Predstavništvo v Sloveniji

Evropski teden mladih letos pod sloganom „Demokracija in jaz“

/slovenia/file/d5zbqsswsaa-xvgjpg_sld5zbqsswsaa-xvg.jpg

Evropski teden mladih letos pod sloganom „Demokracija in jaz“
EU

Od 29. aprila do 5. maja se po vsej Evropi odvija deveti evropski teden mladih. Letošnja tema je Demokracija in jaz. Evropski teden mladih poteka vsaki dve leti. S prireditvami v vseh državah, ki sodelujejo v programu Erasmus+, je ta teden posvečen dejavnostim, namenjenih mladim.

29/04/2019

Glede na prihajajoče evropske volitve od 23. do 26. maja bodo razprave v okviru letošnjega evropskega tedna mladih osredotočene na to, kako se lahko mladi udejstvujejo v lokalnih skupnostih in vplivajo na demokratično sprejemanje odločitev.

Rezultati danes objavljene raziskave Eurobarometer kažejo, da je za več kot dve tretjini mladih (67 %) prva prednostna naloga ukrepanja EU v naslednjih desetih letih varstvo okolja in boj proti podnebnim spremembam. Druga in tretja prednostna naloga sta po njihovem mnenju izboljšanje izobraževanja in usposabljanja, vključno s prostim gibanjem študentov, vajencev ali učencev (56 %), ter boj proti revščini, gospodarskim in socialnim neenakostim (56 %). Poleg tega se je 72 % vprašanih mladih od trenutka, ko so dobili volilno pravico, pa do danes udeležilo lokalnih, nacionalnih ali evropskih volitev. Raziskava iz marca 2019 je zajela približno 11.000 mladih med 15. in 30. letom starosti. Sodelujoči na dogodkih v okviru evropskega tedna mladih bodo imeli priložnost, da razpravljajo o teh in drugih vprašanjih.

Več: