Predstavništvo v Sloveniji

Mreže EU v Sloveniji

Mreže in kontaktne točke Evropske komisije vam lahko brezplačno pomagajo z informacijami ali nasveti o pravicah in možnostih v EU. Njihove storitve so namenjene različnim ciljnim skupinam, kot so iskalci zaposlitve, podjetniki, raziskovalci, kulturni delavci, potrošniki, mladi itd. Nekatere mreže pomagajo tudi pri informiranju o razpisih.

Seznam mrež, ki brezplačno delujejo v Sloveniji:

 • EURES – evropski portal za zaposlitveno mobilnost in mreža EURES svetovalcev v Sloveniji: prosta delovna mesta v EU.
 • Nacionalna kontaktna točka za priznavanje poklicnih kvalifikacij obvešča in pomaga s pravnimi nasveti vsem, ki želijo opravljati regulirane poklice v EU.
 • Euroguidance je evropska mreža nacionalnih poklicno-informativnih in kariernih centrov, ki nudijo kakovostne informacije o vseživljenjski karierni orientaciji.
 • Nacionalni ENIC-NARIC center: mreža nacionalnih centrov, ki rešuje težave z v zvezi z vrednotenjem in priznavanjem diplom in daje informacije o šolskih sistemih vsem, ki želite delati ali nadaljevati izobraževanje v tujini.
 • Europass: evropsko primerljiv in poenoten zapis vašega znanja in izkušenj. 
 • Nacionalna koordinacijska točka evropskega ogrodja kvalifikacij: Točka skrbi za boljšo preglednost in dostopnost kvalifikacij v Sloveniji in EU. Koordinira tudi umeščanje nacionalnih kvalifikacij v Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK).
 • Nacionalna agencija programa Erasmus+: podpora za učno mobilnost in projekte sodelovanja v EU od osnovne šole do univerze in izobraževanja odraslih.
 • Nacionalna agencija programa Erasmus+ področje Mladina: podpora za evropske in mednarodne mladinske projekte, ki spodbujajo mladinsko delo in neformalno učenje.
 • Eurodesk:  informacije o EU za mlade
 • Obzorje 2020: Nacionalna kontaktna točka skrbi za obveščanje, svetovanje in pomoč pri projektih programa Obzorje 2020, osrednjega programa EU za raziskave in inovacije. Okvirni program je razvejan, zato je za vsak program posebej imenovana nacionalna kontaktna oseba.
 • Euraxess: storitev "vse na enem mestu" za raziskovalce, ki želijo živeti in delati v drugih državah.
 • Enterprise Europe Network: mreža centrov, ki podjetja informirajo in jim svetujejo za mednarodno poslovno sodelovanje, inovacije, prenos znanja in tehnologij ter sodelovanje v programih EU. 
 • Enotna kontaktna točka EU GO: Točka omogoča lažje urejanje formalnosti za ponudnike storitev. Na njihovem portalu lahko najdete informacije o ustanovitvi podjetja in opravljanju storitev v Sloveniji.
 • Tvoja Evropa – nasveti  hitro spletno individualno svetovanje preko spleta glede vaših pravic v različnih čezmejnih zadevah, kot so potovanje, študij, delo, dovoljenja in druga zakonodaja EU.
 • SOLVIT: Mreža nacionalnih centrov pomaga posameznikom in podjetjem v čezmejnih primerih, kadar javni organi napačno uporabljajo evropsko zakonodajo EU. 
 • Evropski potrošniški center – informira o pravicah potrošnikov v EU in posreduje pri reševanju čezmejnih potrošniških sporov.
 • Center Ustvarjalna Evropa je nacionalna informacijska pisarna za promocijo programa Ustvarjalna Evropa, ki podpira kulturne in avdiovizualne sektorje v EU. Center nudi podporo in svetovanje kulturnim in ustvarjalnim organizacijam, ki bodo v obdobju 2014–2020 razvijale evropske projekte.
 • Kontaktna točka programa Evropa za državljane: program Evropa za državljane spodbuja aktivno evropsko državljanstvo, tako da  podpira povezovanje prebivalcev lokalnih skupnosti po Evropi ter mreženje nevladnih in drugih organizacij civilne družbe. Kontaktna točka informira in svetuje o možnostih financiranja.

 

Vse kontaktne informacije lahko najdete tudi v zloženki  Informacijske mreže in kontaktne točke EU v Sloveniji , ki si jo lahko v elektronski obliki brezplačno prenesete iz spletne knjigarne EU Bookshop.