Predstavništvo v Sloveniji

Svetovni dan otrok

/slovenia/file/otrokvgozduwebjpg_slotrok_v_gozdu_web.jpg

Svetovni dan otrok
#Zavsakegaotroka

Evropska komisija in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sta ob današnjem svetovnem dnevu otrok poudarila ranljivost otrok v primeru kriz, ne glede na to, kje živijo.

20/11/2020

»Koronavirusna pandemija in njene socialno-ekonomske posledice resno in potencialno dolgoročno vplivajo na učenje, dobro počutje, razvoj in zaščito otrok. Otroci tvegajo, da bodo zaostali pri svoji izobrazbi, zapadli v revščino in postali žrtve nasilja, zlorab in zanemarjanja. Številni otroci se stežka soočajo z omejenim ali neenakim dostopom do storitev in oskrbe. Pandemija je osvetlila izrazite neenakosti, ki so še vedno prisotne, in razkrila znatne vrzeli v sistemih za zaščito otrok po vsem svetu.«

Zaprtje šol je prizadelo več kot 1,5 milijarde učencev po vsem svetu in najmanj vsak tretji med njimi, skupaj je takih otrok več kot 460 milijonov, nima dostopa do učenja na daljavo. Za številne otroke, zlasti tiste, ki že tako živijo na konfliktnih območjih ali v izjemno težkih pogojih, odhod v šolo poleg dostopa do izobraževanje pomeni tudi dostop do vode in sanitarnih storitev, prehrane, oskrbe in varnosti, ki jih sicer ne bi imeli.

Ob tem sta spomnila na vrsto ukrepov, ki jih je EU sama ali v sodelovanju s partnerji sprejela za ohranitev dostopnosti izobraževanja za vsakega otroka, za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok, za preprečevanje spolne zlorabe otrok na spletu ter za preprečevanje vključitve otrok v delo in popolne opustitve šolanja.

Napovedala sta tudi sprejetje strategije EU o otrokovih pravicah v letu 2021, namenjene obvladovanju izzivov, ki so se pojavili zaradi pandemije, predlogom ukrepov za okrepitev udeležbe otrok ter varstva in spodbujanja otrokovih pravic na vseh ravneh, v EU in po svetu.

Več: