Predstavništvo v Sloveniji

Vabilo k oddaji ponudb za študijo o medijski pluralnosti in raznolikosti na spletu

/slovenia/file/p045748-765142jpg_slp045748-765142.jpg

media plurality
copyright

Komisija vabi k oddaji ponudb za pripravo študije o obstoječih pravilih in pristopih v podporo pluralnosti medijev in kulturne raznolikosti.

23/02/2021

Študija bo Komisiji, državam članicam in nacionalnim regulativnim organom zagotovila celovito analizo, ki bi lahko podprla skupne pristope glede vsebin splošnega pomena, kot je bilo napovedano v medijskem in avdivizualnem akcijskem načrtu ter akcijskem načrtu za evropsko demokracijo.

Zagotovila bo tudi podroben pregled distribucije prihodkov iz oglaševanja, povezanih z medijskimi vsebinami, tako na spletu kot zunaj njega. Predlagala bo možne metodologije za ocenjevanje in merjenje pluralnosti medijev ter predlagala ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Rok za oddajo ponudb je 23. marec letos.

Več: