Заетост, социални въпроси и приобщаване

Belgium

Спешни случаи

Позвънете на тел. 100 или 112.

INAMI (френски) / RIZIV (нидерландски) / NIHDI (английски) / LIKIV (немски)
(Национален институт за здравно осигуряване и осигуряване срещу увреждания)

Тел.: +32 2 739 73 21 (нидерландски, френски, английски, немски)
Тел.: +32 2 739 70 67 (френски, английски)
Тел.: +32 2 739 73 15 (нидерландски, английски, френски, немски)
Тел.: +32 2 739 75 732 (нидерландски, английски)

Ел. адрес: rir@riziv-inami.fgov.be
Уебсайт: www.riziv.be (нидерландски); www.inami.be (френски)
Портал на правителството на Белгия – здравеопазване


Лечение, покритие и разходи

Лекари

Зъболекари

 • Трябва да заплатите на зъболекаря на място, но бихте могли да поискате възстановяване на до 75 % от сумата, ако представите получения от вас документ Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp в местна здравноосигурителна каса по ваш избор:
 • Когато плащате, уверете се, че зъболекарят ви дава разписка (Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp), в която е посочена платената сума.

Болнично лечение

 • Не ви е нужно направление от лекар. Можете да се прегледате при специалист по ваш избор в която и да е болница.
 • Ако не представите вашата Европейска здравноосигурителна карта (или удостоверение за временно заместване), ще трябва да заплатите пълната сума. Все пак можете да поискате сумата да ви бъде възстановена по-късно от някоя белгийска здравноосигурителна каса, като представите удостоверение (Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp) и доказателство за плащане:

Рецепти

Линейка

 • От 1 януари 2019 г. разходите за медицински транспорт (освен по въздух) вече не се възстановяват в рамките на белгийското обществено здравно осигуряване. Трябва да заплатите еднократна сума от 60 евро независимо от пропътуваното разстояние.

Въздушна спешна помощ

 • Ако използвате медицински въздушен транспорт (хеликоптери на CHU Sart Tilman и AZ Sint-Jan Brugge), трябва да заплатите еднократна сума плюс такса на километър пробег. Белгийската обществена система за здравно осигуряване възстановява 50 % от разходите.

Възстановяване на разходи

Отидете в ziekenfonds, mutualité или друг organisme assureur по ваш избор. Поискайте възстановяване на разходите за лечение въз основа на ЕЗОК (или друг документ, издаден от вашата здравноосигурителна институция), като представите оригиналните документи, издадени ви от лицето или организацията, предоставили лечението (Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp).

Рецепти

За повече информация:

INAMI (френски) / RIZIV (нидерландски) / NIHDI (английски) / LIKIV (немски)
(Национален институт за здравно осигуряване и осигуряване срещу увреждания)

Тел.: +32 2 739 73 21 (нидерландски, френски, английски, немски)
Тел.: +32 2 739 70 67 (френски, английски)
Тел.: +32 2 739 73 15 (нидерландски, английски, френски, немски)
Тел.: +32 2 739 73 16 (нидерландски, френски, английски)

Ел. адрес: rir@riziv-inami.fgov.be
Уебсайт: www.riziv.be (нидерландски); www.inami.be (френски)

Ако не можете да изпратите заявление за възстановяване на разходите по време на престоя си в Белгия, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция при завръщането си във вашата страна.


Доплащане от пациента

За повече информация:

Национален институт за здравно осигуряване и осигуряване срещу увреждания:

INAMI (френски) / RIZIV (нидерландски) / NIHDI (английски) / LIKIV (немски)

Тел.: +32 2 739 73 21 (нидерландски, френски, английски, немски)
Тел.: +32 2 739 73 23 (френски)
Тел.: +32 2 739 70 67 (френски, английски)
Тел.: +32 2 739 73 15 (нидерландски, английски, френски, немски)
Тел.: +32 2 739 73 16 (нидерландски, френски, английски)

Ел. адрес: rir@riziv-inami.fgov.be
Уебсайт: www.riziv.be (нидерландски); www.inami.be (френски)


Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • За диализа: открийте най-близкия център за диализа на сайта Global Dialysis.
 • За кислородна терапия: свържете се с аптека там, където сте отседнали.
 • За химиотерапия: свържете се с местна здравноосигурителна каса — информация само на нидерландски и френски.

Как се подава заявление за ЕЗОК

 • Свържете се с вашата здравноосигурителна каса (ziekenfonds , mutualité или „organisme assureur“).
 • Можете да подадете заявление за ЕЗОК
  • по интернет,
  • по телефона,
  • във вашата здравноосигурителна каса.

Лекари/болници,приемащи ЕЗОК

 • Почти всички лекари и/или болници приемат ЕЗОК.
 • Можете да намерите отделен доставчик на здравно обслужване (лекар, зъболекар, медицинска сестра и др.) или болница в Белгия във:
  • специалното приложение за търсене на доставчици на здравно обслужване (на нидерландски или на френски),
  • списъците с болници на уебсайта на белгийската федерална служба за обществено здравеопазване (на нидерландски или френски)

Изгубена или открадната карта

Информация за контакти за притежателите на ЕЗОК, издадена в Белгия

Свържете се с вашата белгийска здравноосигурителна каса:

INAMI (френски) / RIZIV (нидерландски) / NIHDI (английски) / LIKIV (немски)

Ако не знаете коя е вашата белгийска здравноосигурителна каса, свържете се с Националния институт за здравно осигуряване и осигуряване срещу увреждания:

INAMI (френски) / RIZIV (нидерландски) / NIHDI (английски) / LIKIV (немски)

Тел.: +32 2 739 73 21 (нидерландски, френски, английски, немски)
Тел.: +32 2 739 73 23 (френски)
Тел.: +32 2 739 70 67 (френски, английски)
Тел.: +32 2 739 73 15 (нидерландски, английски, френски, немски)
Тел.: +32 2 739 73 16 (нидерландски, френски, английски)

Ел. адрес: rir@riziv-inami.fgov.be
Уебсайт: www.riziv.be (нидерландски); www.inami.be (френски)

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница