Predstavništvo v Sloveniji

Vseevropski kodeks ravnanja za boj proti dezinformacijam na spletu

/slovenia/file/ap109137841jpg_slap109137841.jpg

Vseevropski kodeks ravnanja za boj proti dezinformacijam na spletu
Copyright

Evropska komisija je predstavila ukrepe za zajezitev širjenja lažnih novic in dezinformacij na spletu ter njihovega vpliva v Evropi. Komisija predlaga evropski kodeks ravnanja v zvezi z dezinformacijami, podporo neodvisni mreži preverjevalcev dejstev ter vrsto ukrepov za spodbujanje kakovostnega novinarstva in medijske pismenosti.

26/04/2018

Komisija je predlagala tudi nova pravila za ustvarjanje gospodarstva spletnih platform, ki bo bolj pregledno, zanesljivo in usmerjeno v inovacije. Predlog se nanaša na pogodbene določbe ter nepoštene ali nepregledne trgovinske prakse med platformami in njihovimi poslovnimi uporabniki. Namen je oblikovati poslovno okolje, ki bo pošteno, pregledno in predvidljivo za mala podjetja in trgovce, ki za razvoj svojih dejavnosti uporabljajo spletne platforme, kot so spletne tržnice, trgovine z aplikacijami ali spletni iskalniki. Po predlogu Komisije bodo morali ponudniki spletnih posredniških storitev za večjo preglednost zagotoviti pogoje uporabe, ki bodo lahko razumljivi in dostopni. Prav tako bodo morali vzpostaviti notranji sistem za obravnavo pritožb, ki bo omogočal učinkovitejše reševanje sporov. Komisija predlaga tudi ustanovitev opazovalnice EU za spremljanje učinka novih pravil.

Pravila bodo prispevala k boljšemu delovanju enotnega digitalnega trga, kakor je predsednik Komisije Jean-Claude Juncker napovedal v svojem letnem govoru o stanju v Uniji 13. septembra 2017.

Več: