Заетост, социални въпроси и приобщаване

Дания

Забележка

 • Жителите на Финландия, Исландия, Норвегия или Швеция трябва само да покажат валидна национална лична карта, за да получат безплатно здравно обслужване в Дания, но могат да представят и валидна ЕЗОК.
 • Лицата, които не са граждани на ЕС, могат да използват своята ЕЗОК в Дания само ако са:
  • съвместно осигурени членове на семейството на здравно осигурен в Дания гражданин на ЕС
  • постоянно пребиваващи във Финландия, Исландия, Норвегия или Швеция
  • лица без гражданство съгласно член 1 от Конвенцията на ООН от 1954 г. за статута на лицата без гражданство, или
  • бежанци съгласно член 1 от Конвенцията на ООН от 1951 г. за статута на бежанците.

Спешни случаи

 • Позвънете на телефон 112 по всяко време.

Извън работно време
Информация за медицинско обслужване извън работно време:

Обща информация за здравеопазването в Дания
Как да получите медицинска помощ, ако се разболеете

Или се свържете със:
Styrelsen for Patientsikkerhed
Датски орган за безопасност на пациентите
Здравно застраховане в ЕС
Islands Brygge 67
2300 Copenhagen S
Тел.: +45 72 26 94 90
Ел. адрес: stps@stps.dk
Уебсайт: www.stps.dk


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Лекарите, работещи по договор в рамките на системата за обществено здравно осигуряване, ще ви лекуват безплатно.
 • За да ви лекува специалист, обикновено се нуждаете от направление от общопрактикуващ лекар.
 • Намерете общопрактикуващ лекар (praktiserende læge) или специалист (behandlere) близо до вас в списъка с доставчици на здравно обслужване (на датски).

Зъболекари

 • Ако се консултирате със зъболекар, работещ по договор в рамките на системата за обществено здравно осигуряване, това ще ви струва по-малко.
 • Разходите за някои профилактични лечения и пломби се възстановяват до 40 %.
 • Разходите за зъбни протези, корони и др. не се възстановяват.
 • Намерете зъболекар (tandlæge) близо до вас в списъка с доставчици на здравно обслужване (на датски).

Болнично лечение

 • При спешен случай отидете директно в спешното отделение (skadestue или Akutmodtagelse/Akutklinik) на някоя държавна болница.
 • Намерете информация на английски или датски за това как може да ви бъде оказана спешна болнична помощ. В някои региони трябва да се обадите по телефона, преди да отидете в спешното отделение.
 • Ако случаят не е спешен, трябва да имате направление от лекар (общопрактикуващ или специалист).
 • Лечението е безплатно, ако сте на възраст под 18 години или ако покажете валидна европейска здравноосигурителна карта.

Медицински рецепти

 • Можете да представите рецептата си във всяка аптека. Открийте аптека (apotek) близо до вас.
 • Когато купувате лекарства по рецепта за първи път в Дания, ще получите специална карта с уникален номер.
 • Показвайте я всеки път, когато купувате лекарства, за да може да се изчисли размерът на разходите, които трябва да ви бъдат възстановени.
 • Дали разходите ви ще бъдат възстановени, зависи от количеството предписани лекарства, които вземате през дадена година. Разходите ви няма да бъдат възстановени, ако стойността на годишната ви консумация е под определен минимум (през 2021 г.: 1010 датски крони годишно).

Линейка

 • Позвънете на телефон 112, ако се нуждаете от линейка.
 • Линейката е безплатна при спешни случаи.

Въздушна линейка

 • Няма специални правила за превозването с въздушна линейка.

Възстановяване на разходи

Ако се е наложило да заплатите пълната цена на лечението, можете да поискате възстановяване на разходите от службата за обществено здравеопазване, като се свържете с общината (kommune), в която се намирате. Те ще възстановят медицинските ви разходи или ще ви обяснят как да поискате възстановяване.

Намерете местната община (само на датски).

 • Покажете всички оригинални документи за заплатени такси, разписки и направления.
 • Покажете своята Европейска здравноосигурителна карта.
 • Съобщете номера на банковата си сметка (IBAN и SWIFT / BIC код).

Ако не можете да изпратите заявление за възстановяване на разходите по време на престоя си, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция след завръщането си във вашата страна.


Доплащане от пациента

Болничното лечение и лечението от общопрактикуващ лекар или специалист (ако имате направление от общопрактикуващ лекар) са безплатни.

Зъболекари

В системата за обществено здравеопазване се възстановяват до 40 % от разходите за някои видове лечение. Разходите за зъбни протези, корони и др. не се възстановяват.

Лекарства

 • Процентът на възстановяване на разходите се изчислява въз основа на реалното количество предписани лекарства, които вземате в рамките на една година.
 • Годишни разходи под определен праг не се възстановяват (през 2021 г.: 1010 датски крони годишно). (минимум 60 % възстановяване за лица на възраст под 18 години).
 • Чужденците, които купуват за пръв път предписани лекарства в Дания, получават специална карта с уникален номер. Картата трябва да се показва всеки път, когато купувате лекарства, за да може да се изчисли размерът на разходите, които трябва да ви бъдат възстановени.
 • За информация за нивата на възстановяване на разходите за лекарства, закупени извън Дания, вижте уебсайта на датската агенция по лекарствата (Lægemiddelstyrelsen).

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Ако знаете, че ще се нуждаете от болнично лечение по време на престоя си в Дания, трябва да уредите това значително по-рано.
 • Лечението в частни здравни заведения се покрива само ако имате направление, издадено от обществена болница.
 • Обществените болници могат да откажат да организират лечение поради проблеми с капацитета.
 • За въпроси относно разходите за транспорт, моля, свържете се с болницата.

Как се подава заявление за ЕЗОК

Можете да подадете онлайн заявление за ЕЗОК на следните уебсайтове:


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

Информация за контакти за притежателите на ЕЗОК, издадена в Дания

 • Службата Udbetaling Danmark ще ви издаде удостоверение за временно заместване.
 • В спешни случаи то може да бъде изпратено по факса в страната, в която се намирате.

Можете да се свържете с:

Udbetaling Danmark
Международна здравна застраховка
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Denmark
Тел. +45 7012 8081
Ел. адрес: udbetalingdanmark@atp.dk

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница