Заетост, социални въпроси и приобщаване

finland

Забележка

 • Законно пребиваващите в Дания, Исландия, Норвегия или Швеция трябва само да представят валидна национална лична карта и да посочат своя постоянен адрес в другата скандинавска държава, за да получат медицинска помощ във Финландия при същите условия като за местните граждани.

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 112.
 • Свържете се с местен общински здравен център или болница в района, в който сте отседнали.

Във Финландия има два официални езика: фински и шведски. Повечето хора обаче, включително работещите в сферата на здравеопазването, говорят и английски.


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Европейската здравноосигурителна карта ви дава право на необходимо от медицинска гледна точка лечение във всяко обществено здравно заведение. Можете да се свържете с общински здравен център, където ще преценят от какви медицински грижи се нуждаете.
 • Ще трябва да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта, както и паспорт или друг документ за самоличност, за да получите лечение на същата цена като гражданите на страната.
 • В здравния център ще трябва да заплатите клиентска такса според определен ценоразпис.
 • Ако сте на възраст под 18 години, лечението в повечето случаи е безплатно.
 • Можете да се обърнете към частни лекари или клиники, където ще трябва да заплатите пълната такса. По-късно обаче може да поискате разходите ви за необходимо медицинско обслужване да бъдат възстановени от социалноосигурителната институция Kela или от вашата здравноосигурителна институция.

Зъболекари

 • Европейската здравноосигурителна карта ви дава право на необходимо от медицинска гледна точка лечение във всяко обществено здравно заведение. Свържете се с общински здравен център, ако се нуждаете от зъболечение.
 • Ще трябва да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта, както и паспорт или друг документ за самоличност, за да получите лечение на същата цена като гражданите на страната.
 • В здравния център ще трябва да заплатите клиентска такса според определен ценоразпис. Съществуват и такси за различните видове лечение, които могат да се различават в зависимост от процедурата (приблизително между 8 и 220 евро).
 • Ако сте на възраст под 18 години, лечението обикновено е безплатно.
 • Можете да се обърнете към частни зъболекари или клиники, където ще трябва да заплатите пълната такса. По-късно обаче може да поискате разходите ви за необходимо медицинско обслужване да бъдат възстановени от социалноосигурителната институция Kela или от вашата здравноосигурителна институция.

Болнично лечение

 • За да ви приемат в болница, се нуждаете от направление от лекар. При спешен случай можете да отидете директно в спешното отделение на някоя обществена болница.
 • Ще трябва да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта и паспорт или друг документ за самоличност.
 • За стационарното лечение на пациенти в болница се заплаща дневна такса.
 • Ако сте на възраст под 18 години не е необходимо да плащате тази такса за повече от седем дни в рамките на календарна година.
 • За амбулаторно лечение се заплаща такса.
 • В частните болници ще трябва да заплатите всички разходи. По-късно обаче може да поискате разходите ви за необходимо медицинско обслужване да бъдат възстановени от социалноосигурителната институция Kela или от вашата здравноосигурителна институция.

Медицински рецепти

 • Във Финландия можете да купувате лекарства с рецепта на хартия или в електронен формат, издадена в друга държава от ЕС или ЕИП или в Швейцария, ако въпросното лекарство е лицензирано за продажба във Финландия.
 • Ще трябва да заплатите пълната стойност на лекарствата.
 • Аптеката трябва да ви издаде разписка за всички закупени предписани лекарства, която можете да използвате, за да поискате от Kela да ви възстанови разходите за необходимо медицинско обслужване.

Линейка

 • Европейската здравноосигурителна карта ви дава право да получите спешно лечение в линейка. Трябва да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта на персонала от линейката.
 • Ще ви бъде начислена клиентска такса.

Въздушна линейка

 • Европейската здравноосигурителна карта ви дава право да получите спешно лечение във въздушна линейка. Трябва да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта на персонала на линейката.
 • Необходимостта от въздушен превоз се преценява, когато се обадите на телефон 112.
 • Има клиентска такса за въздушната линейка.

Възстановяване на разходи

 • Националното здравно осигуряване възстановява част от разходите за:
  • здравни услуги в частно лечебно заведение според определен ценоразпис;
  • пътувания, свързани с лечение и прегледи;
  • лекарства, предписани от лекар.
 • Стандартната клиентска такса, плащана в общински здравни центрове или болници, не подлежи на възстановяване.
 • Можете да поискате разходите ви да бъдат възстановени от социалноосигурителната институция Kela, като изпратите формуляр SV 127(e), който обикновено е на разположение в частните клиники. Можете да намерите формуляра и на уебсайта на Kela.
 • Попълнете и подпишете формуляра. Трябва да посочите постоянния си адрес, датата и данни за банковата си сметка — име на банката и номер на сметката, включително международен номер на банковата сметка (IBAN) и банков идентификационен код (BIC).
 • Приложете копия от нужните документи, когато изпращате формуляра на Kela. Това са документите относно таксуваната от лекаря сума, прегледа и предписаното лечение, вашата Европейска здравноосигурителна карта и паспорт или друг документ за самоличност.
 • Kela ще ви преведе сумата по банков път.
 • Изпратете заявленията си за възстановяване на разходите в рамките на шест месеца, след като те са направени.
 • Повече информация за възстановяването на разходи е достъпна на уебсайта на Kela.

Номер на службата за възстановяване на медицински разходи
Тел.: +358 20 634 0200 (на фински)
Тел.: +358 20 634 0300 (на шведски)
Тел.: +358 20 634 0200 (за английски)

Ако не можете да изпратите заявление за възстановяване на разходите по време на престоя си във Финландия, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция при завръщането си във вашата страна.


Доплащане от пациента

 • Във Финландия обществените здравни услуги са:
  • безплатни или
  • таксата е една и съща за всички пациенти, или
  • таксата се определя в зависимост от доходите и семейното положение.
 • Максималните такси за общински здравни услуги са посочени в законодателството. Общините могат да решат да таксуват по-малки суми или да предоставят съответната услуга безплатно. Общините не могат да таксуват суми за съответните услуги, които превишават реалната стойност на услугата.
 • Таксите за обществени услуги имат горна граница за календарна година, отвъд която не е необходимо клиентите да плащат повече. Това не важи за краткосрочните институционални грижи. Повече информация е достъпна на уебстраниците на министерството на социалните въпроси и здравеопазването.
 • Такси и разходи за частна практика: Kela възстановява част от таксата за частнопрактикуващ лекар и разходите за преглед и лечение съгласно определен ценоразпис. Ценоразписът е достъпен само на фински на уебсайта на Kela. Максималните подлежащи на възстановяване такси или разходи, посочени в ценоразписа, често са по-ниски от реално заплатената сума.
 • Не се възстановяват разходите за медицински услуги, предоставени от доставчици от обществения сектор, както и за периоди, в които дадено лице е лекувано в обществена болница или заведение (като старчески дом например).
 • Kela също така възстановява разходи за предписани лекарства.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

Ако се нуждаете от подобно лечение, свържете се предварително с лечебното заведение (например болница), в което искате да се лекувате.


Как се подава заявление за ЕЗОК

 • ЕЗОК е достъпна за всеки, осигурен в рамките на финландската здравноосигурителна система, и за лицата, за чиито здравни разходи отговаря Финландия.
 • Картата може да се поръча

Лекари/болници,приемащи ЕЗОК

 • За съжаление не е наличен списък, но всички доставчици на обществени здравни услуги във Финландия приемат Европейската здравноосигурителна карта. Координати за връзка можете да намерите на уебсайта на финландското звено за контакт за трансгранично здравно обслужване. Ел. адрес: yhteyspiste@kela.fi.
 • Ако посетите частен лекар или частна клиника, трябва да заплатите цялата сума, но след това можете да поискате от Kela възстановяване на разходите за необходимо медицинско обслужване.

Изгубена или открадната карта

Информация за контакти за притежателите на ЕЗОК, издадена във Финландия

Свържете се с центъра за международни въпроси на Kela
Тел.: +358 20 634 0200
Факс: +358 20 634 1599
Ел. адрес: inter.helsinki@kela.fi

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница