Predstavništvo v Sloveniji

Ukrepi za zagotavljanje varnih proizvodov na enotnem trgu EU

/slovenia/file/2008-w4614-1fjpg_sl2008-w46_14-1f.jpg

Varni proizvodi na enotnem trgu EU: Komisija z ukrepi krepi zaupanje
©

Evropska komisija je predstavila dva zakonodajna predloga, s katerima bo podjetjem, zlasti malim in srednje velikim, olajšala prodajo proizvodov po vsej Evropi ter okrepila nadzor nacionalnih organov in carinskih uradnikov, da se prepreči prodaja nevarnih proizvodov evropskim potrošnikom.

19/12/2017

Po načelu vzajemnega priznavanja bi se morali proizvodi, ki se zakonito tržijo v eni državi EU, prodajati tudi drugod v EU, vendar se podjetja v praksi pogosto srečujejo z dodatnimi ovirami, zamudami in stroški. Za lažjo prodajo proizvodov v drugih državah EU Komisija zato predlaga novo uredbo o vzajemnem priznavanju blaga. Podjetja bodo v nekaj mesecih in ne več letih izvedela, ali se njihovi proizvodi lahko prodajajo v drugi državi članici EU. Prav tako bodo lahko s prostovoljno izjavo dokazala, da njihovi proizvodi izpolnjujejo vse ustrezne zahteve v njihovi državi. To bo organom drugih držav članic olajšalo presojo, ali bi moralo veljati vzajemno priznavanje. Podobno bo mehanizem za reševanje težav omogočil hitrejše reševanje sporov med podjetji in nacionalnimi organi.

Na trgu EU se še vedno proda preveč nevarnih in neskladnih proizvodov: med pregledanimi proizvodi kar 32 % igrač, 58 % elektronike, 47 % gradbenih proizvodov ali 40 % osebne zaščitne opreme ne izpolnjuje zahtev po varnosti ali obveščanju potrošnikov, ki jih določa zakonodaja EU. Osnutek uredbe o skladnosti in izvrševanju bo s spodbujanjem večjega sodelovanja med nacionalnimi organi za nadzor trga prispeval k vzpostavitvi pravičnejšega notranjega trga blaga. To bo vključevalo izmenjavo informacij o nezakonitih proizvodih in tekočih preiskavah, da bi organi lahko zoper neskladne proizvode učinkovito ukrepali. Uredba bo nacionalnim organom prav tako pomagala pri izboljšanju preverjanj proizvodov, ki vstopajo na trg EU. Ker je 30 % blaga v EU uvoženega, Komisija predlaga tudi okrepitev inšpekcijskih pregledov pristanišč in zunanjih meja.

Osnutka uredb bosta poslana v sprejetje Evropskemu parlamentu in državam članicam EU. Po sprejetju se bosta uredbi začeli neposredno uporabljati.

Več: