Predstavništvo v Sloveniji

Prepoved nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano

/slovenia/file/8045jpg_sl_8045.jpg

Evropska komisija se zavzema za prepoved nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano
©

Evropska komisija je predlagala prepoved najbolj škodljivih nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano, da bi zagotovila pravičnejše pogoje poslovanja za mala in srednja živilska ter kmetijska podjetja. Poleg tega predlog vključuje učinkovite določbe o izvrševanju: v primeru ugotovljenih kršitev lahko nacionalni organi naložijo sankcije.

12/04/2018

Med nepoštene trgovinske prakse, ki jih je treba prepovedati, spadajo zamude pri plačilih hitro pokvarljivih živil, preklici naročil v zadnjem trenutku, enostransko ali retroaktivno spreminjanje pogodb in zahteve, da dobavitelj plača zavržene proizvode. Druge prakse bodo dovoljene le, če se bosta stranki o njih vnaprej jasno in nedvoumno dogovorili. Primeri teh praks so: kupec dobavitelju vrne neprodana živila; kupec od dobavitelja zahteva plačilo za sklenitev ali podaljšanje sporazuma o dobavi živil; dobavitelj plača promocijo ali trženje živil, ki jih prodaja kupec.

Komisija v predlogu od držav članic zahteva, da imenujejo javni organ, ki bo zadolžen za izvrševanje novih pravil. V primeru dokazane kršitve bo odgovorni organ pristojen za naložitev sorazmerne in odvračilne kazni. Ta izvršilni organ bo lahko na lastno pobudo ali na podlagi pritožbe začel preiskave. V tem primeru bodo lahko stranke pri vložitvi pritožbe zahtevale zaupno obravnavo in anonimnost, da zaščitijo svoj položaj v razmerju do trgovinskega partnerja. Komisija bo vzpostavila mehanizem za usklajevanje med izvršilnimi organi, da se bo omogočila izmenjava dobrih praks.

Komisija je predlog pripravila v obliki direktive, ki bo skupaj z oceno učinka predložen sozakonodajalcema – Evropskemu parlamentu in Svetu EU, v katerem so zastopane države članice EU.

Več: