Заетост, социални въпроси и приобщаване

Czech Republic

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 112.

Здравноосигурителна служба
(Kancelář zdravotního pojištění)
Тел.: +420 236 033 411
Ел. адрес: info@kancelarzp.cz


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Можете да използвате вашата Европейска здравноосигурителна карта само при консултация с лекар, който има договор с чешка здравноосигурителна каса — zdravotní pojišťovna (повечето от тях имат такъв договор, макар че в туристическите райони има и лекари, които не работят по такъв договор).
 • Лекарят ще ви помоли да подпишете удостоверение за вашите права (Potvrzeni o naroku), което означава, че лечението ви се покрива от чешката здравноосигурителна каса.
 • Лекарят ще ви даде копие от това удостоверение, за да можете да го показвате винаги когато се нуждаете от лечение, изследване или лекарство, издавано с рецепта.
 • Продължителен престой
  • Можете да се регистрирате в някоя от здравноосигурителните каси и да получите удостоверение за регистрация (Potvrzeni o registraci), валидно за периода на престоя ви.
  • Представяйте този документ, когато се нуждаете от лечение или изпълнение на рецепта.

Зъболекари

 • Стандартното зъболечение е безплатно
 • За нестандартно зъболечение/материали, като например бели пломби или зъбни протези, може да ви се наложи да платите такса.

Болнично лечение

 • Болничното лечение е безплатно.

Рецепти

 • Ако вашето лекарство не се покрива от системата за обществено здравно осигуряване, ще трябва да заплатите част от цената му или цялата сума.
 • Подробна информация относно ставките за възстановяване на разходите за лекарства е публикувана на уебсайта на Държавния институт за контрол на лекарствата.

Линейка

 • Линейките са безплатни, при условие че представите вашата ЕЗОК.
 • Ако не представите картата, ще трябва да платите, а по-късно да поискате възстановяване на разходите от доставчика на услугата, като използвате вашата ЕЗОК или удостоверение за временно заместване.
 • Дейностите по планинско спасяване не се покриват от ЕЗОК.

Въздушна спешна помощ

 • Въздушната спешна помощ е безплатна.

Възстановяване на разходи

 • Не би трябвало да заплащате нищо освен стандартните такси за пациенти, които се плащат и от гражданите на Чешката република.
 • Не можете да искате възстановяване на разходите си в Чешката република.
 • Ако ви се е наложило да платите за лечение, свържете се с вашата национална здравноосигурителна каса след завръщането си у дома, за да поискате възстановяване на разходите.

Доплащане от пациента

 • Има стандартна такса от 90 чешки крони за спешни медицински услуги, включително спешни зъболекарски услуги.
 • Пациентите заплащат различен процент от стойността на лекарствата.

 


Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Ако знаете, че ще се нуждаете от някой от тези видове лечение, докато сте в Чешката република, свържете се с доставчик на медицинско обслужване в Чехия (лекар, болница и др.), преди да тръгнете на път.
 • За повече информация се свържете с чешка здравноосигурителна каса, преди да тръгнете на път.

Как се подава заявление за ЕЗОК

ЕЗОК се издава автоматично на всички осигурени чешки граждани. Ако загубите картата си, свържете се с националната здравноосигурителна институция.

Лекари/болници,приемащи ЕЗОК

 

Работещите по договор доставчици на здравно обслужване, които приемат ЕЗОК, са посочени на уебсайтовете на здравноосигурителните фондове:


Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадена в Чешката република

Kancelář zdravotního pojištění
Тел.: +420 236 033 411
Ел. адрес: info@kancelarzp.cz

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница