Заетост, социални въпроси и приобщаване

Франция

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 112

Информация за ЕЗОК


Лечение, покритие и разходи

За повече информация за:

 • здравните работници (лекари, зъболекари, медицински сестри и др.),
 • болниците в района, в който сте отседнали,
 • разходите и здравното осигуряване във Франция,

вижте уебсайта annuaire santé d'amélie (само на френски).

Лекари

 • Можете да използвате вашата Европейска здравноосигурителна карта при посещение при лекар, работещ в рамките на обществена система за здравеопазване (médecin conventionné).
 • Тези лекари попадат в една от следните две категории:
  Сектор 1: лекари, които прилагат тарифите на социалното осигуряване;
  Сектор 2: лекари, които изискват допълнителна такса към тези тарифи.
 • Трябва да платите директно на лекаря. Той ще попълни формуляр за лечение (feuille de soins) и ще ви даде рецепта, ако е необходимо. Този формуляр ще ви е необходим, за да поискате възстановяване на разходите.

Зъболекари

 • Можете да използвате вашата Европейска здравноосигурителна карта при посещение при зъболекар, работещ в рамките на обществената система за здравеопазване (dentiste conventionné).
 • Трябва да платите директно на зъболекаря. Той ще попълни формуляр за лечение (feuille de soins) и ще ви даде рецепта, ако е необходимо. Този формуляр ще ви е необходим, за да поискате възстановяване на разходите.

Болнично лечение

За публичните институции и частните клиники, които работят по договор със здравната каса, се прилагат следните правила:

 • Представете вашата Европейска здравноосигурителна карта при приемането ви в болница. Така няма да трябва да заплащате разходи, които подлежат на възстановяване. Във всички случаи ще трябва да заплатите:

- медицински разходи, които се поемат от пациента (пациентска такса и суми, които надвишават определените ставки);

- и фиксирана дневна ставка за нощувка (храна, пране и др.) в размер на 20 евро на ден и евентуални добавки за лично удобство (индивидуална стая, телефон, телевизия и др.).

Тези разходи не подлежат на възстановяване от френската система за социална сигурност и трябва да проверите дали имате възстановяване от вашата страна на пребиваване.

Ако получите лечение в частна клиника без договор със здравната каса, ще трябва да заплатите пълния размер на разходите и след това да поискате възстановяване на разходите. Ставките могат да бъдат по-високи и следователно оставащите разходи ще бъдат по-големи.

Рецепти

 • Заедно с рецептата трябва да получите формуляр за лечение (feuille de soins). Трябва да разполагате с този формуляр, за да можете да поискате възстановяване на разходите. Разходите за предписани лекарства подлежат на възстановяване само ако лекарствата са включени в списъка с лекарства, за които разходите подлежат на възстановяване. Аптекарят ще ви информира за кои лекарства разходите подлежат на възстановяване.

Линейка

 • Трябва да разполагате с медицинско предписание, в което се посочва, че имате нужда от линейка или такси. Разходите за медицински транспорт се възстановяват само при определени условия, предвидени във френското законодателство, включително задължително медицинско предписание.

Въздушна линейка

За да можете да използвате въздушна спешна помощ, ще ви трябва: 

 • медицинско предписание,
 • предварително разрешение, издадено от медицинската служба на местната първична здравноосигурителна каса (CPAM — Caisse Primaire d’Assurance Maladie).

Възстановяване на разходи

Във Франция можете да изпратите заявленията си за възстановяване на разходите до местната първична здравноосигурителна каса (CPAM). В този случай на домашния ви адрес ще бъде изпратено потвърждение за възстановяването на вашите разходи. Ако не сте поискали възстановяване на тези разходи по време на престоя си във Франция, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция след завръщането си във вашата страна.

 • Трябва да предоставите на френската каса:
  • формуляра за лечение (feuille de soins),
  • копия на разписките и рецептите,
  • копие от вашата Европейска здравноосигурителна карта или удостоверение за временно заместване;
  • вашия адрес във вашата страна на пребиваване;
  • вашата банкова сметка, включително кодовете IBAN (международен номер на банкова сметка) и BIC (бизнес идентификационен код).
 • Ставките за възстановяване на разходите варират в зависимост от вида на полученото здравно обслужване или лечение:
  • ще ви бъдат възстановени 70 % от ставките, определени от социалното осигуряване за извънболнично лечение, или 80 % за болнично лечение. Винаги ще трябва да заплатите пациентската такса и сумите, които надвишават определените ставки;
  • процентът на заплащане за лекарствата варира между 65 %, 35 % или 15 %;
  • възстановяването на разходите за консултации с помощен медицински персонал е 60 % (физиотерапевт, медицинска сестра и др.).
 • Към частта, която се възстановява от френската здравноосигурителна схема и чийто размер варира в зависимост от полученото лечение, се прилага допълнителна сума, която вие трябва да заплатите:
  • Медицински консултации и процедури: при възстановяването на разходите се удържа фиксирана сума в размер на 1 евро за всяка консултация с лекар, работещ по договор с обществената система за здравеопазване, както както и вноска в размер на 0,50 евро за всяка процедура, извършена от парамедицинския персонал.
  • Лекарствени продукти: за всяка кутия лекарство трябва да заплатите 0,50 евро.
  • Транспорт: таксата за медицински транспорт е 2 евро (такси, санитарна кола или линейка).

Доплащане от пациента

Вноската на пациента е частта, която не е покрита от френската система за социална сигурност и остава дължима от вас след възстановяване на разходите от здравноосигурителната схема. За някои много скъпи процедури над 120 евро обаче размерът на вноската на пациента е фиксирана сума в размер на 24 евро.

Ако посетите спешното отделение на болница, но не бъдете хоспитализирани, вноската на пациента възлиза на 19,61 евро (еднократна сума за пациенти при спешни случаи).


Диализа, кислородо-/химиотерапия

Здравният регистър (annuaire santé) е услуга, предоставяна от френската система за здравно осигуряване. С помощта на различни критерии (име, сфера на експертни познания, местоположение и др.) можете да търсите информация за:

 • здравен специалист (лекар, медицинска сестра, фармацевт и др.),
 • здравен център (болница, клиника и т.н.),
 • стойността на разходите и как можете да поискате възстановяването им,
 • здравни заведения, които предлагат диализа, химиотерапия или кислородна терапия (във Франция кислородната терапия е част от пневмологията).

Как се подава заявление за ЕЗОК

Информация е достъпна на уебсайта на CLEISS (на френски и английски) и на уебсайта на Националния фонд за здравно осигуряване (CNAM) (на френски)


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

Информация за контакти за притежателите на ЕЗОК, издадена във Франция

Свържете се с вашата първична здравноосигурителна каса (CPAM) във Франция:

Можете да се свържете с вашата схема за социално осигуряване в областта на селското стопанство (MSA) във Франция онлайн чрез вашия профил.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница