Заетост, социални въпроси и приобщаване

Франция

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 112

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Център за европейски и международни връзки в областта на социалната сигурност)
Подробна информация на френски, английски, испански, немски, италиански, португалски и полски.

Тел.: +33 1 45 26 33 41
Ел. адрес: ceam@cleiss.fr

Здравно осигуряване (Assurance maladie на френски): www.ameli.fr

 • Позвънете на 3646, когато сте във Франция, или на +33 811 70 3646 от чужбина.

Лечение, покритие и разходи

За информация относно:

 • здравните работници (лекари, зъболекари, медицински сестри и др.),
 • болниците в района, в който сте отседнали,
 • разходите и здравното осигуряване във Франция

вижте уебсайта annuaire santé d'amélie (само на френски).

Лекари

 • Можете да използвате вашата Европейска здравноосигурителна карта при посещение при лекар, регистриран в държавната здравна система (conventionné).
 • Лекарите, които са conventionné, попадат в една от следните 2 категории:
  Сектор 1: лекари, които работят по официалната тарифа.
  Сектор 2: лекари, които изискват допълнителна такса.
 • Трябва да платите директно на лекаря. Той ще попълни формуляр за лечение (feuille de soins) и ще ви даде рецепта, ако е необходимо. Този формуляр ще ви е необходим, за да поискате възстановяване на разходите.

Зъболекари

 • Можете да използвате вашата Европейска здравноосигурителна карта при посещение при зъболекар, регистриран в държавната здравна система (conventionné).
 • Трябва да платите директно на зъболекаря. Той ще попълни формуляр за лечение (feuille de soins) и ще ви даде рецепта, ако е необходимо. Този формуляр ще ви е необходим, за да поискате възстановяване на разходите.

Болнично лечение

 • Представете вашата Европейска здравноосигурителна карта при приемането ви в болница. Така няма да трябва да заплащате разходи, които подлежат на възстановяване. Ще заплатите само дела от разходите, който се поема от пациента.
 • Ще ви таксуват дневна болнична такса.
 • За всяко сериозно медицинско лечение ще трябва да платите такса с фиксиран размер в добавка към дневната болнична такса. Тези разходи не подлежат на възстановяване във Франция, но можете да поискате те да ви бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна.
 • Ако ви приемат в частна болница или клиника, уверете се, че тя е регистрирана да предоставя и услуги в рамките на държавното здравеопазване (conventionné).

Рецепти

 • Заедно с рецептата трябва да получите формуляр за лечение (feuille de soins). Трябва да разполагате с този формуляр, за да можете да поискате възстановяване на разходите. Разходите за предписани лекарства подлежат на възстановяване само ако лекарствата са включени в списъка с лекарства, за които разходите подлежат на възстановяване. Аптекарят ще ви информира за кои лекарства разходите подлежат на възстановяване и за кои — не.

Линейка

 • Трябва да разполагате с медицинско предписание, в което се посочва, че имате нужда от линейка или такси.
 • Ще трябва да заплатите предварително на съответния медицински служител, преди да използвате линейката.

Въздушна спешна помощ

За да можете да използвате въздушна спешна помощ, ще ви трябва: 

 • медицинско предписание,
 • предварително разрешение, издадено от медицинската служба на местната първична здравноосигурителна каса (CPAM — Caisse Primaire d’Assurance Maladie).

Възстановяване на разходи

 • Във Франция изпратете заявленията си за възстановяване на разходите до местната първична здравноосигурителна каса (CPAM — Caisse Primaire D'Assurance Maladie).
 • Ще трябва да представите
  • формуляра за лечение (feuille de soins),
  • копия на разписките и рецептите,
  • копие на вашата Европейска здравноосигурителна карта,
  • вашия адрес,
  • вашата банкова сметка, включително кодовете IBAN и BIC.

На домашния си адрес ще получите потвърждение за възстановяването на разходите.

 • Можете да поискате да ви бъдат възстановени около 70 % от разходите за стандартно лечение (80 % за болнично лечение).
 • Ако не можете да изпратите заявление за възстановяване на разходите по време на престоя си във Франция, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция след завръщането си във вашата страна.

Доплащане от пациента

Няма налична информация.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

Здравният регистър (annuaire santé) е услуга, предоставяна от френската система за здравно осигуряване. С помощта на различни критерии (име, сфера на експертни познания, местоположение и др.) можете да търсите информация за:

 • здравен специалист (лекар, медицинска сестра, фармацевт и др.),
 • здравен център (болница, клиника и т.н.),
 • стойността на разходите и как можете да поискате възстановяването им,
 • здравни заведения, които предлагат диализа, химиотерапия или кислородна терапия (във Франция кислородната терапия е част от пневмологията).

Как се подава заявление за ЕЗОК


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

Информация за контакти за притежателите на ЕЗОК, издадена във Франция

Свържете се с вашата първична здравноосигурителна каса (CPAM — Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) във Франция:

 • онлайн: във вашия профил ameli / в раздел „Assurés“,
 • по телефона: на номер 3646 или на +33 811 70 3646 (от чужбина).

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница