Predstavništvo v Sloveniji

Izvoz EU v svet je pomembnejši kot kdaj koli prej in podpira 36 milijonov delovnih mest v Evropi

/slovenia/file/ap1013429552jpg_slap101342955_2.jpg

Izvoz EU v svet je pomembnejši kot kdaj koli prej in podpira 36 milijonov delovnih mest v Evropi
EU

Evropska komisija je ob današnjem dnevu trgovinske politike EU objavila analize, v katerih poudarja pomen izvoza EU za zaposlitvene možnosti v Evropi in zunaj nje. Izvoz EU v svet je pomembnejši kot kdaj koli prej in podpira 36 milijonov delovnih mest v Evropi, kar je dve tretjini več kot v letu 2000.

27/11/2018

Od tega 14 milijonov delovnih mest zasedajo ženske. Poleg tega izvoz EU v svet ustvari 2.300 milijard evrov dodane vrednosti v EU. Od začetka mandata te Komisije leta 2014 se je število delovnih mest, ki jih podpira izvoz, povečalo za 3,5 milijona. Ta delovna mesta so v povprečju za 12 % bolje plačana kot delovna mesta v preostalem gospodarstvu. Izvoz ustvarja in podpira delovna mesta po vsej EU, njihovo število pa se povečuje. Izvoz v eni državi EU je lahko koristen za delavce drugod po Evropi. Poleg tega izvoz EU v države po vsem svetu podpira skoraj 20 milijonov delovnih mest zunaj EU. Število teh delovnih mest se je od leta 2000 več kot podvojilo. Proizvodnja ameriškega blaga in storitev, vključenih v izvoz EU prek svetovnih dobavnih verig, na primer podpira več kot milijon delovnih mest v Združenih državah Amerike.

Vrednost izvoza slovenskih podjetij zunaj EU je leta 2017 znašala 10 milijard evrov. Z izvozom v države zunaj EU je bilo povezanih 191.000 delovnih mest oziroma 19 % vseh zaposlitev v državi. 140.000 delovnih mest je bilo odvisnih od izvoza Slovenije, dodatnih 51.000 zaposlitev pa je bilo povezanih z izvozom drugih držav EU. Poleg tega slovenska izvozna dejavnost podpira 33.000 delovnih mest v drugih državah EU. Večino delovnih mest (62 %), povezanih z izvozom, zasedajo srednje usposobljeni delavci, 27 % pa visoko usposobljeni. Dobra polovica zaposlitev (51 %) je v storitvenih dejavnostih, sledijo pa stroji in transportna oprema (16 %) ter nekovine in osnovne kovine (14 %).

Več: