяване.

Линейка

 • Когато е необходимо спешно транспортиране с линейка, можете да наберете тел. 166, за да бъдете откаран до дежурна обществена болница. Спешното транспортиране с линейка се предоставя безплатно от EKAV (Национален център за спешна медицинска помощ).

Въздушна спешна помощ

 • Безплатна при спешни случаи.
 • Предоставя се от Националния център за спешна медицинска помощ (EKAV).

Възстановяване на разходи

 • НЕ можете да искате да ви бъдат възстановени разходите за лечение, предоставено от частни доставчици на здравно обслужване, които нямат сключен договор с EOPYY.
 • НЯМАТЕ право да искате възстановяване на разходите за финансово участие / доплащане от страна на пациента.
 • Ако в момента, в който сте ползвали медицински услуги, не сте разполагали с необходимите документи, удостоверяващи вашите права, и се е наложило да заплатите, свържете се с вашата национална здравноосигурителна каса, когато се върнете в страната си, за да проверите дали имате право на възстановяване на разходите. Запазете цялата документация, включително фактури, разписки, медицински епикризи, рецепти, надлежно подпечатани и подписани от лекуващия лекар, и др.

Доплащане от пациента

 • Когато лечението е предоставено в сключила договор с EOPYY частна клиника, ще поискат от вас да заплатите (доплащане) част от болничните разходи (30 % за приложените диагностично свързани групи или 10 % за всеки ден хоспитализация), всички такси за лекаря и анестезиолога, избора на стая с повече удобства и всички други евентуални разходи в зависимост от извършената хирургическа интервенция.
 • В повечето случаи делът на пациента в заплащането на изписаните с рецепта лекарства е 25 %, но за някои групи пациенти, като хронично болните лица например, лекарствата са безплатни или пациентите заплащат по-малка част от цената им.
 • За диагностични тестове в частни клиники или лаборатории, които имат договор с EOPYY, пациентите заплащат 15 % от разходите за извършените диагностични прегледи.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Безплатно с ЕЗОК.
 • Уговорете предварително своето лечение, преди да тръгнете на път.
 • Уверете се, че здравното заведение, в което ще се лекувате, има договор с PEDY или EOPYY.
 • Ако се лекувате в частна клиника или болница (без договор с EOPPY), ще трябва да платите за лечението си.

Как се подава заявление за ЕЗОК

Осигурен сте в EFKA — гръцката социалноосигурителна организация?

Можете да намерите формуляра за заявление на уебсайта на EFKA:


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Гърция

Осигурен ли сте в EFKA — гръцката социалноосигурителна организация?

Свържете се с EFKA (отдел „Европейска здравноосигурителна карта“) (бивш IKA, бивш OAEE, бивш ETAA, бивш OGA и др.)
Тел.: +30 2105228858 / +30 2105274388
Факс: +30 2105243477
Ел. адрес: ekaa.greece@efka.gov.gr
Адрес: Ag. Konstantinou 5, 10430 Athens, Greece

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница