Predstavništvo v Sloveniji

1 milijarda evrov za vrhunske evropske superračunalnike

/slovenia/file/dtq5lkkw4aaw5vmjpglargejpg_sldtq5lkkw4aaw5vm.jpg_large.jpg

1 mrd EUR za vrhunske evropske superračunalnike
©

Evropska komisija je predstavila načrt za razvoj infrastrukture za vrhunske evropske superračunalnike. Superračunalniki so potrebni za obdelavo čedalje večjih količin podatkov in prinašajo koristi družbi na številnih področjih, od zdravstvenega varstva in energije iz obnovljivih virov do varnosti avtomobilov in kibernetske varnosti.

11/01/2018

Nova pravna struktura in struktura financiranja, imenovana skupno podjetje EuroHPC, bo po vsej Evropi pridobivala, razvijala in vzpostavljala vrhunsko infrastrukturo visokozmogljivega računalništva (HPC). Prav tako bo podprla program raziskav in inovacij za razvoj tehnologij ter strojne in programske opreme, ki bi delovala na navedenih superračunalnikih. Prispevek EU v EuroHPC bo v skladu s sedanjim večletnim finančnim okvirom znašal približno 486 milijonov evrov, podoben znesek pa bodo prispevale države članice in pridružene države. Skupaj naj bi do leta 2020 vložili približno 1 milijardo evrov javnih sredstev, poleg tega bi zasebni člani pobude vložili prispevke v naravi. Današnja pobuda bo omogočila naložbe v vzpostavitev vodilnih evropskih superračunalnikov in infrastrukture velepodatkov. Skupno podjetje EuroHPC namerava do leta 2022 oz. 2023 pridobiti sisteme z zmogljivostjo pred ravnijo eksa (sto milijonov milijard oz. 1017 izračunov na sekundo) ter podpreti razvoj sistemov z zmogljivostjo na ravni eksa (milijarda milijard oz. 1018 izračunov na sekundo), ki temeljijo na tehnologiji EU. Infrastrukturo podjetja EuroHPC, ki naj bi delovalo med letoma 2019–2026, bodo sprva upravljale države, ki so podpisale izjavo EuroHPC, med katerimi je tudi Slovenija.

Visokozmogljivo računalništvo je ključno orodje za razumevanje in obravnavanje večjih znanstvenih in družbenih izzivov, na primer zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni ali preprečevanje in obvladovanje velikih naravnih nesreč, kot so napovedovanje premikov orkanov ali simulacije potresov. Superračunalniki postajajo čedalje pomembnejši za industrijo, saj lahko občutno skrajšajo proizvodne cikle in zasnovo novih materialov, znižajo stroške in izboljšajo učinkovito rabo virov. Današnji korak je ključnega pomena za konkurenčnost EU ter varnost in neodvisnost v podatkovnem gospodarstvu, saj evropska industrija ne bo več toliko odvisna od obdelave podatkov zunaj EU.

Več: