Заетост, социални въпроси и приобщаване

Дания

Забележка

 • Лицата, пребиваващи във Финландия, Исландия, Норвегия или Швеция, трябва само да представят валидна национална лична карта и документ за постоянен адрес, за да получат обществени здравни услуги в Дания.
 • Лицата, които не са граждани на ЕС, могат да използват своята ЕЗОК в Дания само ако са:
  • съвместно осигурени членове на семейството на здравно осигурен гражданин на ЕС
  • постоянно пребиваващи във Финландия, Исландия, Норвегия или Швеция
  • лица без гражданство съгласно член 1 от Конвенцията на ООН от 1954 г. за статута на лицата без гражданство, или
  • бежанци съгласно член 1 от Конвенцията на ООН от 1951 г. за статута на бежанците.

Спешни случаи

 • Позвънете на телефон 112 по всяко време.

Извън работно време
Информация за медицинско обслужване извън работно време:

Обща информация за здравеопазването в Дания
Как да получите медицинска помощ, ако се разболеете

Или се свържете със:
Styrelsen for Patientsikkerhed
EU-sygeforsikring
Islands Brygge 67
2300 Copenhagen S
Тел.: +45 72 26 94 90
Ел. адрес: stps@stps.dk
Уебсайт: www.stps.dk


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Лекарите, работещи по договор в рамките на системата за обществено здравно осигуряване, ще ви лекуват безплатно.
 • За да ви лекува специалист, обикновено се нуждаете от направление от общопрактикуващ лекар.
 • Намерете общопрактикуващ лекар (praktiserende læge) или специалист (behandlere) близо до вас в списъка с доставчици на здравно обслужване (на датски).

Зъболекари

 • Ако се консултирате със зъболекар, работещ по договор в рамките на системата за обществено здравно осигуряване, това ще ви струва по-малко.
 • Разходите за някои профилактични лечения и пломби се възстановяват до 40 %.
 • Разходите за зъбни протези, корони и др. не се възстановяват.
 • Намерете зъболекар (tandlæge) близо до вас в списъка с доставчици на здравно обслужване (на датски).

Болнично лечение

 • При спешен случай отидете директно в спешното отделение (skadestue или Akutmodtagelse/Akutklinik) на някоя държавна болница.
 • Намерете информация на английски или датски за това как може да ви бъде оказана спешна болнична помощ. В някои региони трябва да се обадите по телефона, преди да отидете в спешното отделение.
 • Ако случаят не е спешен, трябва да имате направление от лекар (общопрактикуващ или специалист).
 • Лечението е безплатно, ако сте на възраст под 18 години или ако покажете валидна европейска здравноосигурителна карта.

Медицински рецепти

 • Можете да представите рецептата си във всяка аптека. Открийте аптека (apotek) близо до вас.
 • Когато купувате лекарства по рецепта за първи път в Дания, ще получите специална карта с уникален номер.
 • Показвайте я всеки път, когато купувате лекарства, за да може да се изчисли размерът на разходите, които трябва да ви бъдат възстановени.
 • Дали разходите ви ще бъдат възстановени, зависи от количеството предписани лекарства, които вземате през дадена година. Разходите ви няма да бъдат възстановени, ако годишните ви разходи за лекарства са под определена сума (през 2022 г.: 1020 датски крони на година).

Линейка

 • Позвънете на телефон 112, ако се нуждаете от линейка.
 • Линейката е безплатна при спешни случаи.

Въздушна линейка

 • Няма специални правила за превозването с въздушна линейка.

Възстановяване на разходи

Ако се е наложило да заплатите пълната цена на лечението, можете да поискате възстановяване на разходите от службата за обществено здравеопазване, като се свържете с общината (kommune), в която се намирате. Те ще възстановят медицинските ви разходи или ще ви обяснят как да поискате възстановяване.

Намерете местната община (само на датски).

 • Покажете всички оригинални документи за заплатени такси, разписки и направления.
 • Покажете своята Европейска здравноосигурителна карта.
 • Съобщете номера на банковата си сметка (IBAN и SWIFT / BIC код).

Ако не можете да изпратите заявление за възстановяване на разходите по време на престоя си, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция след завръщането си във вашата страна.


Доплащане от пациента

Болничното лечение и лечението от общопрактикуващ лекар или специалист (ако имате направление от общопрактикуващ лекар) са безплатни.

Зъболекари

В системата за обществено здравеопазване се възстановяват до 40 % от разходите за някои видове лечение. Разходите за зъбни протези, корони и др. не се възстановяват.

Лекарства

 • Процентът на възстановяване на разходите се изчислява въз основа на реалното количество предписани лекарства, които вземате в рамките на една година.
 • Годишни разходи под определен праг не се възстановяват (през 2021 г.: 1010 датски крони годишно). (минимум 60 % възстановяване за лица на възраст под 18 години).
 • Чужденците, които купуват за пръв път предписани лекарства в Дания, получават специална карта с уникален номер. Картата трябва да се показва всеки път, когато купувате лекарства, за да може да се изчисли размерът на разходите, които трябва да ви бъдат възстановени.
 • За информация за нивата на възстановяване на разходите за лекарства, закупени извън Дания, вижте уебсайта на датската агенция по лекарствата (Lægemiddelstyrelsen).

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Ако знаете, че ще се нуждаете от болнично лечение по време на престоя си в Дания, трябва да уредите това значително по-рано.
 • Лечението в частни здравни заведения се покрива само ако имате направление, издадено от обществена болница.
 • Обществените болници могат да откажат да организират лечение поради проблеми с капацитета.
 • За въпроси относно разходите за транспорт, моля, свържете се с болницата.

Как се подава заявление за ЕЗОК

Можете да подадете онлайн заявление за ЕЗОК на следните уебсайтове:


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

Информация за контакти за притежателите на ЕЗОК, издадена в Дания

 • Службата Udbetaling Danmark ще ви издаде удостоверение за временно заместване.
 • В спешни случаи то може да бъде изпратено по факса в страната, в която се намирате.

Можете да се свържете с:

Udbetaling Danmark
International Health Insurance
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Denmark
Тел.: +45 7012 8081
Ел. адрес: udbetalingdanmark@atp.dk

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница