Predstavništvo v Sloveniji

Izboljšanje zbiranja in čiščenja komunalnih voda po vsej EU prispeva k zmanjšanju onesnaženosti okolja

/slovenia/file/sewagejpg_slsewage.jpg

OIzboljšanje zbiranja in čiščenja komunalnih voda po vsej EU prispeva k zmanjšanju onesnaženosti okolja
EU

Deseto poročilo Evropske komisije v zvezi z izvajanjem direktive o čiščenju komunalne odpadne vode, potrjuje, da se zbiranje in čiščenje odpadne vode izboljšujeta po vsej EU, vendar opozarja na različne stopnje uspešnosti med državami članicami. Poročilo je del prizadevanj Komisije za ničelno onesnaževanje.

10/09/2020

Iz poročila je razvidno, da se zbere 95 %, biološko prečisti pa 88 % odpadne vode v EU. Čeprav je trend pozitiven, je treba še veliko storiti, saj se 1 % komunalne odpadne vode še vedno ne zbira, več kot 6 % pa je ni dovolj dobro prečiščene, da bi bili izpolnjeni standardi sekundarnega (biološkega) čiščenja. Glavna izziva za sektor storitev oskrbe z vodo ostajata financiranje in načrtovanje.

Veliko dodatnega dela bo potrebnega tudi v Sloveniji, ki ne dosega niti 70-odstotne skladnosti z Direktivo. Stopnje skladnosti znašajo 62 % za zbiranje, 39 % za sekundarno čiščenje in 24 % za strožje čiščenje (odstranjevanje fosforja in dušika).

Poročilo zajema več kot 23.500 mest v EU, ki spadajo na področje uporabe Direktive ter kjer ljudje in industrija vsako leto proizvedejo več kot 610 milijonov populacijskih ekvivalentov odpadne vode. To je za približno 490 milijonov kopalnih kadi odpadne vode na dan.

Več: