Predstavništvo v Sloveniji

V Sibiuu dolgo pričakovana razprava voditeljev EU o skupni prihodnosti

/slovenia/file/sibiusmallpng_slsibiu_small.png

v Sibiuu dolgo pričakovana razprava voditeljev EU o skupni prihodnosti
#Road2Sibiu

Voditelji in voditeljice EU se bodo 9. maja 2019 sestali v Sibiuu v Romuniji, kjer bodo razpravljali o naslednji strateški agendi EU za obdobje 2019–2024.

Udeleženci srečanja bodo izmenjali mnenja o izzivih in prednostnih nalogah EU v naslednjih letih.

07/05/2019

Sedanjo agendo je Evropski svet sprejel junija 2014, Komisija pa je nato oblikovala 10 političnih prednostnih nalog. Pet let pozneje je njihovo uresničevanje prineslo konkretne rezultate. Sedanja Komisija je do poletja 2018 predložila vse zakonodajne predloge, ki jih je napovedala na začetku svojega mandata. Skupaj je pripravila 471 novih zakonodajnih predlogov, še 44 pa jih je prevzela od prejšnjih Komisij. V tekočem mandatu sta Evropski parlament in Svet EU sprejela ali se dogovorila o 348 od teh predlogov.

Prejšnji teden pa je Komisija predstavila številna priporočila politik o tem, kako lahko Evropa oblikuje svojo prihodnost v sedanjem svetu. Za prihajajoče petletno obdobje priporoča osredotočanje na pet ključnih razsežnostih: Evropo, ki varuje, konkurenčno Evropo, pravično Evropo, trajnostno Evropo ter vplivno Evropo.

Vrh v Sibiuu je predsednik Jean-Claude Juncker predlagal v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2017, ko je predstavil načrt z glavnimi koraki do enotnejše, močnejše in bolj demokratične Unije. Razprava 9. maja 2019 v Sibiuu bo vrhunec tega procesa, na katerem naj bi udeleženci sprejeli obnovljeno zavezo EU, ki bo v naslednjih letih prinašala rezultate na pomembnih področjih za ljudi v EU.

Več: