Predstavništvo v Sloveniji

Poročilo o napredku o zmanjševanju tveganj v bančni uniji

/slovenia/file/ap58637189jpg-0_slap_58637189.jpg

Evropska komisija o napredku pri zmanjševanju tveganj v bančni uniji in poziva k hitrejšemu napredku v zvezi z unijo kapitalskih trgov
Banking union

Evropska komisija je v danes objavljenem tretjem poročilu o napredku o zmanjševanju tveganj v bančni uniji poudarila, da se je obseg slabih posojil v evropskem bančnem sektorju še dodatno zmanjšal, tako da njihovo povprečje v EU zdaj znaša 3,4 %.

28/11/2018

Finančna stabilnost se je v zadnjih letih znatno okrepila, zmanjševanje tveganj v bančnem sektorju EU pa se vztrajno nadaljuje. Komisija hkrati opozarja, da je treba nadaljevati delo na področju finančne stabilnosti in povezanosti, Evropski parlament in države EU pa poziva k dogovoru o vseh ključnih nerešenih zadevah.

V ločenem sporočilu pa je pozvala k obnovljenim političnim prizadevanjem za dokončanje ključnih elementov unije kapitalskih trgov še pred evropskimi volitvami, ki bodo potekale maja prihodnje leto. Skupaj z dokončanjem bančne unije je to bistveno za razvoj ekonomske in monetarne unije ter okrepitev mednarodne vloge evra.

Komisija je obe sporočili objavila pred decembrskim zasedanjem Evropskega sveta in vrhom držav evrskega območja. Vrh bo namenjen razpravam o okrepitvi evropskega mehanizma za stabilnost, dokončanju bančne unije, vzpostavitvi skupnega varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje ter nadaljnjim ukrepov za uvedbo evropskega sistema jamstva za vloge.