Заетост, социални въпроси и приобщаване

Germany

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 112.

Спешните отделения в Германия се наричат Notaufnahme.

Информация за здравното обслужване в Германия: Брошура Пътуване в Германия с Европейската здравноосигурителна карта


Лечение, покритие и разходи

Лекари и зъболекари

 • Отидете направо при лекар или зъболекар, който има договор с германски здравноосигурителен фонд. Носете със себе си своята ЕЗОК (или удостоверение за временно заместване) и своята лична карта или паспорт.
 • В извънработно време можете да се свържете с дежурен лекар или зъболекар (Notdienst).
 • След като пристигнете, изберете германски здравноосигурителен фонд (само на немски), който ще поеме разходите за вашето лечение.
 • Лечението е безплатно.
 • Германските лекари и зъболекари обикновено поставят знак с надпис Kassenarzt или Alle Kassen. Той показва, че работят в рамките на държавната система.
 • Разходите за всички услуги извън тези, предоставяни от специалист, който има договор с германски здравноосигурителен фонд, не са покрити от ЕЗОК. За тях трябва да платите вие.

Болници

 • С изключение на спешните случаи трябва да имате направление от лекар за болнично лечение.
 • Ако сте на 18 или повече години, заплащате такса от 10 евро на календарен ден. Това не важи за болнични престои, надвишаващи 28 дни през една и съща година.
 • Болничното лечение включва всички медицински услуги, от които се нуждаете.
 • Ще трябва да заплатите за всички допълнителни услуги, напр. за единична или двойна стая.

Рецепти

 • Можете да получите всяко лечение или друга услуга, предписана от вашия лекар, от лицето, което ви лекува, например физиотерапевт. Ще трябва да заплатите допълнителна такса от 10 евро на предписано лечение, както и 10% от неговата цена.
 • Можете да закупите предписаните от вашия лекар лекарства и превързочни материали от всяка аптека. Обикновено трябва да заплатите 10% от цената (минимум 5 евро, максимум 10 евро), но не повече от действителната цена. Платената такса не се възстановява.
 • Ще трябва сам да заплатите за лекарства без рецепта като болкоуспокояващи и сироп за кашлица. Може да се наложи да платите и за някои лекарства с рецепта (например за настинка или грип).
 • Деца под 18 години не трябва да плащат за лекарства.
 • В извънработно време можете да закупите лекарства от дежурна аптека (Apotheken-Notdienst). Името на дежурната аптека можете да намерите на прозорците на всички аптеки в района, в местния вестник или в интернет (уебсайтът е само на немски).

Линейка

 • Ако лекар прецени, че имате нужда от незабавно лечение, т.е. при спешни случаи, транспортът до болница е безплатен.
 • Обикновено заплащате 10% от транспортните разходи (минимум 5 евро, максимум 10 евро), но не повече от действителната цена. Платената такса не се възстановява.

Въздушна спешна помощ

 • Важат същите условия като при транспортирането с линейка.

Възстановяване на разходи

 • По принцип за повечето здравни услуги в Германия не трябва да заплащате предварително.
 • Ако лечението не ви е предписано или ако са ви предоставени допълнителни услуги, трябва да заплатите разходите сами.
 • В Германия платените такси обикновено не се възстановяват.
 • Платили сте за вашето лечение? Когато се приберете у дома, подайте заявление за възстановяване на разходите до вашата здравноосигурителна институция.

Доплащане от пациента

Терапевтично лечение

 • Доплащане, което достига до 10 % от разходите
 • Има допълнителна такса от 10 евро на рецепта

Лекарства и превързочни материали

 • Доплащането възлиза на 10% от разходите (минимум 5 евро, максимум 10 евро), но не повече от действителната цена.

Болнично лечение

 • 10 евро на ден за максимум 28 дни в годината
 • Пълните разходи за услугите по избор (като лечение, провеждано от главния лекар, единична или двойна стая)

Линейка

 • Доплащането възлиза на 10% от разходите (минимум 5 евро, максимум 10 евро), но не повече от действителната цена.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Преди да заминете, трябва да се свържете с вашия доставчик на здравни грижи в Германия и да изясните дали необходимото лечение може да бъде проведено в изисквания период въз основа на ЕЗОК.
 • За повече информация можете да се свържете с германския здравноосигурителен фонд (само на немски), който ще поеме разходите за вашето лечение.

Как се подава заявление за ЕЗОК


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

Информация за притежателите на ЕЗОК, издадени в Германия

 • Вашата здравноосигурителна институция ще ви издаде удостоверение за временно заместване.
 • При спешни случаи то може да ви бъде изпратено по факс или електронна поща в страната, в която се намирате.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница