Predstavništvo v Sloveniji

Državna pomoč: Komisija podaljšala in razširila začasni okvir za podporo podjetjem

/slovenia/file/pursejpg_slpurse.jpg

Visoka obdavčitev dela v Sloveniji zelo verjetno negativno vpliva na trg dela in BDP
EU

Evropska komisija se je odločila za podaljšanje in razširitev področja uporabe začasnega okvira za državno pomoč, sprejetega 19. marca 2020 za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa. Vsi oddelki začasnega okvira so podaljšani za šest mesecev, in sicer do 30. junija 2021, oddelek, ki omogoča podporo podjetjem pri dokapitalizaciji, pa je podaljšan za tri mesece, tj. do 30. septembra 2021.

13/10/2020
  • Podaljšanje začasnega okvira

Začasni okvir naj bi prvotno prenehal veljati 31. decembra 2020, razen za ukrepe dokapitalizacije, ki bi se lahko odobrili do 30. junija 2021. Z današnjo spremembo so določbe začasnega okvira pri sedanjih mejnih vrednostih podaljšane za dodatnih šest mesecev, tj. do 30. junija 2021, razen ukrepov dokapitalizacije, ki so podaljšani za tri mesece, tj. do 30. septembra 2021.

Cilj je državam članicam omogočiti, da podprejo podjetja v času krize zaradi koronavirusa, zlasti kadar se potreba ali zmožnost uporabe začasnega okvira še ni v celoti uresničila, hkrati pa zaščititi enake konkurenčne pogoje. Komisija bo pred 30. junijem 2021 pregledala in proučila potrebo po nadaljnjem podaljšanju ali prilagoditvi začasnega okvira.

  • Podpora za nekrite fiksne stroške podjetij

Z današnjo spremembo je bil uveden tudi nov ukrep, ki bo državam članicam omogočil, da podprejo podjetja, ki se v upravičenem obdobju soočajo z izgubo prometa zaradi izbruha koronavirusa v višini vsaj 30 % v primerjavi z istim obdobjem leta 2019. Podpora bo prispevala k delu fiksnih stroškov upravičencev, ki jih ne krijejo njihovi prihodki, in sicer do največ tri milijone evrov na podjetje. Podpora tem podjetjem z začasnim prispevanjem k delu njihovih stroškov je namenjena preprečevanju poslabšanja njihovega kapitala, ohranjanju njihove poslovne dejavnosti in zagotavljanju močne platforme za okrevanje. To omogoča bolj usmerjeno pomoč podjetjem, ki jo dokazano potrebujejo.

  • Izstop države iz podjetij, ki so bila predhodno v državni lasti

Komisija je prilagodila tudi pogoje za ukrepe dokapitalizacije na podlagi začasnega okvira, zlasti za izstop države iz dokapitalizacije podjetij, v katerih je imela delež pred dokapitalizacijo. Sprememba državi omogoča, da se z neodvisnim vrednotenjem umakne iz lastniškega kapitala takih podjetij, hkrati pa ponovno vzpostavi svoj prejšnji lastniški delež in ohrani zaščitne ukrepe za ohranitev učinkovite konkurence na enotnem trgu.

  • Podaljšanje začasne odstranitve vseh držav s seznama držav s „tržnim tveganjem“ v skladu s sporočilom o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov

Glede na to, da zasebne zmogljivosti na splošno še vedno niso zadostne za kritje vseh ekonomsko upravičenih tveganj za izvoz v države s seznama držav s tržnimi tveganji, sprememba določa podaljšanje začasne odstranitve vseh držav s seznama držav s „tržnim tveganjem“ v skladu s sporočilom o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov do 30. junija 2021.

Več: