Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Greece

W nagłych wypadkach

Dzwoń pod numer 166.

Kontakt

Narodowy System Świadczeń Zdrowotnych (EOPYY) (w j. greckim)

Tel.: +30 210 8110 903 / +30 210 8110 904 / +30 210 8110 905 / itd. aż do numeru +30 210 8110 931

Adres e-mail: ehic@eopyy.gov.gr

Zapytania o świadczenia zdrowotne w UE:

Tel.: +30 210 8110 916+30 210 8110 918 / +30 210 8110 541+30 210 8110 919 / +30 210 8110 925


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

 • W nagłych wypadkach lub sytuacjach wymagających leczenia medycznego nieodpłatnie można korzystać z usług lekarzy publicznej służby zdrowia (oddziały PEDY lub usługi ambulatoryjne ESY) oraz lekarzy w prywatnych gabinetach, którzy podpisali umowę z EOPYY. Lekarze w prywatnych gabinetach, którzy zawarli odpowiednią umowę z EOPYY, bezpłatnie przyjmują 200 pacjentów miesięcznie. Po wyczerpaniu tego limitu pacjenci ponoszą koszty wizyty u lekarza. Dlatego też przed skorzystaniem z usług lekarza w prywatnym gabinecie warto dowiedzieć się, czy dostępne są bezpłatne świadczenia dla posiadaczy kart EKUZ.
 • Wystarczy okazać swoją kartę EKUZ.
 • Wizyty w prywatnych gabinetach lekarzy (którzy nie podpisali odpowiedniej umowy) są odpłatne.

Dentyści

 • Pilne zabiegi dentystyczne są najczęściej świadczone bezpłatnie WYŁĄCZNIE w oddziałach PEDY lub ESY, o ile są dostępne. Wystarczy okazać swoją kartę EKUZ.
 • EOPYY nie zawiera umów z prywatnymi dentystami.
 • Wizyty u prywatnych dentystówodpłatne.

Leczenie szpitalne

 • Leczenie w szpitalu publicznym / państwowym jest bezpłatne. Zazwyczaj skierowanie na leczenie w szpitalu wystawia lekarz. W punkcie przyjęć do szpitala przedstaw swoją kartę EKUZ lub tymczasowe zaświadczenie o ubezpieczeniu oraz dokument tożsamości. 
 • W przypadku leczenia w klinikach prywatnych, które podpisały umowę z EOPYY, pacjent ponosi z własnej kieszeni część kosztów leczenia szpitalnego, pełne koszty honorariów lekarza i anestezjologa, koszty wyboru pokoju o podwyższonym standardzie oraz wszelkie inne ewentualne koszty, w zależności od rodzaju zabiegu.
 • Jeśli zdecydujesz się na leczenie szpitalne w klinice prywatnej, która nie zawarła umowy z EOPYY, świadczenie to nie będzie objęte ubezpieczeniem przysługującym na podstawie karty EKUZ i będziesz musiał pokryć wszystkie koszty.

Recepty

 • Jeżeli Twój stan zdrowia wymaga przyjmowania leków, lekarz prowadzący może wystawić Ci niezbędną e-receptę (receptę elektroniczną). Lek możesz wykupić w dowolnej aptece prywatnej, o ile możesz okazać w niej kartę EKUZ lub tymczasowe zaświadczenie o ubezpieczeniu i o ile recepta jest odpowiednio ostemplowana i podpisana.
 • Za każdą zrealizowaną e-receptę naliczana jest standardowa opłata w wysokości 1 euro (nie podlegająca zwrotowi).

Karetka pogotowia

 • W nagłych wypadkach, w których konieczny jest transport karetką, można zadzwonić pod numer 166, aby chory został przewieziony do dyżurnego szpitala publicznego. Usługa przewozu karetką w nagłych wypadkach jest bezpłatna, jeżeli świadczy ją EKAV (krajowe centrum ratownictwa medycznego).

Ratownictwo lotnicze

 • Bezpłatne w nagłych wypadkach.
 • Za tego rodzaju świadczenia odpowiada EKAV (krajowe centrum ratownictwa medycznego).

Zwrot kosztów

 • NIE masz prawa do zwrotu kosztów leczenia u prywatnych świadczeniodawców, którzy nie podpisali umowy z EOPYY.
 • NIE masz prawa do zwrotu kosztów, które poniosłeś jako pacjent z własnej kieszeni lub z tytułu udziału w kosztach.
 • Jeżeli w momencie zapewniania Ci opieki medycznej nie miałeś przy sobie odpowiedniego dokumentu uprawniającego do świadczeń, po powrocie do kraju skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem, aby sprawdzić, czy w takim przypadku należy Ci się zwrot kosztów. Zachowaj do tego celu wszystkie dokumenty, w tym faktury, rachunki, dokumentację medyczną, skierowania, recepty opatrzone pieczęcią i podpisem lekarza prowadzącego itp.

Udział pacjenta w kosztach

 • Jeśli zdecydujesz się na leczenie w klinice prywatnej, która zawarła umowę z EOPY, będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni (w ramach udziału pacjenta w kosztach) część kosztów leczenia szpitalnego (30 proc. za włączenie do jednorodnej grupy pacjentów lub 10 proc. za każdy dzień pobytu w szpitalu), pełne koszty honorariów lekarza i anestezjologa, koszty wyboru pokoju o podwyższonym standardzie oraz wszelkie inne ewentualne koszty, w zależności od rodzaju zabiegu.
 • W większości przypadków pacjent ponosi 25 proc. kosztów leków wydanych na receptę. Niektóre grupy pacjentów (np. przewlekle chorzy) są zwolnione z tej opłaty albo płacą niższą opłatę.
 • W przypadku badań diagnostycznych wykonywanych w prywatnych klinikach lub prywatnych laboratoriach posiadających umowę z EOPYY pacjent pokrywa 15 proc. kosztów wykonanych badań tego rodzaju.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

 • Nieodpłatne zabiegi z kartą EKUZ.
 • Przed wyjazdem ustal szczegóły leczenia.
 • Upewnij się, że zabiegi będą wykonywane w placówce opieki zdrowotnej, która zawarła odpowiednią umowę z PEDY lub EOPYY.
 • Jeśli będziesz leczony w prywatnej klinice lub prywatnym szpitalu (które nie zawarły odpowiedniej umowy), będziesz musiał zapłacić za świadczenia.

Jak ubiegać się o kartę EKUZ?

Jesteś ubezpieczony w ramach systemu zabezpieczenia społecznego EFKA?

Na stronie internetowej EFKA znajdziesz formularz wniosku:


Lekarze i szpitale honorujący EKUZ


W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Grecji

Jesteś ubezpieczony w ramach greckiego systemu zabezpieczenia społecznego EFKA?

Skontaktuj się z EFKA (Dział ds. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego)
(dawniej IKA, dawniej OAEE, dawniej ETAA, dawniej OGA itp.)
Tel.: +30 2105228858 / +30 2105274388
Faks: +30 2105243477
Adres e-mail: ekaa.greece@efka.gov.gr
Adres: Ag. Konstantinou 5, 10430 Ateny, Grecja

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę