Predstavništvo v Sloveniji

Proračun EU: več sredstev za okolje in podnebne ukrepe

/slovenia/file/capturejpg-28_slcapture.jpg

Proračun EU: več sredstev za okolje in podnebne ukrepe
EU budget

Evropska komisija v sklopu naslednjega dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2021–2027 predlaga skoraj 60 % več sredstev za LIFE, program EU za okolje in podnebne ukrepe. S predlaganim proračunom v višini 5,4 milijarde evrov za novo dolgoročno proračunsko obdobje je LIFE med programi, za katere Komisija predlaga najvišje sorazmerno povišanje.

01/06/2018

Komisija je vključila podnebne ukrepe v vse velike programe EU, zlasti v kohezijsko politiko, regionalni razvoj, energijo, pomet, raziskave in inovacije, skupno kmetijsko politiko in razvojno politiko EU, s čimer bo proračun EU pomembno prispeval k trajnostnemu razvoju. Za uresničevanje pariškega sporazuma in zavezanosti ciljem Združenih narodov glede trajnostnega razvoja Komisija predlaga ambicioznejše financiranje podnebnih ukrepov v programih EU, pri čemer naj bi se vsaj 25 % izdatkov EU namenilo podnebnim ciljem.

Več: